Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1815

Uredba Komisije (ES) št. 1815/2005 z dne 7. novembra 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2742/90 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2204/90

OJ L 292, 8.11.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1815/oj

8.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 292/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1815/2005

z dne 7. novembra 2005

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2742/90 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2204/90

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2204/90 z dne 24. julija 1990, o določitvi dodatnih splošnih pravil o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode glede sira (1), in zlasti drugega pododstavka člena 3(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Prvi pododstavek člena 3(3) Uredbe (EGS) št. 2204/90 določa sankcije Skupnosti v primerih uporabe kazeina in kazeinatov brez dovoljenja v proizvodnji sira. Sankcija je enaka 110 % razlike med vrednostjo posnetega mleka, potrebnega za izdelavo 100 kg kazeinov in kazeinatov, ki izhaja iz tržne cene za posneto mleko v prahu na eni strani in za kazeine in kazeinate na drugi.

(2)

Člen 4(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 2742/90 (2) določa vsoto, ki jo je treba plačati za količine kazeina in/ali kazeinatov, uporabljenih brez odobritve v proizvodnji sira 65,00 EUR na 100 kg ob upoštevanju cen za kazein in kazeinate, zabeleženih na trgih v zadnjem četrtletju 2001. Navedeno vsoto je treba zmanjšati glede na tržno ceno posnetega mleka v prahu in tržno ceno kazeinov in kazeinatov, zabeleženih v drugem četrtletju 2005.

(3)

Cene, zabeležene na trgih v drugem četrtletju 2005, so 200 EUR za 100 kg posnetega mleka v prahu in 580 EUR za 100 kg kazeinov in kazeinatov.

(4)

Uredbo (EGS) št. 2742/90 je treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to Uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 4(1) Uredbe (EGS) št. 2742/90 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Vsota v skladu s členom 3(3) Uredbe (EGS) št. 2204/90 je 22,00 EUR na 100 kg kazeinov in/ali kazeinatov.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 201, 31.7.1990, str. 7. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2583/2001 (UL L 345, 29.12.2001, str. 6).

(2)  UL L 264, 27.9.1990, str. 20. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 265/2002 (UL L 43, 14.2.2002, str. 13).


Top