Help Print this page 

Document 32006D0353

Title and reference
Sklep Političnega in varnostnega odbora EUPT/1/2006 z dne 2. maja 2006 o imenovanju vodje skupine EU za načrtovanje (EUPT Kosovo) v zvezi z morebitno operacijo EU za krizno upravljanje na področju pravne države in morebitnih drugih področjih na Kosovu
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
OJ L 130, 18.5.2006, p. 42–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 294M , 25.10.2006, p. 83–83 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/353/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 02/05/2006
  • Date of effect: 02/05/2006; začetek veljavnosti datum dokumenta glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/2006; glej člen 2
Miscellaneous information
  • Author: Politični in varnostni odbor
  • Form: Sklep
Relationship between documents
Text

18.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 130/42


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA EUPT/1/2006

z dne 2. maja 2006

o imenovanju vodje skupine EU za načrtovanje (EUPT Kosovo) v zvezi z morebitno operacijo EU za krizno upravljanje na področju pravne države in morebitnih drugih področjih na Kosovu

(2006/353/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega pododstavka člena 25 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2006/304/SZVP z dne 10. aprila 2006 o ustanovitvi skupine EU za načrtovanje (EUPT Kosovo) v zvezi z morebitno operacijo EU za krizno upravljanje na področju pravne države in morebitnih drugih področjih na Kosovu (1), in zlasti člena 6 Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 6 Skupnega ukrepa 2006/304/SZVP je določeno, da Svet pooblasti Politični in varnostni odbor za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s členom 25 Pogodbe, vključno z odločitvijo, da na predlog generalnega sekretarja/visokega predstavnika imenuje vodjo skupine EU za načrtovanje (EUPT Kosovo).

(2)

Generalni sekretar/visoki predstavnik je predlagal, da se imenuje g. Casper Klynge –

SKLENIL:

Člen 1

G. Casper Klynge je imenovan za vodjo skupine EU za načrtovanje (EUPT Kosovo) v zvezi z morebitno operacijo EU za krizno upravljanje na področju pravne države in na morebitnih drugih področjih na Kosovu.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

Uporablja se do 31. decembra 2006.

V Bruslju, 2. maja 2006

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

F. J. KUGLITSCH


(1)  UL L 112, 26.4.2006, str. 19.


Top