Help Print this page 

Document 32005R1268

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1268/2005 z dne 1. avgusta 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2191/81 o dodeljevanju pomoči za maslo, ki ga kupijo neprofitne ustanove in organizacije
  • No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005; implicitno zavrnjeno 32005R1898
OJ L 201, 2.8.2005, p. 36–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 218–218 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 065 P. 141 - 141
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 065 P. 141 - 141
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 215 - 215

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1268/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 01/08/2005
  • Date of effect: 03/08/2005; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 2
  • Date of effect: 01/09/2005; uporaba glej člen 2
  • Date of end of validity: 14/12/2005; implicitno zavrnjeno 32005R1898
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

2.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/36


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1268/2005

z dne 1. avgusta 2005

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2191/81 o dodeljevanju pomoči za maslo, ki ga kupijo neprofitne ustanove in organizacije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) in zlasti člena 15 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2191/81 (2) predvideva dodelitev pomoči neprofitnim ustanovam in organizacijam za nakup masla. Glede na znižanje intervencijske cene masla in naknadno znižanje ravni pomoči pri drugih programih podpore za maslo je treba znesek pomoči znižati.

(2)

Ob upoštevanju narave končnih upravičencev tega programa je potrebno zagotoviti, da preteče nekaj časa med začetkom veljavnosti Uredbe in njenim izvajanjem, da se upravičencem omogoči prilagoditev na novo raven pomoči.

(3)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V prvem pododstavku člena 2(1) Uredbe (EGS) št. 2191/81 se znesek „80 EUR“ nadomesti z zneskom „60 EUR“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 213, 1.8.1981, str. 20. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 181/2005 (UL L 30, 3.2.2005, str. 8).


Top