EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0858

Uredba Komisije (ES) št. 858/2005 z dne 6. junija 2005 o sprejetju zavez, ponujenih v zvezi s protidampinškim postopkom glede uvoza kalijevega klorida s poreklom iz Republike Belorusije ali Ruske federacije, in o registraciji uvoza kalijevega klorida s poreklom iz Republike Belorusije in Ruske federacije

OJ L 143, 7.6.2005, p. 11–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 383–387 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 040 P. 123 - 127
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 040 P. 123 - 127
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081 P. 13 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 13/04/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/858/oj

7.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 143/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 858/2005

z dne 6. junija 2005

o sprejetju zavez, ponujenih v zvezi s protidampinškim postopkom glede uvoza kalijevega klorida s poreklom iz Republike Belorusije ali Ruske federacije, in o registraciji uvoza kalijevega klorida s poreklom iz Republike Belorusije in Ruske federacije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti členov 8, 21 in 22(c) te uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 992/2004 z dne 17. maja 2004 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3068/92 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve za uvoz kalijevega klorida s poreklom iz Belorusije, Rusije ali Ukrajine (2),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1002/2004 z dne 18. maja 2004 o sprejetju zavez, ponujenih v zvezi s protidampinškim postopkom glede uvoza kalijevega klorida s poreklom iz Republike Belorusije, Ruske federacije ali Ukrajine, in o registraciji uvoza kalijevega klorida s poreklom iz Republike Belorusije in Ruske federacije (3),

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

(1)

Svet je z Uredbo (EGS) št. 3068/92 (4) uvedel dokončno protidampinško dajatev (ukrepe) za uvoz kalijevega klorida s poreklom iz Republike Belorusije (Belorusije), Ruske federacije (Rusije) in Ukrajine. Svet je z Uredbo (ES) št. 969/2000 (5) spremenil Uredbo (EGS) št. 3068/92.

(2)

Marca 2004 je Komisija z objavo obvestila v Uradnem listu Evropske unije  (6) na lastno pobudo uvedla delni vmesni pregled veljavnih ukrepov na uvoz kalijevega klorida iz Belorusije in Rusije, da bi raziskala, ali jih je zaradi širitve Evropske unije na 25 držav članic 1. maja 2004 (širitev) treba spremeniti.

(3)

Izsledki delnega vmesnega pregleda so pokazali, da je Skupnosti v interesu, da v izogib nenadnemu in pretirano negativnemu gospodarskem učinku na uvoznike in uporabnike v desetih novih državah članicah (EU-10), ki so s širitvijo pristopile k Evropski uniji, določi začasno prilagoditev ukrepov.

(4)

Tako je Svet z Uredbo (ES) št. 992/2004 pooblastil Komisijo, da sprejme ponujene zaveze ob upoštevanju pogojev, določenih v uvodnih izjavah 27 do 32 iste uredbe. Na tej podlagi in na podlagi členov 8, 11(3), 21 in 22(c) osnovne uredbe je Komisija z Uredbo (ES) št. 1002/2004 sprejela ponujene zaveze (posebne širitvene zaveze) od (i) proizvajalca izvoznika v Belorusiji v sodelovanju s podjetji iz Avstrije, Litve in Rusije, (ii) od proizvajalca izvoznika v Rusiji v sodelovanju s podjetji iz Rusije in Avstrije in (iii) od proizvajalca izvoznika v Rusiji v sodelovanju s podjetjem, ki je bilo ob sprejetju iz Cipra.

(5)

Poleg tega se je z Uredbo (ES) št. 992/2004 spremenila Uredba (EGS) št. 3068/92, da bi se pri uvozu v EU-10 v okviru pogojev posebnih širitvenih zavez zagotovila oprostitev protidampinških dajatev, uvedenih z Uredbo (EGS) št. 3068/92.

