EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0593

2006/593/ES: Odločba Komisije z dne 4. avgusta 2006 o določitvi okvirne dodelitve odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja za obdobje 2007–2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3472)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 32–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 13–17 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 13 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 22/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/593/oj

6.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/32


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. avgusta 2006

o določitvi okvirne dodelitve odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja za obdobje 2007–2013

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3472)

(2006/593/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (1), ter zlasti člena 18(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s točko (b) člena 3(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 je namen cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja povečati konkurenčnost in privlačnost regij.

(2)

V skladu s točko (b) člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006 Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad prispevata k doseganju ciljev iz točke (b) člena 3(2) navedene uredbe. V skladu s členom 4(2) Kohezijski sklad posega tudi v regije, ki niso upravičene do podpore v okviru „konvergenčnega“ cilja, vendar so na ozemlju držav članic, ki so upravičene do podpore iz navedenega sklada.

(3)

V skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 1083/2006 se 15,95 % razpoložljivih sredstev za prevzem obveznosti Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada (v nadaljnjem besedilu „skladi“) za obdobje 2007 do 2013 dodeli cilju regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja, vključno z 21,14 % za prehodno in posebno podporo iz člena 8(2) navedene uredbe.

(4)

Pripraviti je treba okvirno razčlenitev sredstev, ki se dodelijo cilju regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja, po državah članicah. V skladu s členom 18(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 mora to potekati v skladu z merili in metodologijo iz Priloge II Uredbe (ES) št. 1083/2006.

(5)

Četrti odstavek Priloge II Uredbe (ES) št. 1083/2006 določa metodo za dodelitev razpoložljivih sredstev državam članicam in regijam, ki so upravičene do financiranja v skladu s členom 6 navedene uredbe.

(6)

Odstavek 6(b) Priloge II Uredbe (ES) št. 1083/2006 uvaja metodo za določitev dodelitev na podlagi prehodnih podpor iz člena 8(2) navedene uredbe.

(7)

Odstavek 7 Priloge II Uredbe (ES) št. 1083/2006 določa najvišjo stopnjo prenosa sredstev iz skladov v vsako posamezno državo članico.

(8)

Odstavki 12 do 31 Priloge II Uredbe (ES) št. 1083/2006 določajo zneske za nekatere posebne primere za obdobje 2007 do 2013.

(9)

V skladu s členom 24 Uredbe (ES) št. 1083/2006 je 0,25 % razpoložljivih sredstev za prevzem obveznosti Skladov za obdobje 2007 do 2013 namenjenih financiranju tehnične pomoči na pobudo Komisije; okvirna dodelitev po državah članicah zato ne sme vključevati zneska, ki ustreza tehnični pomoči –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Okvirni zneski odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za regije, upravičene do financiranja iz strukturnih skladov na podlagi cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja, kakor je navedeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1083/2006, vključno z dodatnimi zneski, določenimi v Prilogi II navedene uredbe, so navedeni v razpredelnici 1 Priloge I.

Letna razčlenitev odobritev za prevzem obveznosti iz prejšnjega odstavka po državah članicah je navedena v razpredelnici 2 Priloge I.

Člen 2

Okvirni zneski odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za prehodno in posebno podporo iz strukturnih skladov na podlagi cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja, kakor je navedeno v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006, vključno z dodatnimi zneski, določenimi v Prilogi II navedene uredbe, so navedeni v razpredelnici 1 Priloge II.

Letna razčlenitev odobritev za prevzem obveznosti iz prejšnjega odstavka po državah članicah je navedena v razpredelnici 2 Priloge II.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. avgusta 2006

Za Komisijo

Danuta HÜBNER

Članica Komisije


(1)  UL L 210, 31.7.2006, str. 25.


PRILOGA I

Okvirna dodelitev odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za regije, upravičene do financiranja iz strukturnih skladov na podlagi cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013

(EUR)

Država članica

RAZPREDELNICA 1 –

Zneski dodeljenih sredstev (cene iz leta 2004)

Regije, upravičene na podlagi cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja

Dodatno financiranje iz Priloge II Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v skladu z odstavkom:

16

20

23

25

26

28

29

België/Belgique

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

 

 

 

 

 

 

 

Suomi-Finland

778 631 938

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

37 194 148 334

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

Država članica

RAZPREDELNICA 2 –

Letna razčlenitev dodeljenih sredstev (cene iz leta 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Česká republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

53 136 512

56 208 234

66 081 102

Suomi-Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Skupaj

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 517 069 260

5 520 140 982

5 530 013 850


PRILOGA II

Okvirna dodelitev odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za regije, upravičene do posebnega in prehodnega financiranja iz strukturnih skladov na podlagi cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013

(EUR)

Država članica

RAZPREDELNICA 1 –

Zneski dodeljenih sredstev (cene iz leta 2004)

Regije, upravičene na podlagi prehodnega režima cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja

Dodatno financiranje iz Priloge II Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v skladu z odstavkom:

15

19

20

26

27

Ellada

582 395 315

 

 

 

 

 

España

3 649 807 023

 

99 749 993

434 492 233

299 250 000

 

Ireland

418 744 086

 

 

 

 

 

Italia

626 325 208

 

 

 

 

250 372 500

Kypros

361 895 758

 

 

 

 

 

Magyarorszag

1 720 653 088

139 732 594

 

 

 

 

Portugal

347 157 850

 

 

58 848 251

 

 

Suomi-Finland

324 544 537

 

 

164 835 524

 

 

United Kingdom

880 529 981

 

 

 

 

 

Skupaj

8 912 052 846

139 732 594

99 749 993

658 176 008

299 250 000

250 372 500


(EUR)

Država članica

RAZPREDELNICA 2 –

Letna razčlenitev dodeljenih sredstev (cene iz leta 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ellada

205 317 626

157 827 178

110 336 730

62 846 282

15 355 833

15 355 833

15 355 833

España

1 206 899 743

986 622 023

766 344 304

546 066 584

325 788 865

325 788 865

325 788 865

Ireland

143 368 343

110 877 547

78 386 752

45 895 958

13 405 162

13 405 162

13 405 162

Italia

216 111 659

180 773 664

145 435 670

110 097 675

74 759 680

74 759 680

74 759 680

Kypros

101 752 415

82 287 352

62 822 288

43 357 223

23 892 160

23 892 160

23 892 160

Magyarorszag

646 048 749

498 162 329

350 275 909

202 389 488

54 503 069

54 503 069

54 503 069

Portugal

102 050 610

87 367 364

72 684 118

58 000 871

43 317 626

28 634 379

13 951 133

Suomi-Finland

99 696 384

89 768 069

79 839 753

69 911 437

59 983 122

50 054 806

40 126 490

United Kingdom

285 202 703

223 208 873

161 215 043

99 221 213

37 227 383

37 227 383

37 227 383

Skupaj

3 006 448 232

2 416 894 399

1 827 340 567

1 237 786 731

648 232 900

623 621 337

599 009 775


Top