EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0002

Direktiva Komisije 2006/2/ES z dne 6. januarja 2006 o spremembi Priloge II k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 96/73/ES o nekaterih metodah za kvantitativno analizo dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken zaradi prilagajanja tehničnemu napredku (Besedilo velja za EGP)

OJ L 5, 10.1.2006, p. 10–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M, 5.12.2008, p. 538–543 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 051 P. 179 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 051 P. 179 - 182

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2012; razveljavil 32011R1007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/2/oj

10.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 5/10


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/2/ES

z dne 6. januarja 2006

o spremembi Priloge II k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 96/73/ES o nekaterih metodah za kvantitativno analizo dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken zaradi prilagajanja tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/73/ES z dne 16. decembra 1996 o nekaterih metodah za kvantitativno analizo dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken (1), in zlasti člena 5(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 96/74/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1996 o tekstilnih imenih (2) mora biti na etiketi navedena surovinska sestava tekstilnih izdelkov, z analizami pa je treba nadzorovati skladnost teh izdelkov z navedbami na etiketi.

(2)

Direktiva 96/73/ES predpisuje enotne metode za kvantitativno analizo dvokomponentnih tekstilnih mešanic vlaken.

(3)

Na podlagi nedavnih ugotovitev tehnične delovne skupine je bila Direktiva 96/74/ES prilagojena tehničnemu napredku z uvrstitvijo polilaktidnih in elastomultiestrskih vlaken na seznam vlaken iz prilog I in II k navedeni direktivi.

(4)

Zato je treba določiti enotne preskusne metode za polilaktid in elastomultiester.

(5)

Direktivo 96/73/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za direktive o tekstilnih imenih in označevanju –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga II k Direktivi 96/73/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 6. januarja 2007. Države članice takoj sporočijo Komisiji besedila navedenih predpisov ter primerjalno tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. januarja 2006

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 32, 3.2.1997, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 32, 3.2.1997, str. 38. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/34/ES (UL L 89, 26.3.2004, str. 35).


PRILOGA

Poglavje 2 Priloge II k Direktivi 96/73/ES se spremeni (1):

1.

Zbirna tabela posebnih metod se nadomesti z naslednjim:

„2.   POSEBNE METODE – ZBIRNA TABELA

Metode

Področje uporabe

Reagent

Št. 1

Acetat

Druga vlakna

Aceton

Št. 2

Določena proteinska vlakna

Druga vlakna

Hipoklorit

Št. 3

Viskoza, bakro ali določena modalna vlakna

Bombaž

Mravljinčna kislina in cinkov klorid

Št. 4

Poliamid ali najlon

Določena druga vlakna

Mravljinčna kislina, 80 % (m/m)

Št. 5

Acetat

Triacetat

Benzil alkohol

Št. 6

Triacetat ali poliaktid

Druga vlakna

Diklorometan

Št. 7

Določena celulozna vlakna

Poliester ali elastomultiester

Žveplova kislina, 75 % (m/m)

Št. 8

Akril, določena modakrilna ali klorovlakna

Druga vlakna

Dimetilformamid

Št. 9

Določena klorovlakna

Druga vlakna

Ogljikov disulfid/aceton, 55,5/44,5 v/v

Št. 10

Acetat

Določena klorovlakna

Ledocetna kislina

Št. 11

Svila

Volna ali dlake

Žveplova kislina, 75 % (m/m)

Št. 12

Juta

Vlakna živalskega izvora

Metoda vsebnosti dušika

Št. 13

Polipropilen

Določena druga vlakna

Ksilen

Št. 14

Druga vlakna

Klorovlakna (homopolimeri iz vinilklorida)

Metoda s koncentrirano žveplovo kislino

Št. 15

Klorovlakna, določena modakrilna ali elastanska vlakna, acetat, triacetat

Druga vlakna

Cikloheksanon“

2.

Točka 1.2 metode št. 1 se nadomesti z naslednjim:

„2.

volna (1), živalske dlake (2 in 3), svila (4), bombaž (5), lan (7), konoplja (8), juta (9), abaka (10), alfa (11), kokos (12), žuka (13), ramija (14), sisal (15), bakro (21), modal (22), proteinska vlakna (23), viskoza (25), akril (26), poliamid ali najlon (30), poliester (34) in elastomultiester (45)“.

