EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1119

Uredba Komisije (ES) št. 1119/2005 z dne 14. julija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1751/2004 o določitvi obrestnih mer, ki jih je treba uporabiti za izračun stroškov financiranja intervencijskih ukrepov v obliki odkupa, skladiščenja in prodaje, za obračunsko leto 2005 Jamstvenega oddelka EKUJS

OJ L 184, 15.7.2005, p. 27–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1119/oj

15.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 184/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1119/2005

z dne 14. julija 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1751/2004 o določitvi obrestnih mer, ki jih je treba uporabiti za izračun stroškov financiranja intervencijskih ukrepov v obliki odkupa, skladiščenja in prodaje, za obračunsko leto 2005 Jamstvenega oddelka EKUJS

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1883/78 z dne 2. avgusta 1978 o splošnih pravilih za financiranje intervencij s strani Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, Jamstvenega oddelka, (1) in zlasti prvega pododstavka člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1751/2004 (2) je za obračunsko leto 2005 Jamstvenega oddelka EKUJS določila obrestne mere za izračun stroškov financiranja intervencijskih ukrepov na podlagi določb členov 3 in 4 Uredbe Komisije (EGS) št. 411/88 z dne 12. februarja 1988 o metodi in obrestni meri, ki se uporabljata za izračun stroškov financiranja intervencijskih ukrepov, ki obsegajo odkup, skladiščenje in prodajo. (3)

(2)

Člen 5 Uredbe (EGS) št. 1883/78 in člen 4 Uredbe (EGS) št. 411/88 sta bila spremenjena v zvezi z načinom obveščanja in uporabe povprečne obrestne mere za stroške, ki jo prevzamejo nove države članice v obračunskem letu 2004, kot tudi v zvezi z načinom izračuna posebne obrestne mere za države članice, v katerih je povprečna obrestna mera za krite stroške več kot dvakratnik enotne obrestne mere, določene za Skupnost, zato je primerno spremeniti obrestne mere, določene z Uredbo (ES) št. 1751/2004 za izračun stroškov financiranja zgoraj navedenih intervencijskih ukrepov.

(3)

Ker se spremembe uredb (EGS) št. 1883/78 in (EGS) št. 411/88 začnejo uporabljati s 1. oktobrom 2004, je tudi za uporabo te uredbe primerno določiti isti datum.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1 Uredbe (ES) št. 1751/2004 se nadomesti z:

„Člen 1

Za izdatke, nastale v obračunskem letu 2005 Jamstvenega oddelka EKUJS, znaša:

1.

obrestna mera iz člena 3 Uredbe (EGS) št. 411/88 2,2 %;

2.

posebna obrestna mera iz člena 4(1) Uredbe (EGS) št. 411/88 2,1 % za Francijo, Avstrijo, Portugalsko in Švedsko ter 2,0 % za Irsko in Finsko;

3.

posebna obrestna mera iz člena 4(3) Uredbe (EGS) št. 411/88 2,5 % za Združeno kraljestvo, 2,9 % za Latvijo, 3,1 % za Slovaško in Slovenijo, 4,0 % za Ciper, 4,1 % za Poljsko in 9,2 % za Madžarsko.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 216, 5.8.1978, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 695/2005 (UL L 114, 4.5.2005, str. 1).

(2)  UL L 312, 9.10.2004, str. 9.

(3)  UL L 40, 13.2.1988, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 956/2005 (UL L 164, 24.6.2005, str. 8).


Top