Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0062

2006/62/ES: Sklep Sveta z dne 23. januarja 2006 ki državam, vključenim v evropsko sosedsko politiko, in Rusiji omogoča koriščenje programov za tehnično pomoč in izmenjavo informacij (TAIEX)

OJ L 32, 4.2.2006, p. 80–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 102–103 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 227 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 227 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 73 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/62(1)/oj

4.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 32/80


SKLEP SVETA

z dne 23. januarja 2006,

ki državam, vključenim v evropsko sosedsko politiko, in Rusiji omogoča koriščenje programov za tehnično pomoč in izmenjavo informacij (TAIEX)

(2006/62/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 181a(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na področju predpristopne pomoči se je v preteklosti centralizirano posredno upravljanje izkazalo za dragoceno orodje, zlasti kar zadeva dejavnosti Urada za izmenjavo informacij in tehnično pomoč (TAIEX).

(2)

Cilj evropske sosedske politike (ENP) iz Strategije Komisije, ki je bila sprejeta maja 2004, je delitev koristi, ki jo je prinesla širitev Evropske unije leta 2004, na sosednje države ter uporaba nekaterih instrumentov in izkušenj iz procesa širitve za približevanje partnerskih držav k Evropski uniji z namenom postopnega gospodarskega vključevanja in poglobitve političnega sodelovanja. Državam evropskega sosedstva bi se moralo zato omogočiti koriščenje TAIEX.

(3)

Na 15. vrhu EU–Rusija 10. maja 2005 sta EU in Rusija sprejeli časovni načrt pogajanj za oblikovanje štirih skupnih prostorov, ki določajo cilje, podobne tistim iz ENP, in sicer okrepitev dvostranskega sodelovanja in nadaljnjo konvergenco pravnih ureditev in približevanje zakonodaje višjim standardom.

(4)

Rusija bo upravičena do finančnih sredstev v okviru prihodnjega evropskega sosedskega in partnerskega instrumenta (ENPI).

(5)

Člen 54(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (2) (finančna uredba), omogoča izvrševanje proračuna Skupnosti preko posrednega centraliziranega upravljanja in določa posebne zahteve za izvrševanje, če to dovoljuje temeljni akt programa.

(6)

Potrebno je usklajeno izvajanje pomoči preko TAIEX-a. Zato je treba v tem sklepu zavzeti enak pristop kot v Uredbi Sveta (EGS) št. 3906/89 z dne 18. decembra 1989 o gospodarski pomoči nekaterim državam Srednje in Vzhodne Evrope (3) (Phare), Uredbi Sveta (ES) št. 2666/2000 z dne 5. decembra 2000 o pomoči Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Zvezni republiki Jugoslaviji in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (4) (CARDS) ter Uredbi Sveta (ES) št. 2500/2001 z dne 17. decembra 2001 o predpristopni finančni pomoči za Turčijo (5).

(7)

Del ukrepov Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 99/2000 z dne 29. decembra 1999 o zagotavljanju pomoči partnerskim državam v vzhodni Evropi in srednji Aziji (6) sodi v področje uporabe Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo („Pogodba Euratom“). Ta sklep ne pokriva tega dela –

SKLENIL:

Člen 1

Cilj tega sklepa je omogočiti državam, vključenim v evropsko sosedsko politiko, in Rusiji, zlasti tistim, za katere se izvajajo akcijski načrti ali časovni načrti pogajanj, koriščenje pomoči TAIEX-a, ki bo zagotovil usmerjeno tehnično pomoč za podporo partnerskim državam pri razumevanju in pripravi pravnih aktov, povezanih z akcijskimi načrti, ter pomoč pri njihovem izvajanju in izvrševanju.

Člen 2

Za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1488/96 z dne 23. julija 1996 o finančnih in tehničnih ukrepih (MEDA) za spremljanje reforme gospodarskih in socialnih struktur v okviru Evro-sredozemskega partnerstva (7) ter Uredbe (ES, Euratom) št. 99/2000 lahko Komisija v skladu s členom 54(2) finančne uredbe sklene prenesti naloge javne oblasti in zlasti naloge izvrševanja proračuna iz tega sklepa na organ, pristojen za izvajanje programa TAIEX, ki se izvaja v skladu z Uredbo (EGS) št. 3906/89, Uredbo (ES) št. 2666/2000 ter Uredbo (ES) št. 2500/2001.

Člen 3

Ta sklep se ne uporablja za ukrepe, sprejete ob izvajanju Uredbe (ES, Euratom) št. 99/2000, ki sodijo v področje uporabe Pogodbe Euratom.

Člen 4

Dejavnosti iz tega sklepa se financirajo iz proračunske vrstice 19 06 01 Pomoč partnerskim državam v Vzhodni Evropi in Srednji Aziji ter povezane proračunske vrstice 19 01 04 07 za upravne stroške in proračunske vrstice 19 08 02 01 MEDA (ukrepi, ki spremljajo reforme gospodarskih in socialnih struktur v sredozemskih državah nečlanicah) ter povezane proračunske vrstice 19 01 04 06 za upravne stroške.

V Bruslju, 23. januarja 2006

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  UL L 375, 23.12.1989, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2257/2004 (UL L 389, 30.12.2004, str. 1).

(4)  UL L 306, 7.12.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2112/2005 (UL L 344, 27.12.2005, str. 23).

(5)  UL L 342, 27.12.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2112/2005.

(6)  UL L 12, 18.1.2000, str. 1.

(7)  UL L 189, 30.7.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2112/2005.


Top