EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0860

Uredba Sveta (ES) št. 860/2005 z dne 30. maja 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 27/2005 glede ribolovnih možnosti v grenlandskih, ferskih in islandskih vodah in ribolova trsk v Severnem morju ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2270/2004 glede ribolovnih možnosti za globokomorske morske pse in okroglonosega repaka

OJ L 144, 8.6.2005, p. 1–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 102–109 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/860/oj

8.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/1


UREDBA SVETA (ES) št. 860/2005

z dne 30. maja 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 27/2005 glede ribolovnih možnosti v grenlandskih, ferskih in islandskih vodah in ribolova trsk v Severnem morju ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2270/2004 glede ribolovnih možnosti za globokomorske morske pse in okroglonosega repaka

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 20 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2004 z dne 26. februarja 2004 o uvedbi ukrepov za obnovitev staležev trsk (2) in zlasti člena 8 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 27/2005 (3) določa za leto 2005 ribolovne možnosti in s tem povezane pogoje za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova.

(2)

Treba je popraviti nekatere računske napake, ki so nastale pri dodeljevanju kvot državam članicam za določene vrste.

(3)

Da bi izboljšali postopek odločanja, ki temelji na zanesljivem znanstvenem mnenju in na najboljših razpoložljivih informacijah, morajo za plovila ES veljati enaki pogoji za sporočanje ulovov vrst, za katere kvote ne veljajo, v vodah ES; te ulove razdelijo glede na vrsto in glede na območje.

(4)

V skladu s postopkom iz Sporazuma o ribištvu in morskem okolju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo (4) se je Skupnost posvetovala z Islandijo glede ribolovnih pravic za leto 2005. Izid posvetovanj je treba vključiti v Uredbo (ES) št. 27/2005.

(5)

Grenlandski organi so uradno obvestili Komisijo, da ima Skupnost dostop do 1 000 ton snežnega morskega pajka v grenlandskih vodah. Poleg tega je bilo z organi Grenlandije dogovorjeno, da se lahko celotna kvota rdečega okuna v območjih V in XIV ulovi s pelagično vlečno mrežo.

(6)

Pokazalo se je, da bi dodelitev več dni ribolova na koledarski mesec v Severnem morju za plovila, ki ribarijo z vlečnim orodjem s 120 mm okni s kvadratastimi mrežnimi očesi, lahko ogrozila obnovitev trske in bi bila v nasprotju s členom 8 Uredbe (ES) št. 423/2004 z dne 26. februarja 2004. Severno morje je zato treba črtati iz seznama območij, za katera velja navedena dodelitev dodatnih dni. Prav tako je primerno, da se jasno določijo tehnične specifikacije 120 mm okna s kvadratastimi mrežnimi očesi.

(7)

Ribolovne možnosti za globokomorske morske pse v podobmočju ICES X (vode Skupnosti in mednarodne vode) je treba povečati na 120 ton in s tem omogočiti iztovor globokomorskih morskih psov iz neizogibnega prilova pri ribolovu drugih vrst.

(8)

Pravila o medsebojni povezavi med ribolovi v območjih iz Priloge IVa in Priloge IVc k Uredbi (ES) št. 27/2005 ne smejo onemogočiti, da plovilo uporabi največje število razpoložljivih dni iz Priloge IVa. Navedena pravila je zato treba spremeniti.

(9)

Uredba (ES) št. 2270/2004 določa za leti 2005 in 2006 ribolovne možnosti za ribiška plovila Skupnosti za določene staleže globokomorskih rib (5).

(10)

Ribolovne možnosti za vrsto okroglonosi repak v razdelku ICES Vb, podobmočjih VI in VII (vode Skupnosti in mednarodne vode) so bile v Uredbi (ES) št. 2270/2004 neustrezno izračunane in jih je treba popraviti.

(11)

Da bi se zagotovilo preživljanje ribičev v Skupnosti, je pomembno, da se ta ribolovna območja odprejo kar se da hitro. Glede na nujnost zadeve je treba odobriti izjemo od roka šestih tednov iz odstavka I(3) Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in pogodbam o ustanovitvi Evropskih skupnosti.

(12)

Uredbi (ES) št. 27/2005 in (ES) št. 2270/2004 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (ES) št. 27/2005

Uredba (ES) št. 27/2005 se spremeni kot sledi:

1.

Člen 5(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Plovila Skupnosti imajo pooblastilo za ulov v okviru kvot iz Priloge I v vodah, ki spadajo v ribolovno jurisdikcijo Ferskih otokov, Grenlandije, Islandije in Norveške ter ribolovne cone okrog otoka Jan Mayen, ob upoštevanju pogojev iz členov 9, 16 in 17.“

2.