(6)

Aprila 2004 je Komisija z objavo dveh obvestil v Uradnem listu Evropske unije  (7) v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe na zahtevo dveh ruskih proizvajalcev izvoznikov s posebnimi širitvenimi zavezami uvedla delne začasne revizije protidampinških ukrepov, ki veljajo za zadevna podjetja („delne začasne revizije za Rusijo“).

(7)

Aprila 2005 je Komisija z objavo obvestila v Uradnem listu Evropske unije  (8) v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe na zahtevo industrije Skupnosti za kalijev klorid uvedla revizijo o prenehanju veljavnosti protidampinških ukrepov, ki veljajo za Rusijo (revizija o prenehanju veljavnosti za Rusijo) in Belorusijo (revizija o prenehanju veljavnosti za Belorusijo).

(8)

Hkrati je Komisija z objavo obvestila v Uradnem listu Evropske unije  (9) v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe na zahtevo proizvajalca izvoznika v Belorusiji uvedla revizijo za tega proizvajalca veljavnih protidampinških ukrepov (delna začasna revizija za Belorusijo).

(9)

Zadevna podjetja so ponudila nove posebne širitvene zaveze za nadaljnje začasno obdobje.

B.   TRAJANJE UKREPOV

(10)

Treba je opomniti, da je sprejetje zadevnih zavez izredni ukrep, ki se je sprejel v skladu s členom 22(c) osnovne uredbe, saj določene minimalne uvozne cene (MUC) (ki jih zadevna podjetja morajo spoštovati) niso bile neposredno enakovredne protidampinški dajatvi.

(11)

Zato so se MUC določile tako, da so presegale prejšnje uvozne cene zadevnih držav, toda nižje od cen, ki bi se morale sicer določiti, da bi popolnoma odpravile škodljive učinke dampinga. Te MUC, uveljavljene za prehodno obdobje, bi v obdobju po širitvi pomagale blažiti gospodarske učinke protidampinških ukrepov za uvoznike in zlasti za končne uporabnike v EU-10.

(12)

O dolžini tega prehodnega obdobja pa je bilo v uvodni izjavi 14 Uredbe (ES) št. 1002/2004 določeno, da bi se sprejetje posebnih širitvenih zavez omejilo na začetno obdobje 12 mesecev brez vpliva na običajno trajanje obstoječih ukrepov. Iz tega sledi, da bi sprejetje novih zavez, toda z enakimi določbami, lahko bilo sprejemljivo, če bi okoliščine to upravičile (npr. če bi bilo stanje, ki je prevladovalo v času sprejetja prvotnih zavez, še vedno isto), v kolikor bi se spoštoval prehodni značaj teh izrednih ukrepov. V skladu s tem je pri določanju, ali so potrebne nove zaveze, treba oceniti učinkovitost ukrepov.

C.   OCENA

(13)

Analize mesečnih poročil prodaje, ki so jih zadevna podjetja predložila Komisiji, podprte z dosegljivimi uradnimi statističnimi podatki, so pokazale, da se navkljub zbliževanju cen še vedno pojavlja razlika med cenami, ki jih strankam v EU-10 za zadevni proizvod zaračunavajo podjetja s posebnimi zavezami zaradi širitve, in tistimi, ki so prevladovale v Skupnosti pred širitvijo (EU-15).

(14)

Določene zainteresirane stranke so odprle tudi vprašanje pomanjkljive ponudbe na trgu EU-10 in domnevne nezmožnosti industrije Skupnosti, da nove stranke v EU-10, ki so pred širitvijo zadevni proizvod običajno pridobivale iz Belorusije in Rusije, oskrbi s kalijevim kloridom.

