Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1561

Uredba Komisije (ES) št. 1561/2005 z dne 23. septembra 2005 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi septembra 2005 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz perutninskega mesa v okviru režima, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za proizvode iz perutninskega mesa in nekatere druge kmetijske proizvode

OJ L 249, 24.9.2005, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1561/oj

24.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1561/2005

z dne 23. septembra 2005

o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi septembra 2005 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz perutninskega mesa v okviru režima, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za proizvode iz perutninskega mesa in nekatere druge kmetijske proizvode

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1431/94 z dne 22. junija 1994 o določitvi podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima v sektorju perutninskega mesa, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za perutninsko meso in nekatere druge kmetijske proizvode (1), in zlasti člena 4(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2005, so v primeru nekaterih proizvodov za količine, ki so manjše ali enake razpoložljivim količinam, in se zato lahko v celoti odobrijo, vendar so navedeni zahtevki v primeru drugih proizvodov za količine, ki so večje od razpoložljivih količin, in jih je zato treba zmanjšati za določen odstotek, da se zagotovi pravična razdelitev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevki za uvozna dovoljenja za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2005, vloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 1431/94, se odobrijo, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. oktobra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. septembra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 156, 23.6.1994, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1043/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 24).


PRILOGA

Skupina

Odstotek odobritve zahtevkov za uvozna dovoljenja, vložena za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2005

1

1,240707

2

100,0

3

1,273885

4

1,694915

5

2,392344


Top