Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1323

Uredba Komisije (ES) št. 1323/2005 z dne 11. avgusta 2005 o spremembah izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge proizvode v nespremenjenem stanju iz sektorja sladkorja, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1229/2005

OJ L 210, 12.8.2005, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1323/oj

12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1323/2005

z dne 11. avgusta 2005

o spremembah izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge proizvode v nespremenjenem stanju iz sektorja sladkorja, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1229/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1) in zlasti njenega člena 27(5), tretjega pododstavka,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

nadomestila, uporabljena za izvoz za sirupe in nekatere druge proizvode v nespremenjenem stanju v sektorju sladkorja, so bila določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1229/2005 (2).

(2)

ker so podatki, ki jih ima trenutno Komisija, drugačni od tistih, ki so obstajali v trenutku sprejetja Uredbe (ES) št. 1229/2005, je priporočljivo, da se ta nadomestila spremenijo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dodeljena nadomestila ob času izvoza za proizvode v nespremenjenem stanju, omenjene v členu 1(1), točkah (d), (f) in (g), Uredbe (ES) št. 1260/2001, določena z Uredbo (ES) št. 1229/2005 za tržno leto 2005/06, so spremenjena in zapisana v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 199, 29.7.2005, str. 75.


PRILOGA

SPREMENJENI ZNESKI IZVOZNIH NADOMESTIL ZA SIRUPE IN NEKATERE DRUGE PROIZVODE V NESPREMENJENEM STANJU IZ SEKTORJA SLADKORJA (1)

Oznaka proizvoda

Namembna država

Merska enota

Višina nadomestila

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg suhe snovi

39,24 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

39,24 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg suhe snovi

74,56 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,3924 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

39,24 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,3924 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,3924 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,3924 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

39,24 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,3924 (4)

NB: Oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Druge namembne države so določene s kot sledi:

S00

:

vsi namembni kraji (tretje dežele, druga območja, oskrba ladij in namembni kraji, ki štejejo kot izvoz iz Skupnosti) razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore (vključno s Kosovom, kot je določeno v Resoluciji Varnostnega sveta ZN 1244 z dne 10. junija 1999) in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, razen za sladkor, vsebovan v proizvodih iz člena 1(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 (UL L 297, 21.11.1996, str. 29).


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo od 1. februarja 2005 v skladu s Sklepom Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 17).

(2)  Velja le za proizvode iz člena 5 Uredbe (ES) št. 2135/95.

(3)  Velja le za proizvode iz člena 6 Uredbe (ES) št. 2135/95.

(4)  Osnovni znesek ne velja za sirupe s čistostjo manj kot 85 % (Uredba (ES) št. 2135/95). Vsebnost saharoze je določena v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 2135/95.

(5)  Osnovni znesek ne velja za proizvode, določene v točki 2 Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 3513/92 (UL L 355, 5.12.1992, str. 12).


Top