EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1318

Uredba Komisije (ES) št. 1318/2005 z dne 11. avgusta 2005 o spremembi Priloge II k Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil

OJ L 210, 12.8.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 223–224 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 32 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 32 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1318/oj

12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1318/2005

z dne 11. avgusta 2005

o spremembi Priloge II k Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. junija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (1), in zlasti druge alinee člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s postopkom, predvidenim v členu 7(4) Uredbe (EGS) št. 2092/91, so določene države članice od leta 2002 predložile podatke glede vključitve določenih proizvodov v Prilogo II k navedeni uredbi.

(2)

Industrijsko apno, stranski proizvod proizvodnje vakuumske soli iz slanice, ki jo najdemo v gorah, se šteje kot bistveno za določeno izboljšavo tal in prehranske zahteve v nekaterih državah članicah in po ugotovitvah nima škodljivih vplivov na okolje.

(3)

Za kalcijev hidroksid se je izkazalo, da je bistven za obvladovanje glivičnih bolezni pri sadnem drevju v določenem podnebju. Nadzor nad to boleznijo pri ekološki pridelavi je težaven in zahteva uporabo bakra, ki jo lahko zmanjšamo z uporabo kalcijevega hidroksida.

(4)

Etilen je že vključen v del B Priloge II k Uredbi (EGS) št. 2092/91 kot snov s tradicionalno uporabo v ekološkem kmetijstvu. Pokazalo se je, da je primerno izpolniti pogoje za uporabo navedene snovi, da bi poleg banan zajeli nekatere druge vrste sadja, pri katerem je etilen potreben za pridelavo.

(5)

Prilogo II k Uredbi (EGS) št. 2092/91 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 14 Uredbe (EGS) št. 2092/91 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (EGS) št. 2092/91 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 198, 22.7.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2254/2004 (UL L 385, 29.12.2004, str. 20).


PRILOGA

Priloga II k Uredbi (EGS) št. 2092/91 se spremeni:

1.

V preglednici dela A „Sredstva za gnojenje in izboljšanje rodovitnosti tal“ se vstavi naslednji vpis za vpis „industrijsko apno iz proizvodnje sladkorja“:

Ime

Opis, zahteve glede sestave, pogoji uporabe

„Industrijsko apno iz proizvodnje vakuumske soli

Stranski proizvod proizvodnje vakuumske soli iz slanice, ki jo najdemo v gorah

Potreba, ki jo prizna kontrolni organ“

2.

V delu B „Pesticidi“, točka 1. „Fitofarmacevtska sredstva“se spremeni:

(a)

V preglednici IV „Druge snovi iz tradicionalne uporabe v ekološkem kmetijstvu“, se nadomesti vpis v zvezi z „etilenom“

Ime

Opis, zahteve glede sestave, pogoji uporabe

„(*) Etilen

Dozorenje banan, kivijev in kakijev; Povzročitev cvetenja ananasa

Potreba, ki jo prizna kontrolni organ“

(b)

Naslednja preglednica V se doda:

„V.   Druge snovi

Ime

Opis, zahteve glede sestave, pogoji uporabe

Kalcijev hidroksid

Fungicid

Samo pri sadnem drevju, vključno z drevesnicami, za nadzor Nectrie galligene“


Top