EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1474

Uredba Komisije (ES) št. 1474/2005 z dne 9. septembra 2005 o določitvi, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom za uvozne pravice, vloženim za kvoto za živa goveda s težo, ki presega 160 kg, in s poreklom iz Švice, predvideno z Uredbo (ES) št. 1218/2005

OJ L 234, 10.9.2005, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1474/oj

10.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 234/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1474/2005

z dne 9. septembra 2005

o določitvi, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom za uvozne pravice, vloženim za kvoto za živa goveda s težo, ki presega 160 kg, in s poreklom iz Švice, predvideno z Uredbo (ES) št. 1218/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1218/2005 z dne 28. julija 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvoznih tarifnih kvot za živa goveda s težo, ki presega 160 kg in s poreklom iz Švice, določenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1182/2005 (2), in zlasti prve alinee člena 4(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 1(1) Uredbe (ES) št. 1218/2005 določa, da je 2 300 glav količina v okviru kvote, na podlagi katere lahko uvozniki iz Skupnosti predložijo zahtevek za uvozne pravice, v skladu s členom 3 te uredbe.

(2)

Ker zaprošeno število za uvozne pravice presega razpoložljivo količino iz člena 1(1) Uredbe (ES) št. 1218/2005, je treba določiti enoten odstotek znižanja za zaprošene količine.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsakemu zahtevku za uvozne pravice, vloženemu v skladu s členom 3(3) Uredbe (ES) št. 1218/2005, se ugodi v višini 74,074 % zaprošenih uvoznih pravic.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 10. septembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. septembra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 199, 29.7.2005, str. 39.


Top