EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0886

Uredba Komisije (ES) št. 886/2005 z dne 10. junija 2005 o dopolnitvi Priloge k Uredbi (ES) št. 2400/96 o vnosu nekaterih imen v „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak“Miel de Granada – (ZOP)

OJ L 148, 11.6.2005, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 187–188 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 064 P. 45 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 064 P. 45 - 46
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 165 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/886/oj

11.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/32


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 886/2005

z dne 10. junija 2005

o dopolnitvi Priloge k Uredbi (ES) št. 2400/96 o vnosu nekaterih imen v „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak“Miel de Granada – (ZOP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih oznak in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) in zlasti člena 6(3) in (4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 je bila zahteva Španije za registracijo imena „Miel de Granada“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (EGS) št. 2081/92 je Komisija prejela ugovor. Ker ta ugovor ne izpolnjuje nobenega od pogojev iz člena 7(4) te uredbe in torej ni sprejemljiv, mora biti navedeno ime vpisano v „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak“ –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga Uredbe (ES) št. 2400/96 (3) se dopolni z označbo iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. junija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 208, 24.7.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL C 89, 14.4.2004, str. 3.

(3)  UL L 327, 18.12.1996, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 737/2005 (UL L 122, 14.5.2005, str. 15).


PRILOGA

PROIZVODI IZ PRILOGE I POGODBE, NAMENJENI ZA PREHRANO LJUDI

Drugi proizvodi živalskega porekla (jajca, med, različni mlečni proizvodi razen masla itd.)

ŠPANIJA

Miel de Granada (ZOP)


Top