EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0447

2006/447/ES: Sklep Komisije z dne 31. maja 2006 o spremembi Sklepa 2005/436/ES glede finančnega prispevka Skupnosti v Odškodninski sklad 911100MTF/INT/003/EGS (TFEU 970089129) (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 2076)

OJ L 176, 30.6.2006, p. 105–106 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 945–946 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 91 - 92
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 91 - 92
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 110 - 111

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/447/oj

30.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 176/105


SKLEP KOMISIJE

z dne 31. maja 2006

o spremembi Sklepa 2005/436/ES glede finančnega prispevka Skupnosti v Odškodninski sklad 911100MTF/INT/003/EGS (TFEU 970089129)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 2076)

(2006/447/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1), in zlasti členov 12 in 13 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom Komisije 2005/436/ES z dne 13. junija 2005 o sodelovanju Skupnosti z Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo zlasti glede dejavnosti, ki jih izvaja Evropska komisija za obvladovanje slinavke in parkljevke (2), je bila določena najvišja finančno obveznost Skupnosti za Odškodninski sklad 911100MTF/INT/003/EGS (TFEU 970089129) za obdobje štirih let v znesku 4 500 000 EUR.

(2)

V skladu s Sklepom 2005/436/ES sta Komisija Evropskih skupnosti in Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo 1. septembra 2005 sklenili dogovor o izvajanju v zvezi z uporabo in delovanjem Odškodninskega sklada.

(3)

Zaradi nastajanja novih topotipov in sevov virusa in poslabšanja ukrepov za obvladovanje bolezni na regionalni ravni, katerima se pridružuje še hkratni pojav aviarne influence, se mora Skupnost v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo za obvladovanje slinavke in parkljevke (EUFMD) in z uporabo Odškodninskega sklada pripraviti za sprejetje ukrepov za obvladovanje bolezni, vključno z nujnimi akcijami cepljenja v sosednjih državah.

(4)

Prispevek Skupnosti v Odškodninski sklad se mora zato za obdobje štirih let povečati za 3 500 000 EUR, tj. s 4 500 000 EUR na 8 000 000 EUR.

(5)

Sprejeti je treba določbo o sprejetju sprememb dogovora o izvajanju, ki so potrebne, da se upošteva prilagoditev tega zneska.

(6)

Ta sklep mora imeti retroaktivni učinek od 1. januarja 2005, da bo omogočil Skupnosti, da izpolni svoje obveznosti za štiriletno obdobje od navedenega datuma.

(7)

Sklep 2005/436/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SKLENILA:

Edini člen

Sklep 2005/436/ES se spremeni:

1.

V členu 1 se drugi odstavek nadomesti z:

„2.   Od 1. januarja 2005 se finančni prispevek Skupnosti do Odškodninskega sklada iz odstavka 1 določi v znesku največ 8 000 000 EUR za obdobje štirih let.“

2.

Členu 2(1) se doda drugi pododstavek:

„O vsaki spremembi dogovora o izvajanju, ki je potrebna, da se upošteva prilagoditev zneska iz člena 1(2), se morata sporazumeti Komisija Evropskih skupnosti in Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo.“

V Bruslju, 31. maja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/53/ES (UL L 29, 2.2.2006, str. 37).

(2)  UL L 151, 14.6.2005, str. 26.


Top