EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1994

Uredba Komisije (ES) št. 1994/2005 z dne 7. decembra 2005 o določitvi osnovnih proizvodov, ki ne izpolnjujejo pogojev za predplačilo izvoznih nadomestil

OJ L 320, 8.12.2005, p. 30–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; razveljavil 32006R1713

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1994/oj

8.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/30


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1994/2005

z dne 7. decembra 2005

o določitvi osnovnih proizvodov, ki ne izpolnjujejo pogojev za predplačilo izvoznih nadomestil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti prvega pododstavka člena 18 Uredbe in ustreznih predpisov drugih uredb o skupni ureditvi trga za kmetijske proizvode,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 565/80 z dne 4. marca 1980 o predplačilu izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 1618/81 z dne 17. junija 1981 o določitvi osnovnih proizvodov, ki ne izpolnjujejo pogojev za predplačilo izvoznih nadomestil (3) je bila večkrat (4) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Člen 4(2) Uredbe (EGS) št. 565/80 se uporablja za predelane proizvode in blago, pridobljeno iz osnovnih proizvodov, pod pogojem, da postopek aktivnega oplemenitenja ni prepovedan za primerljive proizvode. Treba bi bilo pripraviti seznam teh proizvodov iz člena 8 Uredbe (EGS) št. 565/80. Aktivno oplemenitenje je prepovedano za nekatere proizvode, ki so primerljivi z osnovnimi proizvodi.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem vseh ustreznih upravljalnih odborov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Osnovni proizvodi, ki ne izpolnjujejo pogojev po postopku iz člena 4 Uredbe (EGS) št. 565/80, so navedeni v Prilogi I k tej uredbi.

Vendar se ti osnovni proizvodi izključijo samo, kadar so namenjeni za uporabo v predelavi proizvodov, navedenih:

(a)

v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1784/2003, razen proizvodov, ki se uvrščajo pod tam navedeno oznako KN 2309;

(b)

v členu 1(1)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 (5).

Člen 2

Uredba (EGS) št. 1618/81 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi III.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. decembra 2005

Za Komisijo

José Manuel BARROSO

Predsednik


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 62, 7.3.1980, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 444/2003 (UL L 67, 12.3.2003, str. 3).

(3)  UL L 160, 18.6.1981, str. 17. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3480/88 (UL L 305, 10.11.1988, str. 28).

(4)  Glej Prilogo II.

(5)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96.


PRILOGA I

Oznaka KN

Opis

1104

Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z odstranjeno opno, valjana, v kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006; žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti:

1104 30

– žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti

1106

Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic iz tar. št. 0713, iz saga ali korenovk ali gomoljev iz tar. št. 0714; ali iz proizvodov iz Poglavja 8:

1106 20

– iz saga ali korenovk ali gomoljev iz tar. št. 0714:

1106 20 90

– – druga

1109 00 00

Pšenični gluten, osušen ali neosušen

2302

Otrobi in drugi ostanki pri presevanju, mletju ali drugi obdelavi žit ali stročnic, nepeletizirani ali peletizirani:

2302 10

– koruzni

2302 20

– riževi

2302 30

– pšenični

2302 40

– iz drugih žit

2303

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn in destilarn, nepeletizirani in peletizirani:

2303 10

– ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki:

– – ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih tekočin za namakanje), z vsebnostjo beljakovin, računano na suh proizvod:

2303 10 11

– – – več kot 40 mas. %


PRILOGA II

Razveljavljena uredba z njenimi zaporednimi spremembami

Uredba Komisije (EGS) št. 1618/81

(UL L 160, 18.6.1981, str. 17)

Uredba Komisije (EGS) št. 2880/84

(UL L 272, 13.10.1984, str. 15)

Uredba Komisije (EGS) št. 3480/88

(UL L 305, 10.11.1988, str. 28)


PRILOGA III

PRIMERJALNA TABELA

Uredba (EGS) št. 1618/81

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Priloga

Priloga I

Priloga II

Priloga III


Top