V členu 9 se doda naslednji pododstavek:

„Ribolov plovil Skupnosti v vodah pod jurisdikcijo Islandije se omeji na območje, opredeljeno z ravnimi črtami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate:

 

Jugozahodno območje

1.

63° 12′ S in 23° 05′ Z skozi 62° 00′ S in 26° 00′ Z,

2.

62° 58′ S in 22° 25′ Z,

3.

63° 06′ S in 21° 30′ Z,

4.

63° 03′ S in 21° 00′ Z od tam 180° 00′ J;

 

Jugovzhodno območje

1.

63° 14′ S in 10° 40′ Z,

2.

63° 14′ S in 11° 23′ Z,

3.

63° 35′ S in 12° 21′ Z,

4.

64° 00′ S in 12° 30′ Z,

5.

63° 53′ S in 13° 30′ Z,

6.

63° 36′ S in 14° 30′ Z,

7.

63° 10′ S in 17° 00′ Z od tam 180° 00′ J.“

3.

Priloge IB, IC, ID, IVa, IVc in VI se spremenijo v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Spremembe Uredbe (ES) št. 2270/2004

Priloga k Uredbi (ES) št. 2270/2004 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 2005

Za Svet

Predsednik

F. BODEN


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 70, 9.3.2004, str. 8.

(3)  UL L 12, 14.1.2005, str. 1.

(4)  UL L 161, 2.7.1993, str. 2.

(5)  UL L 396, 31.12.2004, str. 4.


PRILOGA I

Priloge k Uredbi (ES) št. 27/2005 se spremenijo:

1)

V Prilogi IB:

(a)

Vnos v zvezi z vrsto leng v coni III (vode Skupnosti in mednarodne vode) se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Leng

Molva molva

Cona

:

III (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Belgija

10 (1)

 

Danska

76

 

Nemčija

10

 

Švedska

30

 

Združeno kraljestvo

10 (1)

 

ES

136

 

(b)

Vnos v zvezi z vrsto severna kozica v coni IIa (vode ES), IV (vode ES) se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Severna kozica

Pandalus borealis

Cona

:

IIa (vode ES), IV (vode ES)

PRA/2AC4-C

Danska

3 700

 

Nizozemska

35

 

Švedska

149

 

Združeno kraljestvo

1 096

 

ES

4 980

 

TAC

4 980

Previdnostni celotni dovoljeni ulov, kadar se uporabljata člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96.“

(c)

Vnos v zvezi z kombinirano kvoto v coni vode ES v conah Vb, VI, VII se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Kombinirana kvota

Cona

:

Vode ES v conah Vb, VI, VII

R/G/5B67-C

ES

Ni pomembno

 

Norveška

600 (2)

 

TAC

Ni pomembno

 

(d)

Vnos glede „drugih vrst“ v coni vode ES v conah IIa, IV, VIa severno od 56° 30' S se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Druge vrste

Cona

:

Vode ES v conah IIa, IV, VIa severno od 56° 30' S

OTH/2A46AN

ES

Ni pomembno

 

Norveška

4 720 (3)

 

Ferski otoki

400 (4)

 

TAC

Ni pomembno

 

2)

V Prilogi IC:

(a)

Vnos v zvezi z vrsto snežni morski pajek v coni NAFO 0,1 (grenlandske vode) se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Snežni morski pajek

Chionoecetes spp.

Cona

:

NAFO 0,1 (grenlandske vode)

PCR/N01GRN

Irska

125

 

Španija

875

 

ES

1 000

 

TAC

Ni pomembno

Previdnostni celotni dovoljeni ulov (TAC), kadar se ne uporabljata člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96.“

(b)

Vnos v zvezi z vrsto kapelan v conah V, XIV (grenlandske vode) se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Kapelan

Mallotus villosus

Cona

:

V, XIV (grenlandske vode)

CAP/514GRN

Vse države članice

0

 

ES

50 050 (5)  (6)

 

TAC

Ni pomembno

 

(c)

Vnos v zvezi z vrsto rdeči okun v conah V, XIV (grenlandske vode) se nadomesti z naslednjima dvema vnosoma:

„Vrsta

:

Rdeči okun

Sebastes spp.

Cona

:

V, XIV (grenlandske vode)

RED/514GRN

Nemčija

11 794 (10)

 

Francija

60 (10)

 

Združeno kraljestvo

84 (10)

 

ES

15 938 (7)  (8)  (9)  (10)

 

TAC

Ni pomembno

Člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporabljata.


Vrsta

:

Rdeči okun

Sebastes spp.

