Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1686

Uredba Komisije (ES) št. 1686/2005 z dne 14. oktobra 2005 o določitvi zneskov za proizvodne dajatve in koeficienta za dodatne dajatve v sektorju sladkorja za tržno leto 2004/2005

OJ L 271, 15.10.2005, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1686/oj

15.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 271/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1686/2005

z dne 14. oktobra 2005

o določitvi zneskov za proizvodne dajatve in koeficienta za dodatne dajatve v sektorju sladkorja za tržno leto 2004/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti prve alinee člena 15(8) ter člena 16(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8 Uredbe Komisije (ES) št. 314/2002 z dne 20. februarja 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje sistema kvot v sektorju sladkorja (2) določa, da se zneski osnovne proizvodne dajatve in dajatve B ter, kjer je to primerno, koeficient za sladkor, izoglukozo in inulinski sirup iz člena 16(2) Uredbe (ES) št. 1260/2001 določijo do 15. oktobra za predhodno tržno leto.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1462/2004 z dne 17. avgusta 2004 o spremembi maksimalnega zneska proizvodne dajatve B in o spremembi minimalne cene za peso B v sektorju sladkorja za tržno leto 2004/2005 (3) je za tržno leto 2004/2005 maksimalni znesek dajatve B iz prve alinee člena 15(4) Uredbe (ES) št. 1260/2001 zvišala na 37,5 % intervencijske cene za beli sladkor.

(3)

Za predvideno skupno izgubo, ugotovljeno na podlagi člena 15(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1260/2001, se za tržno leto 2004/2005 v skladu z odstavkoma 4 in 5 navedenega člena ohranita maksimalna zneska v višini 2 % za osnovno dajatev in v višini 37,5 % za dajatev B, kot sta določena v prvi alinei drugega pododstavka odstavka 3 navedenega člena in v členu 1 Uredbe (ES) št. 1462/2004.

(4)

Člen 16(1) Uredbe (ES) št. 1260/2001 določa, da se zaračuna dodatna dajatev, če prihodki iz proizvodnih dajatev in dajatev B ne pokrijejo ugotovljene skupne izgube skladno s členom 15(1) in (2) navedene uredbe. Za tržno leto 2004/2005 je skupna nepokrita izguba znašala 133 529 997 EUR. Določiti je torej treba koeficient iz člena 16(2) Uredbe (ES) št. 1260/2001. Za določitev navedenega koeficienta je treba upoštevati zneske dajatev, kot so bili za tržno leto 2003/2004 za države članice Skupnosti določeni 30. aprila 2004.

(5)

Upravljalni odbor za sladkor ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za tržno leto 2004/2005 se zneski proizvodne dajatve v sektorju sladkorja določijo na:

(a)

12,638 EUR na tono belega sladkorja kot osnovna proizvodna dajatev za sladkor A in sladkor B;

(b)

236,963 EUR na tono belega sladkorja kot dajatev B za sladkor B;

(c)

5,330 EUR na tono suhe snovi kot osnovna proizvodna dajatev za izoglukozo A in izoglukozo B;

(d)

99,424 EUR na tono suhe snovi kot dajatev B za izoglukozo B;

(e)

12,638 EUR na tono suhe snovi, izražene kot ekvivalent sladkorja/izoglukoze kot osnovna proizvodna dajatev za inulinski sirup A in inulinski sirup B;

(f)

236,963 EUR na tono suhe snovi, izražene kot ekvivalent sladkorja/izoglukoze kot dajatev B za inulinski sirup B.

Člen 2

Za tržno leto 2004/2005 se koeficient iz člena 16(2) Uredbe (ES) št. 1260/2001 določi na 0,27033 za Češko, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Poljsko, Slovenijo in Slovaško ter na 0,15935 za ostale države članice.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. oktobra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 50, 21.2.2002, str. 40. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 38/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 13).

(3)  UL L 270, 18.8.2004, str. 4.


Top