Help Print this page 

Document 32006D0788

Title and reference
2006/788/ES: Sklep Sveta z dne 7. novembra 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o začasni uporabi Protokola, ki za obdobje od 3. decembra 2005 do 2. decembra 2011 določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, kakor je predvideno s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Gabonsko republiko o ribolovu v obalnih vodah Gabona
  • No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2011
OJ L 319, 18.11.2006, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 552–553 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 010 P. 20 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 010 P. 20 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 010 P. 61 -

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/788/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 07/11/2006
  • Date of effect: 07/11/2006; začetek veljavnosti datum dokumenta
  • Date of end of validity: 02/12/2011; glej 22006A1118(02)
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Sklep
Procedure
Relationship between documents
Text

18.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 319/15


SKLEP SVETA

z dne 7. novembra 2006

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o začasni uporabi Protokola, ki za obdobje od 3. decembra 2005 do 2. decembra 2011 določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, kakor je predvideno s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Gabonsko republiko o ribolovu v obalnih vodah Gabona

(2006/788/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 v povezavi s členom 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost in Gabonska republika sta se pogajali o in parafirali Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki ribičem Skupnosti omogoča možnosti ribolova v vodah, ki so pod suverenostjo Gabonske republike.

(2)

V interesu Skupnosti je, da odobri omenjeni Sporazum.

(3)

Treba je zagotoviti nadaljevanje ribolovnih dejavnosti od datuma prenehanja veljavnosti prejšnjega Protokola (1) do datuma začetka veljavnosti Protokola, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene v omenjenem Sporazumu.

(4)

Treba je opredeliti način razdeljevanja ribolovnih možnosti med države članice –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem o začasni uporabi Protokola, ki za obdobje od 3. decembra 2005 do 2. decembra 2011 določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Gabonsko republiko o ribolovu v obalnih vodah Gabona, se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Sporazum se uporablja začasno od 3. decembra 2005.

Člen 3

Možnosti ribolova, določene v Protokolu k Sporazumu, se med države članice razporedijo na naslednji način:

Kategorija ribolova

Vrsta plovila

Država članica

Dovoljenja ali kvota

Ribolov tunov

Plovila za ribolov s površinskimi parangali

Španija

13

Portugalska

3

Ribolov tunov

Zamrzovalna plovila za ribolov tunov s potegalkami

Španija

12

Francija

12

Če vloge za dovoljenja v teh državah članicah ne izčrpajo vseh možnosti ribolova, določenih v Protokolu, lahko Komisija upošteva vloge za dovoljenja katere koli druge države članice.

Člen 4

Države članice, katerih plovila lovijo v skladu s tem sporazumom, Komisijo obvestijo o količinah posameznega staleža, ujetega v gabonskem ribolovnem območju, v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 500/2001 z dne 14. marca 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 o nadzoru ulova z ribiškimi plovili Skupnosti v vodah tretjih držav in mednarodnih vodah (2).

Člen 5

Predsednik Sveta se s tem sklepom pooblasti za imenovanje oseb, pooblaščenih za podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem, ki zavezuje Skupnost.

V Bruslju, 7. novembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. HEINÄLUOMA


(1)  Odobren z Uredbo Sveta (ES) št. 580/2002 z dne 25. marca 2002 (UL L 89, 5.4.2002, str. 3).

(2)  UL L 73, 15.3.2001, str. 8.


Top

18.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 319/17


SPORAZUM V OBLIKI IZMENJAVE PISEM

glede začasne uporabe Protokola, ki za obdobje od 3. decembra 2005 do 2. decembra 2011 določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Gabonsko republiko o ribolovu v obalnih vodah Gabona

Spoštovani,

v čast mi je, da Vas lahko v zvezi s Protokolom, parafiranim v petek, 28. oktobra 2005, o ribolovnih možnostih in finančnem prispevku za obdobje od 3. decembra 2005 do 2. decembra 2011 obvestim, da je Gabon pripravljen začasno uporabljati Protokol od 3. decembra 2005 do njegovega začetka veljavnosti v skladu s členom 13 navedenega Protokola, če je Evropska skupnost pripravljena storiti enako.

Ob tem se razume, da je treba v tem primeru plačilo prvega dela finančnega prispevka iz člena 2 Protokola opraviti do 30. septembra 2006.

Hvaležen Vam bom za potrditev, da se Evropska skupnost strinja glede takšne začasne uporabe.

S spoštovanjem,

Za vlado Gabona

Spoštovani,

v čast mi je bilo prejeti Vaše pismo z današnjim datumom, v katerem je zapisano:

„v čast mi je, da Vas lahko v zvezi s Protokolom, parafiranim v petek, 28. oktobra 2005, o ribolovnih možnostih in finančnem prispevku za obdobje od 3. decembra 2005 do 2. decembra 2011 obvestim, da je Gabon pripravljen začasno uporabljati Protokol od 3. decembra 2005 do njegovega začetka veljavnosti v skladu s členom 13 navedenega Protokola, če je Evropska skupnost pripravljena storiti enako.