(15)

S tem v zvezi se lahko pričakuje, da bo industrija Skupnosti glede na kompleksne logistične spremembe in spremembe prodajnega omrežja, ki so potrebne za prodajo v EU-10, potrebovala obdobje ponovne prilagoditve, da bi lahko oskrbela to, kar je zanjo dejansko novi trg. Vendar pa je Komisija ugotovila, da se je izvoz kalijevega klorida v okviru Skupnosti med letoma 2003 in 2004 s strani največjega proizvajalca EU-15 strankam v EU-10 več kot podvojil, čeprav je bila izhodiščna raven razmeroma nizka, kar bi lahko kazalo na to, da je že prišlo do delnih sprememb v strukturi ponudbe v EU-25.

(16)

Preverjanja proizvajalcev izvoznikov so glede skladnosti s posebnimi širitvenimi zavezami pokazala, da so se zadevna podjetja držala MUC in da obseg izvoza v EU-10 ni presegel ravni količinskih zgornjih mej, določenih v zavezah. Poleg tega se je izkazalo, da so podjetja v veliki meri upoštevala svoje običajne trgovinske tokove s posameznimi strankami v EU-10.

(17)

Poleg tega pa glede na dosegljive informacije ni bilo vidnih prenosov uvozov zadevnega proizvoda iz EU-10 v EU-15, ki bi izkoriščali oprostitev plačila protidampinških dajatev, omogočenih z zavezami.

D.   ZAKLJUČEK

1.   Splošno

(18)

Dosegljive informacije kažejo, da določeni negativni pogoji, ki so prevladovali pred širitvijo in ki so terjali zaveze, še vedno obstajajo.

(19)

Čeprav se zdi, da je prišlo do sprememb v dobavni verigi industrije Skupnosti, ki EU-10 oskrbi z več kalijevega klorida, pa informacije s strani različnih zainteresiranih strank kažejo na to, da lahko pride do kratkoročnih težav z oskrbovanjem z zadevnimi proizvodi v EU-10, ne glede na to, da industrija Skupnosti v teh državah povečuje svojo prodajo.

(20)

Treba pa je tudi opomniti, da se je visoka stopnja težav v načrtovanju za uporabnike kalijevega klorida na trgu EU-10 nedvomno vzpostavila zaradi (i) obstoječe negotovosti na trgu o tem, ali bo veljavnost obstoječih protidampinških ukrepov potekla maja 2005, po petih letih njihove veljavnosti, in (ii) neznanih rezultatov dveh delnih začasnih revizij za Rusijo, ki jih je Komisija začela aprila 2004.

(21)

Glede na zgoraj navedeno velja, da se mora zlasti upoštevati vprašanje interesa Skupnosti in skrbi mnogih uvoznikov in končnih uporabnikov kalijevega klorida v EU-10. Šteje se, da bi zaščita, ki jo zagotavljajo obstoječe protidampinške dajatve, še vedno, v kolikor bi veljale tudi v tem trenutku, povzročala določeno stopnjo finančnih težav, ki bi jih utrpeli uvozniki in končni uporabniki.

(22)

Zato se je zaradi uravnoteženosti sklenilo, da je sprejetje novih posebnih širitvenih zavez, ponujenih s strani zadevnih podjetij, za nadaljnje obdobje upravičeno, saj ne bo zgolj blažilo gospodarskih učinkov za kupce v EU-10, temveč bo kratkoročno pomagalo lajšati tudi težave oskrbovanja v EU-10.

(23)

V zvezi z dolžino nadaljnjega obdobja uporabe posebnih širitvenih zavez, kakor je zgoraj navedeno, so se reviziji o prenehanju veljavnosti za Belorusijo in Rusijo ter delna začasna revizija za Belorusijo začele 13. aprila 2005. Ker se revizija o prenehanju veljavnosti ponavadi zaključi v dvanajstih mesecih, se zdi primerno, da se nove posebne širitvene zaveze sprejmejo do 13. aprila 2006.

(24)

Glede na to, da se revidira raven protidampinških ukrepov za Belorusijo in Rusijo, se zdi primerno, da se raven MUC ne spreminja, dokler niso znani rezultati teh revizij.

