EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0892

Uredba Komisije (ES) št. 892/2005 z dne 14. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 462/2005 glede količine iz stalnega javnega razpisa za izvoz ječmena iz zalog nemške intervencijske agencije

OJ L 152, 15.6.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/892/oj

15.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 892/2005

z dne 14. junija 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 462/2005 glede količine iz stalnega javnega razpisa za izvoz ječmena iz zalog nemške intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (2) (EGS) št. 2131/93 določa postopek in pogoje za prodajo žit iz intervencijskih agencij.

(2)

Uredba Komisije (3) (ES) št. 462/2005 je odprla stalni javni razpis za izvoz 1 000 693 ton ječmena iz zalog nemške intervencijske agencije.

(3)

Nemčija je obvestila Komisijo, da njena intervencijska agencija namerava za 300 000 ton povečati količino, razpisano na javnem razpisu za izvoz. Ob upoštevanju razmer na trgu je treba ugodno odgovoriti na zahtevo Nemčije.

(4)

Ob upoštevanju povečanja količine, razpisane na javnem razpisu, je treba spremeniti količine, uskladiščene po regijah iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 462/2005.

(5)

Uredbo (ES) št. 462/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 462/2005 se spremeni:

1.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 2

1.   Javni razpis zadeva največjo količino 1 300 693 ton ječmena za izvoz v vse tretje države, razen v Albanijo, Bolgarijo, Kanado, Hrvaško, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Združene države Amerike, Lihtenštajn, Mehiko, Romunijo, Srbijo in Črno goro (4) ter Švico.

2.   Regije, kjer je uskladiščenih 1 300 693 ton ječmena, so navedene v Prilogi I.

2.

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. junija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, Kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).

(3)  UL L 75, 22.3.2005, str. 27. Uredba, Kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 610/2005 (UL L 101, 21.4.2005, str. 9).

(4)  Vključno s Kosovom, kot določa Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.“


PRILOGA

„PRILOGA I

(v tonah)

Kraj skladiščenja

Količine

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern

1 300 693“


Top