Ob tem se razume, da je treba v tem primeru plačilo prvega dela finančnega prispevka iz člena 2 Protokola opraviti do 30. septembra 2006.“

V čast mi je potrditi, da se Evropska skupnost strinja s takšno začasno uporabo.

S spoštovanjem,

V imenu Sveta Evropske unije


PROTOKOL

o možnostih ribolova in finančnem prispevku, predvidenih v Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Gabonsko republiko o ribolovu v gabonskih obalnih vodah za obdobje od 3. decembra 2005 do 2. decembra 2011

Člen 1

Obdobje uporabe in možnosti ribolova

1.   Za obdobje šestih let od 3. decembra 2005 so možnosti ribolova, odobrene na podlagi člena 5 Sporazuma, naslednje:

Izrazito selivske vrste (vrste, navedene v Prilogi 1 h Konvenciji Združenih narodov iz leta 1982)

zamrzovalna plovila za ribolov tunov s potegalkami: 24 plovil,

plovila s površinskimi parangali: 16 plovil.

2.   Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju določb členov 4 in 5 tega protokola.

3.   Plovila, ki plujejo pod zastavo države članice Evropske skupnosti, lahko ribolovne dejavnosti v ribolovnem območju Gabona izvajajo le, če imajo dovoljenje za ribolov, izdano na podlagi tega protokola in v skladu s podrobnimi pravili v Prilogi k temu protokolu.

Člen 2

Finančni prispevek – načini plačevanja

1.   Finančni prispevek iz člena 7 Sporazuma je sestavljen na eni strani za obdobje iz člena 1 iz letnega zneska v višini 715 000 EUR, ki ustreza referenčni tonaži 11 000 ton na leto, in na drugi strani iz posebnega zneska 145 000 EUR na leto, namenjenega podpori in izvajanju pobud, sprejetih v okviru gabonske sektorske ribiške politike. Ta posebni znesek je sestavni del enkratnega finančnega prispevka iz člena 7 Sporazuma.

2.   Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju določb členov 4, 5 in 7 tega protokola.

3.   V obdobju uporabe tega protokola Skupnost letno plačuje vsoto zneskov iz odstavka 1, tj. 860 000 EUR.

4.   Če skupni ulov plovil Skupnosti v gabonskih vodah presega 11 000 ton letno, se znesek 715 000 EUR letnega finančnega prispevka poveča za 65 EUR za vsako dodatno tono ulova. Vendar skupni letni znesek, ki ga plača Skupnost, ne sme presegati dvakratnega zneska iz odstavka 3 (1 430 000 EUR). Če količine ulova plovil Skupnosti presegajo količine, enakovredne dvakratnemu skupnemu letnemu znesku, se znesek za presežek plača naslednje leto.

5.   Finančni prispevek iz odstavka 1 se plača najpozneje 30. septembra 2006 za prvo leto in najpozneje 30. junija 2007, 2008, 2009, 2010 in 2011 za naslednja leta.

6.   Ob upoštevanju člena 6 je uporaba tega prispevka v polni pristojnosti organov oblasti Gabona.

7.   Finančni prispevek se izplača državni zakladnici Gabona na račun „Pêche maritime“ (morsko ribištvo) številka 47069 X.

Člen 3

Sodelovanje na področju odgovornega ribolova – znanstveno srečanje

1.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spodbujali odgovoren ribolov v gabonskih vodah po načelu nediskriminacije med različnimi ribiškimi flotami v teh vodah.

2.   V obdobju veljavnosti tega protokola si Skupnost in organi oblasti Gabona prizadevajo spremljati razvoj stanja virov v ribolovnem območju Gabona.

3.   Obe pogodbenici na ravni podregije spodbujata sodelovanje v zvezi z odgovornim ribolovom in zlasti v okviru Regionalnega odbora za ribištvo.

4.   V skladu s členom 4 Sporazuma ter na podlagi priporočil in resolucij, ki jih sprejme Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT), ter najboljših razpoložljivih strokovnih nasvetov se pogodbenici posvetujeta v okviru Skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma, da bi po potrebi po znanstvenem srečanju in po možnosti na ravni podregije ter sporazumno sprejeli ukrepe, ki zagotavljajo trajnostno upravljanje ribolovnih virov v zvezi z aktivnostmi plovil Skupnosti.