3.

Točka 1.2 metode št. 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

bombaž (5), bakro (21), viskoza (25), akril (26), klorovlakna (27), poliamid ali najlon (30), poliester (34), polipropilen (36), elastan (42), steklena vlakna (43) in elastomultiester (45)“.

4.

Točka 1.2 metode št. 4 se nadomesti z naslednjim:

„2.

volna (1), živalske dlake (2 in 3), bombaž (5), bakro (21), modal (22), viskoza (25), akril (26), klorovlakna (27), poliester (34), polipropilen (36), steklena vlakna (43) in elastomultiester (45)“.

5.

Metoda št. 6 se spremeni:

(a)

Točki 1 in 2 metode št. 6 se nadomestita z naslednjim:

„1.   PODROČJE UPORABE

Ta metoda je po odstranitvi nevlakenskih snovi uporabna za dvokomponentne mešanice:

1.

triacetat (24) ali polilaktid (33a)

z

2.

volna (1), živalske dlake (2 in 3), svila (4), bombaž (5), bakro (21), modal (22), viskoza (25), akril (26), poliamid ali najlon (30), poliester (34), steklena vlakna (43) in elastomultiester (45).

Opomba

Triacetatna vlakna, ki so bila delno hidrolizirana s posebno obdelavo, niso več popolno topljiva v reagentu. V tem primeru ta metoda ni uporabna.

2.   PRINCIP

Triacetatna ali polilaktidna vlakna se odtopi iz mešanice znane suhe mase z diklorometanom. Preostanek se zbere, izpere, osuši in stehta; iz mase preostanka, po potrebi korigirane, se izrazi kot delež suhe mase mešanice. Delež suhih triacetatnih ali polilaktidnih vlaken se izračuna iz razlike.“.

(b)

Točka 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   IZRAČUN IN PRIKAZ REZULTATOV

Rezultate izračunajte, kot je opisano v splošnih navodilih. Vrednost ‚d’ znaša 1,00, razen za poliester in elastomultiester, kjer znaša 1,01.“

6.

Točka 1.2 metode št. 7 se nadomesti z naslednjim:

„2.

poliester (34) in elastomultiester (45)“.

7.

Metoda št. 8 se spremeni:

(a)

Točka 1.2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

volna (1), živalske dlake (2 in 3), svila (4), bombaž (5), bakro (21), modal (22), viskoza (25), poliamid ali najlon (30), poliester (34), steklena vlakna (43) in elastomultiester (45)“.

(b)

Točka 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   IZRAČUN IN PRIKAZ REZULTATOV

Rezultate se preračuna, kot je opisano v splošnih navodilih. Vrednost ‚d’ znaša 1,00, razen v naslednjih primerih:

 

volna 1,01

 

bombaž 1,01

 

bakro 1,01

 

modal 1,01

 

poliester 1,01

 

elastomultiester 1,01“

8.

Točka 1.2 metode št. 9 se nadomesti z naslednjim:

„2.

volna (1), živalske dlake (2 in 3), svila (4), bombaž (5), bakro (21), modal (22), viskoza (25), akril (26), poliamid ali najlon (30), poliester (34), steklena vlakna (43) in elastomultiester (45)“.

9.

Točki 1.1 in 1.2 metode št. 13 se nadomestita z naslednjim:

„1.

polipropilen (36)

z

2.

volna (1), živalske dlake (2 in 3), svila (4), bombaž (5), acetat (19), bakro (21), modal (22), triacetat (24), viskoza (25), akril (26), poliamid ali najlon (30), poliester (34), steklena vlakna (43) in elastomultiester (45)“.

10.

Točka 1.2 metode št. 14 se nadomesti z naslednjim:

„2.

bombaž (5), acetat (19), bakro (21), modal (22), triacetat (24), viskoza (25), akril (26), modakril (29), poliamid ali najlon (30), poliester (34) in elastomultiester (45)“.


(1)  Oštevilčenje vlaken: 1. poliestrska vlakna (34) predtem (31), 2. polipropilenska vlakna (36) predtem (33), 3. elastanska vlakna (42) predtem (39), 4. steklena vlakna (43) predtem (40). Glej Direktivo 96/74/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 97/37/ES (UL L 169, 27.6.1997, str. 74).


Top