Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0034

Direktiva Komisije 2006/34/ES z dne 21. marca 2006 o spremembi Priloge k Direktivi 2001/15/ES glede vključitve nekaterih snovi (Besedilo velja za EGP)

OJ L 83, 22.3.2006, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 292–293 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 42 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 42 - 43

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2009; implicitno zavrnjeno 32009R0953

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/34/oj

22.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 83/14


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/34/ES

z dne 21. marca 2006

o spremembi Priloge k Direktivi 2001/15/ES glede vključitve nekaterih snovi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/398/EGS z dne 3. maja 1989 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na živila za posebne prehranske namene (1), in zlasti člena 4(2) Direktive,

po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 2001/15/ES z dne 15. februarja 2001 o snoveh, ki so lahko dodane za posebne prehranske namene v živilih za posebne prehranske namene (2), določa nekatere skupine snovi in za vsako od njih navaja kemijske snovi, ki se lahko uporabijo pri proizvodnji živil za posebne prehranske namene.

(2)

Navedene kemijske snovi, ki jih je ocenila Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu „Agencija“) in so bile pozitivno znanstveno ocenjene, je treba vključiti v Prilogo k Direktivi 2001/15/ES.

(3)

Agencija je pred kratkim izdala in objavila pozitivno znanstveno oceno za nekatere vitamine in mineralne snovi.

(4)

Primerno je zamenjati naslov skupine „folna kislina“, da se upošteva vključitev drugih oblik folata v Prilogo k Direktivi 2001/15/ES.

(5)

Direktivo 2001/15/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga k Direktivi 2001/15/ES se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 2006. Komisiji takoj posredujejo besedila navedenih predpisov ter primerjalno tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. marca 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 186, 30.6.1989, str. 27. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 52, 22.2.2001, str. 19. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2004/5/ES (UL L 14, 21.1.2004, str. 19).


PRILOGA

Priloga k Direktivi 2001/15/ES se spremeni:

1.

V oddelku, ki se nanaša na skupino 1. Vitamini:

(a)

Naslov „FOLNA KISLINA“ se nadomesti z naslovom „FOLAT“

(b)

Pod naslovom „FOLAT“ se doda naslednja vrstica:

Snov

Pogoji uporabe

Vsa FPNU

FSMP

„—

kalcijev-L-metilfolat

x“

 

2.

V oddelku, ki se nanaša na skupino 2. Minerali, se pod naslovom „MAGNEZIJ“ doda naslednja vrstica:

Snov

Pogoji uporabe

Vsa FPNU

FSMP

„—

magnezijev L-aspartat

 

x“

3.

V oddelku, ki se nanaša na skupino 2. Minerali, se pod naslovom „ŽELEZO“ doda naslednja vrstica:

Snov

Pogoji uporabe

Vsa FPNU

FSMP

„—

železov bis glicinat

x“

 


Top