Člen 4

Sporazumna prerazporeditev možnosti ribolova

1.   Možnosti ribolova iz člena 1 se lahko sporazumno povečajo, če na podlagi ugotovitev znanstvenega srečanja iz člena 3(4) to povečanje ne škoduje trajnostnemu upravljanju virov Gabona. V tem primeru se finančni prispevek v višini 715 000 EUR iz člena 2(1) poveča sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve. Vendar pa skupni znesek finančnega prispevka, ki ga izplača Evropska skupnost v zvezi z referenčno tonažo, ne sme preseči dvojnega zneska v višini 715 000 EUR. Če letne količine ulova plovil Skupnosti presegajo dvakratno količino v višini 11 000 ton (t. j. 22 000 ton), se znesek za presežek plača naslednje leto.

2.   Če pa se pogodbenici dogovorita o zmanjšanju možnosti ribolova iz člena 1, se finančni prispevek zmanjša sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve.

3.   Pogodbenici lahko po posvetovanju in sporazumno prerazporedita možnosti ribolova med različne vrste plovil, pod pogojem, da so vse spremembe skladne s priporočili znanstvenega srečanja iz člena 3 glede upravljanja staležev, ki bi jih takšna prerazporeditev lahko prizadela. Pogodbenici se sporazumeta o ustrezni prilagoditvi finančnega prispevka, če je to upravičeno zaradi prerazporeditve možnosti ribolova.

Člen 5

Nove možnosti ribolova

1.   Če ribiška plovila Skupnosti izrazijo zanimanje za ribolovne dejavnosti, ki jih člen 1 ne zajema, se bo Skupnost posvetovala z Gabonom za pridobitev dovoljenja za te nove dejavnosti. Če je to primerno, se pogodbenici sporazumeta o pogojih za nove možnosti ribolova in po potrebi spremenita ta protokol in njegovo Prilogo.

2.   Pogodbenici spodbujata poskusni ribolov, zlasti v zvezi z globokomorskimi vrstami, prisotnimi v gabonskih vodah. V ta namen in na zahtevo ene od pogodbenic se medsebojno posvetujeta in za vsak primer posebej določita vrste, pogoje in druge ustrezne parametre.

Pogodbenici izvajata poskusni ribolov v skladu s parametri, ki jih z upravnim dogovorom določita obe pogodbenici, če je to ustrezno. Dovoljenja za poskusni ribolov se dodelijo za največ šestmesečno obdobje. Če pogodbenici menita, da imajo poskusne ribolovne dejavnosti prepričljive rezultate, lahko vlada Gabona floti Skupnosti dodeli možnosti ribolova za nove vrste do prenehanja veljavnosti tega protokola. Finančni prispevek iz člena 2(1) Protokola se posledično poveča.

Člen 6

Začasna ustavitev in revizija plačila finančnega prispevkazaradi neobičajnih okoliščin

1.   Če bi neobičajne okoliščine, ki niso naravni pojavi, preprečile ribolovne dejavnosti v izključni ekonomski coni Gabona, lahko Evropska skupnost začasno ustavi plačevanje finančnega prispevka iz člena 2(1). Odločitev o začasni ustavitvi se sprejme po predhodnem posvetovanju med pogodbenicama v dveh mesecih po zahtevi ene od pogodbenic, pod pogojem da je Evropska skupnost v celoti poravnala vse zneske, plačljive do dneva začasne ustavitve plačevanja.

2.   Finančni prispevek se začne ponovno plačevati, takoj ko pogodbenici po posvetovanju sporazumno ugotovita, da okoliščin, ki preprečujejo opravljanje ribolovnih dejavnosti, ni več in/ali da razmere omogočajo normalno opravljanje ribolovnih dejavnosti.

3.   Če je veljavnost dovoljenj, dodeljenih plovilom Skupnosti, začasno ustavljena hkrati s plačilom finančnega prispevka, se podaljša za enako dolgo obdobje, kot je trajala začasna ustavitev ribolovnih dejavnosti.

Člen 7

Spodbujanje odgovornega ribolova v gabonskih vodah

1.   Šestdeset odstotkov (60 %) skupnega zneska finančnega prispevka iz člena 2 se letno nameni za podporo in izvajanje pobud v okviru sektorske ribiške politike, ki jo opredeli vlada Gabona.

Gabon upravlja ustrezni znesek, potem ko obe pogodbenici sporazumno in v skladu s tekočimi prednostnimi nalogami ribiške politike Gabona določita cilje, ki jih je treba uresničiti, ter na to nanašajoče se letne in večletne programe v skladu s spodnjim odstavkom 2, da bi zagotovili trajnostno in odgovorno upravljanje sektorja.

