EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1294

Uredba Komisije (ES) št. 1294/2005 z dne 5. avgusta 2005 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil

OJ L 205, 6.8.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 177–179 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 30 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 30 - 31

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1294/oj

6.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1294/2005

z dne 5. avgusta 2005

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. junija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil in zlasti druge alinee člena 13 Uredbe (1) in zlasti druge alinee člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z načeli ekološke pridelave na ravni kmetije iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2092/91 je treba živino krmiti z ekološko pridelano krmo. V prehodnem obdobju, ki se izteče 24. avgusta, je kmetom dovoljeno uporabljati omejeno količino konvencionalne krme, kadar lahko dokažejo, da ekološka krma ni na voljo.

(2)

Videti je, da v Skupnosti po 24. avgustu 2005 ne bo zadostnih količin ekoloških krmil za zadovoljitev povpraševanja, zlasti kar zadeva krmila, bogata z beljakovinami, ki so potrebna za vzdrževanje pridelave za neprežvekovalce in v manjšem obsegu za prežvekovalce.

(3)

Zato je treba zagotoviti podaljšanje prehodnega obdobja, v katerem se lahko dovoli uporaba konvencionalne krme.

(4)

Uredbo (EGS) št. 2092/91 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ob upoštevanju nujnosti ukrepa zaradi določbe o uporabi konvencionalne krme, ki preneha veljati 24. avgusta 2005, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 14 Uredbe (EGS) št. 2092/91 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2092/91 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Velja od 25. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 198, 22.7.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2254/2004 (UL L 385, 29.12.2004, str. 20).


PRILOGA

Del B Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2092/91 se spremeni:

Točka 4.8 se nadomesti z naslednjim:

„Z odstopanjem od odstavka 4.2 je dovoljena uporaba omejenega deleža konvencionalne krme kmetijskega izvora, kadar kmet lahko zadostno dokaže kontrolnemu organu ali organu države članice, da ne more dobiti krme iz izključno ekološke proizvodnje.

Najvišji odstotek dovoljene konvencionalne krme za obdobje 12 mesecev je:

(a)

za rastlinojedce: 5 % v obdobju od 25. avgusta 2005 do 31. decembra 2007;

(b)

za druge vrste:

15 % v obdobju od 25. avgusta 2005 do 31. decembra 2007,

10 % v obdobju od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2009,

5 % v obdobju od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2011.

Te vrednosti se izračunajo letno kot odstotek suhe snovi v krmi kmetijskega izvora. Najvišji dovoljeni odstotek konvencionalne krme v dnevnem obroku, razen v tistem obdobju, kadar vsako leto poteka sezonska selitev živali, mora biti 25 %, izračunan kot odstotek suhe snovi.“


Top