EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0256

2006/256/ES: Odločba Komisije z dne 27. marca 2006 o drugi spremembi Odločbe 2005/758/ES glede razširitve delov Hrvaške, za katere veljajo nekateri zaščitni ukrepi v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 891) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 92, 30.3.2006, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 533–534 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 27/07/2006; implicitno zavrnjeno 32006D0533

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/256/oj

30.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 92/15


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. marca 2006

o drugi spremembi Odločbe 2005/758/ES glede razširitve delov Hrvaške, za katere veljajo nekateri zaščitni ukrepi v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 891)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/256/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (1), in zlasti člena 18(7) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (2), in zlasti člena 22(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2005/758/ES z dne 27. oktobra 2005 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s sumom na visoko patogeno aviarno influenco na Hrvaškem in o razveljavitvi Odločbe 2005/749/ES (3) je bila sprejeta po tem, ko je navedena tretja država Komisijo obvestila o sumu na visoko patogeno aviarno influenco, ki jo povzroča virus A seva H5, pri prosto živečih pticah na njenem ozemlju.

(2)

Hrvaška je sporočila nadaljnje primere pri prosto živečih pticah zunaj območja, trenutno regionaliziranega v navedeni odločbi, ki upravičujejo razširitev začasne ustavitve nekaterih vrst uvoza iz Hrvaške, da bi zajeli na novo prizadet del ozemlja navedene tretje države.

(3)

Odločbo 2005/758/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2005/758/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Države članice nemudoma sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to odločbo, in jih objavijo. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. marca 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 165, 30.4.2004, str. 1); popravljena različica (UL L 191, 28.5.2004, str. 1).

(3)  UL L 285, 28.10.2005, str. 50. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2006/11/ES (UL L 7, 12.1.2006, str. 29).


PRILOGA

„PRILOGA

Del ozemlja Hrvaške iz člena 1(1)

Oznaka države ISO

Država

Del ozemlja

HR

Hrvaška

Županije na Hrvaškem

Virovitiško-podravska

Osiješko-baranjska

Splitsko-dalmatinska“


Top