Cona

:

Va (islandske vode)

RED/05A-IS

Belgija

100 (11)  (12)

 

Nemčija

1 690 (11)  (12)

 

Francija

50 (11)  (12)

 

Združeno kraljestvo

1 160 (11)  (12)

 

ES

3 000 (11)  (12)

 

TAC

Ni pomembno

 

3)

V Prilogi ID se vnos v zvezi z vrsto bela repata tabinja v coni NAFO 3NO nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Bela repata tabinja

Urophycis tenuis

Cona

:

NAFO 3NO

HKW/N3NO

Španija

2 165

 

Portugalska

2 835

 

ES

5 000

 

TAC

8 500

Člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporabljata.“

4)

V Prilogi IVa:

(a)

Tabela II – se nadomesti z naslednjim:

„Tabela II – Odstopanja od dni navzočnosti v območju in odsotnosti iz pristanišča v tabeli I in povezani pogoji

Območje

Orodje iz točke 4

Reference plovila za leto 2002 (13)

Dni

Območje, določeno v točki 2

4(a), 4(e)

trske, morskega lista in morske plošče, vsake manj kot 5 %

Brez omejitve dni (14)

Območje, določeno v točki 2

4(a), 4(b)

trske manj kot 5 %

od 100 do < 120 mm do 13 ≥ 120 mm do 14

Kattegat in Severno morje

4(c) orodje z velikostjo mrežnega očesa enako ali večjo od 220 mm

trske manj kot 5 % ter romba in bradavičarice več kot 5 %

do 15 dni

Kattegat in Skagerrak

4(a) orodje s 120 mm oknom s kvadratastimi mrežnimi očesi (15)

n/a

12 dni

Vzhodni Rokavski preliv

4(c) trislojne mreže z velikostjo mrežnega očesa enako ali manjšo od 110 mm

plovila, odsotna iz pristanišča največ 24 ur

19 dni

(b)

Drugi stavek točke 4(a) Dodatka 1 se nadomesti z naslednjim:

„Okno se vstavi v zgornjo ploskev.“

5)

V Prilogi IVc se točka 6(a) nadomesti z naslednjim:

„6.

(a)

Največje število dni v katerem koli koledarskem mesecu, ko je plovilo lahko navzoče v območju in odsotno iz pristanišča, če ima na krovu eno od ribolovnih orodij iz točke 4, je prikazano v tabeli I.

Če plovilo na ribolovnem potovanju prečka mejo med dvema območjema, se dan pripiše tistemu območju, na katerem je bilo tisti dan plovilo navzoče večino časa.

Število dni, v katerih je plovilo navzoče znotraj celotnega območja, ki ga sestavljajo območja iz točke 2 te priloge in točke 2 Priloge IVa, ne sme presegati števila iz tabele I te priloge. Število dni, v katerih je plovilo navzoče v območjih iz točke 2 Priloge IVa, je skladno z največjim številom, določenim v skladu s Prilogo IVa.

Tabela I – Največje število dni navzočnosti v območju in odsotnosti iz pristanišča glede na ribolovno orodje

Območje iz točke 2:

Skupina ribolovnih orodij iz točke:

4a

4b

2.

Zahodni Rokavski preliv (razdelek ICES VIIe).

20

20“

6)

V Prilogi VI se del I nadomesti z naslednjim:

„DEL I

KOLIČINSKE OMEJITVE DOVOLJENJ IN POSEBNIH RIBOLOVNIH KART ZA PLOVILA SKUPNOSTI, KI LOVIJO V VODAH TRETJIH DRŽAV

Ribolovno območje

Ribolov

Število dovoljenj

Razdelitev dovoljenj med državami članicami

Največje število kadar koli navzočih plovil

Norveške vode in ribolovna cona okrog Jan Mayena

Sled, severno od 62° 00' S

75

DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17

55

Pridnene vrste, severno od 62° 00' S

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Skuša, južno od 62° 00' S, ribolov z zaporno plavarico

11

DE: 1 (16), DK: 26 (16), FR: 2 (16), NL: 1 (16)

ni pomembno

Skuša, južno od 62° 00' S, ribolov z vlečno mrežo

19

 

ni pomembno

Skuša, severno od 62° 00' S, ribolov z zaporno plavarico

11 (17)

DK: 11

ni pomembno

Vrste za industrijsko uporabo, južno od 62° 00' S

480

DK: 450, UK: 30

150

Vode Ferskih otokov

Ves ribolov z vlečno mrežo s plovili dolžine največ 180 čevljev v coni od 12 do 21 milj od ferskih temeljnih črt

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Usmerjeni ribolov trske in vahnje z mrežnim očesom najmanj 135 mm, omejen na območje južno od 62° 28' S in vzhodno od 6° 30' Z

8 (18)

 

