Help Print this page 

Document 32006E0671

Title and reference
Skupno stališče Sveta 2006/671/SZVP z dne 5. oktobra 2006 o podaljšanju veljavnosti Skupnega stališča 2004/694/SZVP o nadaljnjih ukrepih v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ)
  • In force
OJ L 275, 6.10.2006, p. 66–66 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 9–9 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 006 P. 17 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 006 P. 17 - 17

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2006/671/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 05/10/2006
  • Date of effect: 05/10/2006; začetek veljavnosti glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Skupno stališče
Text

6.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 275/66


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2006/671/SZVP

z dne 5. oktobra 2006

o podaljšanju veljavnosti Skupnega stališča 2004/694/SZVP o nadaljnjih ukrepih v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 11. oktobra 2004 sprejel Skupno stališče 2004/694/SZVP (1) o nadaljnjih ukrepih v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ), da bi zamrznili vsa sredstva in ekonomske vire vseh oseb, ki jih je navedeno sodišče javno obdolžilo vojnih hudodelstev in ki niso v priporu MKSJ.

(2)

Skupno stališče 2004/694/SZVP se uporablja do 10. oktobra 2006.

(3)

Sveti meni, da je treba veljavnost Skupnega stališča 2004/694/SZVP podaljšati za nadaljnjih 12 mesecev.

(4)

Za izvajanje teh ukrepov je potrebno ukrepanje Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Veljavnost Skupnega stališča 2004/694/SZVP se podaljša do 10. oktobra 2007.

Člen 2

To skupno stališče začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 3

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 5. oktobra 2006

Za Svet

Predsednik

K. RAJAMÄKI


(1)  UL L 315, 14.10.2004, str. 52. Skupno stališče, kakor je bilo nazadnje spremenjeno s Sklepom Sveta 2006/484/SZVP (UL L 189, 12.7.2006, str. 25).


Top