EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1128

Uredba Komisije (ES) št. 1128/2005 z dne 14. julija 2005 o določitvi koeficienta znižanja, ki se uporabi v okviru tarifne kvote za koruzo, odprte z Uredbo (ES) št. 958/2003

OJ L 184, 15.7.2005, p. 40–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1128/oj

15.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 184/40


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1128/2005

z dne 14. julija 2005

o določitvi koeficienta znižanja, ki se uporabi v okviru tarifne kvote za koruzo, odprte z Uredbo (ES) št. 958/2003

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 958/2003 z dne 3. junija 2003 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Odločbe Sveta 2003/286/ES glede koncesij v obliki tarifnih kvot Skupnosti za nekatere žitne proizvode s poreklom iz Republike Bolgarije in o spremembah Uredbe (ES) št. 2809/2000 (2), in zlasti člena 2(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 958/2003 odpira letno tarifno kvoto 96 000 t koruze za tržno leto 2005/2006.

(2)

Količine, zaprošene 11. julija 2005, v skladu s členom 2(1) Uredbe (ES) št. 958/2003, presegajo razpoložljive količine. Torej je treba predvideti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo dovoljenja, in določiti koeficient znižanja, ki naj se uporabi za zaprošene količine –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsaka vloga za uvozno dovoljenje za kvoto „Republika Bolgarija“ za koruzo, predložena in posredovana Komisiji 11. julija 2005 v skladu s členom 2(1) in (2) Uredbe (ES) št. 958/2003, se odobri do višine 1,58507 % od zaprošenih količin.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. julija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 136, 4.6.2003, str. 3. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1046/2005 (UL L 172, 5.7.2005, str. 79).


Top