Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0103

2006/103/ES: Sklep Komisije z dne 14. februarja 2006 o prilagoditvi mejnih vrednosti iz točke (b) člena 157 in točk (a) in (c) člena 158(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje finančne uredbe

OJ L 46, 16.2.2006, p. 52–52 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 569–570 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 006 P. 102 - 102
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 006 P. 102 - 102

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; razveljavil 32010D0078

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/103(1)/oj

16.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/52


SKLEP KOMISIJE

z dne 14. februarja 2006

o prilagoditvi mejnih vrednosti iz točke (b) člena 157 in točk (a) in (c) člena 158(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje finančne uredbe

(2006/103/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (1), in zlasti člena 271 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 271(2) določa, da je treba mejne vrednosti, ki se uporabljajo za oddajo javnih naročil, prilagajati vsaki dve leti v skladu z določbami direktiv o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil.

(2)

Mejne vrednosti, ki so določene v Direktivi 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) ter se uporabljajo od 1. januarja 2006 in so izražene v eurih –

SKLENILA:

Člen 1

Mejne vrednosti, ki se uporabljajo za oddajo javnih naročil, izražene v eurih, se prilagodijo, kakor je navedeno spodaj, z učinkom od 1. januarja 2006:

Prilagoditev vsako drugo leto

Mejna vrednost na dan 1.1.2004

Mejna vrednost na dan 5.8.2005

Mejna vrednost na dan 1.1.2006

Člen 157(b)

5 923 624 EUR

5 923 000 EUR

5 278 000 EUR

Člen 158(1)(a)

154 014 EUR

154 000 EUR

137 000 EUR

Člen 158(1)(c)

5 923 624 EUR

5 923 000 EUR

5 278 000 EUR

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Računovodja Komisije o njem obvesti druge institucije in organe.

V Bruslju, 14. februarja 2006

Za Komisijo

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Članica Komisije


(1)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1261/2005 (UL L 201, 2.8.2005, str. 3).

(2)  UL L 134, 30.4.2004, str. 114. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2083/2005 (UL L 333, 20.12.2005, str. 28).


Top