EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0034

2006/34/ES,Euratom: Sklep Sveta z dne 23. januarja 2006 o spremembi Poslovnika Sveta

OJ L 22, 26.1.2006, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/34(1)/oj

26.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 22/32


SKLEP SVETA

z dne 23. januarja 2006

o spremembi Poslovnika Sveta

(2006/34/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prvega pododstavka člena 207(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 121(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti členov 28(1) in 41(1) Pogodbe,

ob upoštevanju člena 2(2) Priloge IIa k Poslovniku Sveta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 11(5) Poslovnika Sveta (v nadaljnjem besedilu „Poslovnik“) predvideva, da se ob sprejetju odločitve Sveta, ki zahteva kvalificirano večino, preveri, če član Sveta to zahteva, ali države članice, ki sestavljajo to večino, predstavljajo vsaj 62 % celotnega prebivalstva Unije glede na število prebivalstva iz člena 1 Priloge IIa k Poslovniku.

(2)

Člen 2(2) Priloge IIa k Poslovniku o pogojih uporabe določb o ponderiranju glasov v Svetu predvideva, da Svet z učinkom od 1. januarja vsakega leta uskladi številke iz člena 1 s podatki Statističnega urada Evropskih skupnosti, ki so dostopni 30. septembra predhodnega leta.

(3)

Številke bi bilo zato treba uskladiti –

SKLENIL:

Člen 1

Člen 1 Priloge IIa k Poslovniku se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Za uporabo člena 205(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, člena 118(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ter tretjega pododstavka člena 23(2) in člena 34(3) Pogodbe o Evropski uniji je celotno prebivalstvo posamezne države članice za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2006 naslednje:

Država članica

Prebivalstvo

(× 1 000)

Nemčija

82 500,8

Francija

62 370,8

Združeno kraljestvo

60 063,2

Italija

58 462,4

Španija

43 038,0

Poljska

38 173,8

Nizozemska

16 305,5

Grčija

11 073,0

Portugalska

10 529,3

Belgija

10 445,9

Češka

10 220,6

Madžarska

10 097,5

Švedska

9 011,4

Avstrija

8 206,5

Danska

5 411,4

Slovaška

5 384,8

Finska

5 236,6

Irska

4 109,2

Litva

3 425,3

Latvija

2 306,4

Slovenija

1 997,6

Estonija

1 347,0

Ciper

749,2

Luksemburg

455,0

Malta

402,7

Skupaj

461 324,0

Prag (62 %)

286 020,9“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2006.

V Bruslju, 23. januarja 2006

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  Sklep Sveta 2004/338/ES, Euratom z dne 22. marca 2004 o sprejetju poslovnika Sveta (UL L 106, 15.4.2004, str. 22). Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2004/701/ES, Euratom (UL L 319, 20.10.2004, str. 15).


Top