Help Print this page 

Document 32005R2093

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 2093/2005 z dne 20. decembra 2005 o razpisu natečaja za znižanje dajatve za koruzo uvoženo v Španijo iz tretjih držav
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
OJ L 335, 21.12.2005, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2093/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 20/12/2005
  • Date of effect: 21/12/2005; začetek veljavnosti datum objave glej člen 4
  • Date of end of validity: 11/12/2010; zastarelo glej JO C 336/2010 P 1
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Text

21.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2093/2005

z dne 20. decembra 2005

o razpisu natečaja za znižanje dajatve za koruzo uvoženo v Španijo iz tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. september 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s mednarodnimi obveznosti Skupnosti, sklenjenih v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj (2), je Skupnost odločila za uvoz določene količine koruze v Španijo.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1839/95 z dne 26. julija 1995 o določitvi podrobnih pravil uporabe tarifnih kvot pri uvozu koruze in sirka v Španijo ter koruze na Portugalsko (3) uvaja posebna dodatna pravila, potrebna za izvedbo natečaja.

(3)

Zlasti z obzirom na trenutne tržne potrebe v Španiji bi bilo potrebno razpisati natečaj za znižanje uvozne dajatve za koruzo v okviru posebne ureditve za uvoz.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Razpiše se natečaj za znižanje uvozne dajatve iz člena 10 (2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 za uvoz koruze v Španijo.

2.   Določbe Uredbe (ES) št. 1839/95 se uporabljajo.

Člen 2

Natečaj je razpisan do 29. junija 2006. V tem obdobju se objavijo tedenski natečaji za količine in s časovnimi roki, spodaj navedenimi v obvestilu o razpisu natečaja.

Člen 3

Uvozna dovoljenja, izdana v okviru tega natečaja, so veljavna petdeset dni od dneva njihove izdaje, v smislu člena 10(4) Uredbe (ES) št. 1839/95.

Člen 4

Ta uredba začne veljati na dan njene objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2004 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.

(3)  UL L 177, 28.7.1995, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1558/2005 (UL L 249, 24.9.2005, str. 6).


Top