Help Print this page 

Document 32006E0773

Title and reference
Skupni ukrep Sveta 2006/773/SZVP z dne 13. novembra 2006 o spremembi in podaljšanju Skupnega ukrepa 2005/889/SZVP o ustanovitvi Misije pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EU BAM Rafah)
  • No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2007
OJ L 313, 14.11.2006, p. 15–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 160–160 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 006 P. 41 - 41
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 006 P. 41 - 41
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 212 - 212

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2006/773/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 13/11/2006
  • Date of effect: 13/11/2006; začetek veljavnosti datum dokumenta glej člen 2
  • Date of end of validity: 24/05/2007; glej 32005E0889
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Skupni ukrep
Relationship between documents
Text

14.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/15


SKUPNI UKREP SVETA 2006/773/SZVP

z dne 13. novembra 2006

o spremembi in podaljšanju Skupnega ukrepa 2005/889/SZVP o ustanovitvi Misije pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EU BAM Rafah)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 25. novembra 2005 za obdobje 12 mesecev sprejel Skupni ukrep 2005/889/SZVP o ustanovitvi Misije pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EUBAM Rafah) (1).

(2)

Sprejeti dogovor med izraelsko vlado in palestinsko oblastjo določa, da se začetni 12-mesečni mandat misije lahko podaljša za nadaljnjih šest mesecev, razen če se vse strani strinjajo, da bodo misijo zaključile.

(3)

Svet je 15. septembra 2006 vnovič poudaril nadaljnjo zavezanost Misiji pomoči EU za mejni prehod Rafa.

(4)

Palestinska in izraelska stran sta izrazili svojo podporo podaljšanju EU BAM Rafah v skladu s členom V sprejetega dogovora o pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa na meji med Gazo in Egiptom.

(5)

Skupni ukrep 2005/889/SZVP bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Skupni ukrep 2005/889/SZVP se spremeni:

1.

Člen 3 se črta.

2.

Člen 13(1) se nadomesti z:

„1.   Referenčni finančni znesek namenjen izdatkom v zvezi z misijo, znaša 1 696 659 EUR za 2005 in 5 903 341 EUR za obdobje od 1. januarja 2006 do 24. maja 2007.“;

3.

Drugi pododstavek člena 16 se nadomesti z naslednjim:

„Veljati preneha 24. maja 2007.“

4.

Člen 17 se nadomesti z:

„Člen 17

Skupni ukrep se pregleda najkasneje 31. marca 2007.“

Člen 2

Skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 3

Skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 13. novembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. TUOMIOJA


(1)  UL L 327, 14.12.2005, str. 28.


Top