EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1450

Uredba Komisije (ES) št. 1450/2005 z dne 5. septembra 2005 o spremembi Priloge V k Uredbi Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

OJ L 230, 7.9.2005, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 161 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 161 - 163
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 137 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1450/oj

7.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1450/2005

z dne 5. septembra 2005

o spremembi Priloge V k Uredbi Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 z dne 7. julija 2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom (1) in zlasti člena 11(c) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga V k Uredbi (ES) št. 1210/2003 navaja pristojne organe, ki so jim dodeljene določene naloge v zvezi z izvajanjem navedene uredbe.

(2)

Belgija, Nemčija, Litva in Nizozemska so zahtevale, naj se spremenijo podatki o naslovih njihovih pristojnih organov.

(3)

Prilogo V k Uredbi (ES) št. 1210/2003 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga V k Uredbi (ES) št. 1210/2003 se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. septembra 2005

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 169, 8.7.2003, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1286/2005 (UL L 203, 4.8.2005, str. 17).


PRILOGA

Priloga V k Uredbi (ES) št. 1210/2003 se spremeni:

1.

Podatki o naslovih pod naslovno vrstico „Belgija“ se nadomestijo s:

„1.

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Potentiel économique

Direction Industries

Textile — diamants et autres secteurs

City Atrium

5e étage

Rue du Progrès, 50

B-1210 Bruxelles

Centrala: (32-2) 277 51 11

Telefaks: (32-2) 277 53 09/277 53 10

1.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

5e verdieping

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

Centrala: (32-2) 277 51 11

Telefaks: (32-2) 277 53 09/277 53 10

2.

Service public fédéral finances

Administration de la Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Telefaks: (32-2) 233 75 18

E-pošta: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

2.

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Telefaks: (32-2) 233 75 18

E-pošta: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be“

2.

Podatki o naslovih pod naslovno vrstico „Nemčija“ se nadomestijo z:

„Glede zamrznitve sredstev:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Telefon: (49-89) 28 89 38 00

Telefaks: (49-89) 35 01 63 38 00

Glede iraških kulturnih dobrin:

Zollkriminalamt

Bergisch Gladbacher Str. 837

D-51069 Köln

Telefon: (49-221) 6720

Telefaks: (49-221) 67 24 500

E-pošta: poststelle@zka.bgmv.de

Spletna stran: www.zollkriminalamt.de“

3.

Podatki o naslovu pod naslovno vrstico „Litva“ se nadomestijo z:

„Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Telefon: (370-5) 236 25 16

Telefaks: (370-5) 231 30 90“

4.

Podatki o naslovih pod naslovno vrstico „Nizozemska“ se nadomestijo z:

„Minister van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 De Zwolle

The Netherlands

Telefon: (31-38) 467 25 41

Telefaks: (31-38) 469 52 29

Posebej za finančne sankcije:

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Telefon: (31-70) 342 89 97

Telefaks: (31-70) 342 79 84“


Top