Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1271

Uredba Komisije (ES) št. 1271/2005 z dne 1. avgusta 2005 o določitvi količin, za katere je mogoče vložiti zahtevke za uvozna dovoljenja v juliju 2005 v okviru tarifnih kvot za goveje in telečje meso, predvidenih v Uredbi (ES) št. 1279/98 za Bolgarijo in Romunijo

OJ L 201, 2.8.2005, p. 39–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1271/oj

2.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/39


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1271/2005

z dne 1. avgusta 2005

o določitvi količin, za katere je mogoče vložiti zahtevke za uvozna dovoljenja v juliju 2005 v okviru tarifnih kvot za goveje in telečje meso, predvidenih v Uredbi (ES) št. 1279/98 za Bolgarijo in Romunijo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za goveje in telečje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1279/98 z dne 19. junija 1998 o pravilih uporabe tarifnih kvot za goveje in telečje meso, predvidenih v Odločbah Sveta 2003/286/ES in 2003/18/ES za Bolgarijo in Romunijo (2), in zlasti člena 4(4),

ob upoštevanju naslednjega:

Člen 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1279/98 določa količine proizvodov govejega in telečjega mesa s poreklom iz Romunije in Bolgarije, ki jih je mogoče uvoziti pod posebnimi pogoji za obdobje od 1. julija 2005 do 30. junija 2006. Količine za proizvode govejega in telečjega mesa s poreklom iz Romunije za katere so bili vloženi zahtevki za uvozna dovoljenja, so takšne, da je mogoče zahtevkom v celoti ugoditi. Vendar je treba zahtevke za proizvode iz govejega in telečjega mesa s poreklom iz Bolgarije proporcialno zmanjšati v skladu s členom 4(4) navedene uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsakemu zahtevku za uvozno dovoljenje, ki je bil vložen za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2005 v okviru kvot, določenih v Uredbi (ES) št. 1279/98, se ugodi v celoti.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. avgusta 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1899/2004 (UL L 328, 30.10.2004, str. 67).

(2)  UL L 176, 20.6.1998, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1118/2004 (UL L 217, 17.6.2004, str. 10).


Top