4

Ribolov z vlečno mrežo zunaj 21 milj od ferskih temeljnih črt. V obdobjih od 1. marca do 31. maja in od 1. oktobra do 31. decembra lahko ta plovila delujejo v območju med 61° 20' S in 62° 00' S in med 12 in 21 miljami od temeljnih črt

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

Ribolov modrega lenga z vlečno mrežo z najmanjšo velikostjo mrežnega očesa 100 mm v območju južno od 61° 30' S in območju zahodno od 9° 00' Z ter območju med 7° 00' Z in 9° 00' Z južno od 60° 30' S in v območju jugozahodno od črte med 60° 30' S, 7° 00' Z in 60° 00' S, 6° 00' Z

70

DE: 8 (19), FR: 12 (19), UK: 0 (19)

20 (20)

Usmerjeni ribolov saja z vlečno mrežo z najmanjšo velikostjo mrežnega očesa 120 mm in možnostjo uporabe okroglih jermenov okrog vreče

70

 

22 (20)

Ribolov sinjega mola. Skupno število dovoljenj se lahko poveča s štirimi plovili, združenimi v pare, če ferski organi uvedejo posebna pravila za dostop v območje, imenovano ‚glavno ribolovno območje za sinji mol’

34

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Ribolov s parangalom

10

UK: 10

6

Ribolov skuše

12

DK: 12

12

Ribolov sleda severno od 62° S

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

Islandija

Ves ribolov

18

 

5

Vode Ruske federacije

Ves ribolov

pm

 

pm

Ribolov trske

7 (21)

 

pm

Ribolov papaline

pm

 

pm


(1)  Ribolov ni dovoljen v razdelku 3 IIIb, c, d.“

(2)  Ulovljena samo s parangalom, vključno z repkom, Mora mora in tabinjo belico.“

(3)  Omejeno na IIa in IV. Vključuje ribolovna območja, ki niso posebej navedena.

(4)  Omejeno na prilov ozimice v IV in VIa.“

(5)  Od česar se 45 930 ton dodeli Islandiji.

(6)  Ki naj se lovi pred 30. aprilom 2005.“

(7)  Se lahko ulovi s pelagično vlečno mrežo. O ulovih pri ribolovu s pridneno vlečno mrežo in ribolovu s pelagično vlečno mrežo se poroča ločeno. Se lahko lovi na vzhodu ali zahodu.

(8)  3 500 ton, ki se lahko ulovijo s pelagično vlečno mrežo, se dodeli Norveški.

(9)  500 ton se dodeli Ferskim otokom. O ulovih s pridneno vlečno mrežo in s pelagično vlečno mrežo se poroča ločeno.

(10)  Začasna kvota do zaključka posvetovanj o ribištvu z Dansko (v imenu Ferskih otokov in Grenlandije) za leto 2005.

(11)  Vključno z neizogibnim prilovom (trska ni dovoljena).

(12)  Ki naj se lovi med julijem in decembrom.“

(13)  Preverjeno v ladijskem dnevniku ES – povprečni letni iztovor žive mase.

(14)  Plovilo je lahko navzoče v območju vse dni v zadevnem mesecu.

(15)  Plovila, za katera velja to odstopanje, morajo biti v skladu s pogoji, določenimi v Dodatku 1 te priloge.“

(16)  Ta dodelitev velja za ribolov z vlečno mrežo in zaporno plavarico.

(17)  Ki se izbere izmed 11 dovoljenj za ribolov skuše z zaporno plavarico južno od 62° 00' S.

(18)  Na podlagi dogovorjenega poročila iz leta 1999 se podatki o usmerjenem ribolovu trske in vahnje vključijo v podatke za ‚Ves ribolov z vlečno mrežo s plovili dolžine največ 180 čevljev v coni od 12 do 21 milj od ferskih temeljnih črt’.

(19)  Te številke pomenijo največje število kadar koli navzočih plovil.

(20)  Te številke so vključene v podatke za ‚Ribolov z vlečno mrežo zunaj 21 milj od ferskih temeljnih črt’.

(21)  Velja samo za plovila, ki plujejo pod zastavo Latvije.“


PRILOGA II

Del 2 Priloge k Uredbi (ES) št. 2270/2004 se spremeni:

1.

Vnos v zvezi z vrsto globokomorski morski psi v coni X (vode Skupnosti in mednarodne vode) se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Globokomorski morski psi

Cona

:

X (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Portugalska

120

ES (1)

120

2.

Vnos v zvezi z vrsto okroglonosi repak v conah Vb, VI, VII (vode Skupnosti in mednarodne vode) se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Cona

:

Vb, VI, VII (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Nemčija

10

Estonija

77

Španija

85

Francija

4 327

Irska

341

Litva

99

Poljska

50

Združeno kraljestvo

254

Drugi (2)

10

ES

5 253


(1)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.“

(2)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.“


Top