2.   Na predlog Gabona in za namene izvajanja prejšnjega odstavka se z začetkom veljavnosti Protokola in najpozneje tri mesece po začetku njegove veljavnosti Skupnost in Gabon v okviru skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma dogovorita o večletnem sektorskem programu in podrobnih pravilih za izvajanje, ki zajemajo zlasti:

(a)

letne in večletne smernice za uporabo deleža finančnega prispevka iz odstavka 1 zgoraj in posebnih zneskov za pobude, ki se bodo izvajale vsako leto;

(b)

letne in večletne cilje, ki jih je treba doseči, da bi sčasoma uresničili spodbujanje trajnostnega in odgovornega ribolova, ob upoštevanju prednostnih nalog, ki jih Gabon določi v svoji nacionalni ribiški politiki ali drugih politikah, ki so povezane s spodbujanjem odgovornega in trajnostnega ribolova ali nanj vplivajo;

(c)

merila in postopke za vrednotenje vsakoletnih rezultatov.

3.   Vse predlagane spremembe večletnega sektorskega programa ali uporabe posebnih zneskov za pobude, ki se bodo izvajale vsako leto, morata odobriti obe pogodbenici v okviru skupnega odbora.

4.   Gabon vsako leto dodeli vrednost zneska, ki ustreza deležu finančnega prispevka iz odstavka 1 za izvajanje večletnega programa. V prvem letu veljavnosti Protokola je treba Skupnost o tej dodelitvi obvestiti hkrati ob odobritvi večletnega sektorskega programa v okviru Skupnega odbora. V vsakem naslednjem letu Gabon obvesti Skupnost o tej dodelitvi najkasneje 1. maja predhodnega leta.

5.   Če to upravičuje letno vrednotenje doseženega napredka pri izvajanju večletnega sektorskega programa, lahko Evropska skupnost zahteva prilagoditev finančnega prispevka iz člena 2(1) tega protokola, da dejanski znesek finančnih sredstev, namenjenih izvajanju programa, uskladi s temi rezultati.

Člen 8

Spori – začasna prekinitev uporabe Protokola

1.   Vsak spor med pogodbenicama v zvezi z razlago določb tega protokola in njegovo uporabo se rešuje z medsebojnim posvetovanjem pogodbenic v okviru skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma, po potrebi na izrednem zasedanju.

2.   Brez poseganja v člen 9 se uporaba Protokola lahko začasno prekine na pobudo ene izmed pogodbenic, če je spor med pogodbenicama resen in če se s posvetovanjem v okviru skupnega odbora iz odstavka 1 ne doseže sporazumna rešitev spora.

3.   Zadevna pogodbenica mora v primeru začasne prekinitve uporabe Protokola poslati uradno obvestilo o svoji nameri v pisni obliki vsaj tri mesece, preden začne začasna prekinitev veljati.

4.   V primeru začasne prekinitve pogodbenici nadaljujeta s posvetovanjem in poskušata doseči sporazumno rešitev spora. Ko spor sporazumno rešita, se Protokol znova začne uporabljati in znesek finančnega prispevka se zniža sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve glede na dolžino obdobja, v katerem je bila uporaba Protokola začasno prekinjena.

Člen 9

Začasna prekinitev uporabe Protokola zaradi neplačevanja

Če Skupnost ne opravi plačil iz člena 2, se lahko ob upoštevanju člena 3 uporaba Protokola začasno prekine pod naslednjimi pogoji:

(a)

Pristojni organi Gabona obvestijo Evropsko komisijo o neplačevanju. Evropska komisija opravi ustrezna preverjanja in, če je potrebno, poravna obveznost najpozneje v 60 delovnih dneh od prejema obvestila o neplačevanju.

(b)

Če plačila niso bila izvedena in če niso navedeni upravičeni razlogi za neplačevanje v rokih iz člena 2(5) tega protokola, imajo pristojni organi oblasti Gabona pravico začasno prekiniti uporabo Protokola. O tem nemudoma obvestijo Evropsko komisijo.

(c)

Protokol se ponovno začne uporabljati, takoj ko je zadevno plačilo opravljeno.

Člen 10

Veljavne določbe nacionalne zakonodaje

Aktivnosti plovil, ki opravljajo svojo dejavnost v gabonskih vodah, ureja veljavna gabonska zakonodaja, razen če ni drugače predpisano v Sporazumu, v tem protokolu ter v njegovi Prilogi in dodatkih.

Člen 11

Klavzula o pregledu

V četrtem letu uporabe tega protokola, njegove Priloge in dodatkov lahko pogodbenici pregledata določbe Protokola, Priloge in dodatkov ter jih spremenita, če je to potrebno. Te spremembe lahko zajamejo tudi referenčno tonažo in pavšalna predplačila, ki jih plačujejo lastniki plovil.

Člen 12

Razveljavitev

Priloga k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Gabonsko republiko o ribolovu v obalnih gabonskih vodah se razveljavi in nadomesti s Prilogo k temu protokolu.

Člen 13

Začetek veljavnosti

1.   Ta protokol in njegova Priloga začneta veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so bili postopki, potrebni v ta namen, zaključeni.

2.   Uporabljata se od 3. decembra 2005.

Top