Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0931

2006/931/ES: Odločba Komisije z dne 14. decembra 2006 o spremembi Odločbe 2006/698/ES glede podaljšanja njenega obdobja uporabe (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5783) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 355, 15.12.2006, p. 95–95 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 830–830 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 143 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 143 - 143

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/931/oj

15.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 355/95


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 14. decembra 2006

o spremembi Odločbe 2006/698/ES glede podaljšanja njenega obdobja uporabe

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5783)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/931/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), in zlasti člena 53(1)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2006/698/ES z dne 16. oktobra 2006 o nujnih ukrepih v zvezi z ribiškimi proizvodi, uvoženimi iz Brazilije in namenjenimi za prehrano ljudi (2) preneha veljati 31. decembra 2006.

(2)

Brazilski organi so nedavno sprejeli ukrepe v zvezi s pomanjkljivostmi na področju higiene pri ravnanju z ribiškimi proizvodi, ki so jih ugotovili inšpektorji Skupnosti.

(3)

Da bi se preverilo izvajanje navedenih ukrepov, je treba izvesti nadaljnji inšpekcijski pregled Skupnosti.

(4)

Za varstvo zdravja potrošnikov je treba ohraniti ukrepe iz Odločbe 2006/698/ES dokler ni potrjeno, da so ukrepi, ki so jih sprejeli brazilski organi, odpravili ugotovljene pomanjkljivosti.

(5)

Odločbo 2006/698/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V členu 6 Odločbe 2006/698/ES se datum „31. decembra 2006“ nadomesti z datumom „30. junija 2007“.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 575/2006 (UL L 100, 8.4.2006, str. 3).

(2)  UL L 287, 18.10.2006, str. 34.


Top