EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1851

Uredba Komisije (ES) št. 1851/2005 z dne 11. novembra 2005 o določitvi koeficientov, ki veljajo za izvoženo žito v obliki irskega viskija za obdobje 2005/2006

OJ L 296, 12.11.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1851/oj

12.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1851/2005

z dne 11. novembra 2005

o določitvi koeficientov, ki veljajo za izvoženo žito v obliki irskega viskija za obdobje 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2825/93 z dne 15. oktobra 1993 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 v zvezi z določanjem in odobritvijo prilagojenih nadomestil za žita, ki se izvažajo v obliki nekaterih žganih pijač (2), in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(1) Uredbe (EGS) št. 2825/93 predvideva, da so količine žit, ki pridejo v poštev za nadomestila, tiste količine, ki so dane pod nadzor in destilirane, ovrednotene s koeficientom, ki se vsako leto določi za vsako zadevno državo članico. Ta koeficient izraža povprečno razmerje med skupnimi izvoženimi količinami in skupnimi trženimi količinami zadevnih žganih pijač na osnovi trenda, opaženega pri teh količinah v številu let, ki ustreza povprečnemu obdobju staranja za zadevno žgano pijačo.

(2)

Na osnovi podatkov, ki jih je podala Irska in se nanašajo na obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2004, je bila v letu 2004 povprečna doba staranja irskega viskija pet let. Zato je primerno določiti koeficiente za obdobje od 1. oktobra 2005 do 30. septembra 2006.

(3)

Člen 10 Protokola 3 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru izključuje dodelitev izvoznih nadomestil v Lihtenštajn, na Islandijo in Norveško. Poleg tega je Skupnost sklenila dogovore z nekaterimi tretjimi državami, ki vključujejo odpravo izvoznih nadomestil. Primerno je, da se v skladu s členom 7(2) Uredbe (EGS) št. 2825/93 to upošteva pri izračunavanju koeficientov za obdobje 2005/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za obdobje od 1. oktobra 2005 do 30. septembra 2006 so koeficienti iz člena 4 Uredbe (EGS) št. 2825/93, ki veljajo za žita, uporabljena na Irskem za proizvodnjo irskega viskija, določeni v Prilogi te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. novembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 258, 16.10.1993, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1633/2000 (UL L 187, 26.7.2000, str. 29).


PRILOGA

Koeficienti, ki veljajo na Irskem

Obdobje veljave

Koeficient v veljavi

za ječmen, uporabljen za proizvodnjo irskega viskija kategorije B (1)

za žita, uporabljena za proizvodnjo irskega viskija kategorije A

Od 1. oktobra 2005 do 30. septembra 2006

0,388

1,019


(1)  Vključno z ječmenom, predelanim v slad.


Top