EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0932

Uredba (ES) št. 932/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij glede podaljšanja obdobja za prehodne ukrepe (Besedilo velja za EGP)

OJ L 163, 23.6.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 064 P. 88 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 064 P. 88 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 144 - 145

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/932/oj

23.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 163/1


UREDBA (ES) št. 932/2005 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 8. junija 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij glede podaljšanja obdobja za prehodne ukrepe

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 152(4)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 999/2001 (2) je namenjena zagotovitvi enotnega pravnega okvira za transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE) v Skupnosti.

(2)

Uredba (ES) št. 1128/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 999/2001 o podaljšanju obdobja prehodnih ukrepov (3) je podaljšala obdobje uporabe prehodnih ukrepov iz Uredbe (ES) št. 999/2001 najdlje do 1. julija 2005.

(3)

Da bi zagotovili pravno varnost tudi po izteku prehodnih ukrepov, predvidenih v Uredbi (ES) št. 999/2001, in pred pregledom trajnih ukrepov ter oblikovanjem celovite strategije glede TSE, je primerno te prehodne ukrepe nadalje podaljšati do 1. julija 2007.

(4)

Zaradi pravne varnosti in zaščite legitimnih pričakovanj gospodarskih subjektov ter dokler ne pride do vsebinskega pregleda Uredbe (ES) št. 999/2001, bi morala ta uredba začeti veljati 1. julija 2005.

(5)

Uredbo (ES) št. 999/2001 je treba ustrezno spremeniti —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Drugi odstavek člena 23 Uredbe (ES) št. 999/2001 se nadomesti z naslednjim:

„V skladu z navedenim postopkom se sprejmejo prehodni ukrepi za obdobje, ki se konča najpozneje 1. julija 2007, da se omogoči prehod s trenutno veljavnih ureditev na ureditve, ki jih določa ta uredba.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. julija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 8. junija 2005

Za Evropski parlament

Predsednik

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

H. SCHMIT


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 30. maja 2005.

(2)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 260/2005 (UL L 46, 17.2.2005, str. 31).

(3)  UL L 160, 28.6.2003, str. 1.


Top