(25)

Opozoriti je treba, da raven količinske zgornje meje, ki se bo uporabila, odgovarja količinski zgornji meji za začetno obdobje dvanajstih mesecev.

(26)

Zaveze v skladu z Uredbo (ES) št. 992/2004 vsakega posameznega proizvajalca izvoznika zavezujejo, da spoštuje MUC v okviru uvoznih zgornjih mej. Da pa bi bilo spremljanje zavez mogoče, so zadevni proizvajalci izvozniki med drugim soglašali, da bodo v veliki meri upoštevali svoje običajne trgovinske tokove s posameznimi strankami v EU-10. Proizvajalci izvozniki se tudi zavedajo, da če se ugotovijo bistvene spremembe v trgovinskih tokovih ali v primeru, da je zaveze težko ali nemogoče spremljati, lahko Komisija umakne sprejetje zaveze podjetja, zaradi česar se namesto nje uvedejo dokončne protidampinške dajatve, ali prilagodi višino zgornje meje ali sprejme drug sanacijski ukrep.

(27)

Eden od pogojev teh zavez je tudi, da je Komisija v primeru kakršne koli kršitve zavez upravičena umakniti sprejetje zavez, zaradi česar se namesto njih uvedejo dokončne protidampinške dajatve.

(28)

Poleg tega bodo podjetja Komisiji redno pošiljala podrobne podatke o svojem izvozu v Skupnost, kar pomeni, da Komisija lahko zaveze učinkovito spremlja.

(29)

Da bi Komisija lahko učinkovito spremljala izpolnjevanje zavez podjetij, ko je zahtevek za sprostitev v prost pretok na podlagi zaveze predložen ustreznemu carinskemu organu, bo izvzetje od dajatve možno le s predložitvijo računa, ki bo vseboval vsaj podatke, navedene v Prilogi k Uredbi (ES) št. 992/2004. Ti podatki so potrebni, da lahko carinski organi z zadostno natančnostjo ugotovijo, da pošiljka ustreza trgovinskim dokumentom. Ko se tak račun ne predloži ali če ne ustreza proizvodu, predloženemu carinskim organom, se plača ustrezna protidampinška dajatev.

2.   Razkritje zainteresiranim strankam

(30)

Vse zainteresirane stranke, ki so se predhodno odzvale, so bile obveščene o nameri sprejetja zavez za nadaljnje obdobje. Vendar pa Komisija ni prejela pripomb, ki bi povzročile, da bi spremenila svoje mnenje o tej zadevi.

E.   REGISTRACIJA UVOZA

(31)

Čeprav so zadevna podjetja spoštovala pogoje prvotnih zavez v začetnem obdobju njihove uporabe, še vedno obstaja s tem povezano tveganje, da se pojavijo kršitve zavez, zlasti proti koncu obdobja uporabe teh posebnih ukrepov.

(32)

Zato se zdi primerno, da carinski organi registrirajo uvoz zadevnega proizvoda s poreklom iz Belorusije in Rusije v Skupnost, ki ga izvažajo podjetja, od katerih so se sprejele nove posebne širitvene zaveze in za katere se je zahtevalo izvzetje od protidampinških dajatev, ki jih uvaja Uredba (EGS) št. 3068/92, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 992/2004, za maksimalno obdobje devetih mesecev v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprejmejo se zaveze, ki so jih ponudili spodaj navedeni proizvajalci izvozniki v zvezi s protidampinškim postopkom glede uvoza kalijevega klorida s poreklom iz Republike Belorusije in Ruske federacije:

Država

Gospodarska družba

Dodatna oznaka Taric

Republika Belorusija

Proizvaja in prodaja Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Belorusija ali proizvaja Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Belorusija in prodaja Belarus Potash Company, Minsk, Belorusija ali JSC International Potash Company, Moskva, Rusija ali Belurs Handelsgesellschaft mbH, Dunaj, Avstrija ali UAB Baltkalis, Vilna, Litva prvemu neodvisnemu kupcu v Skupnosti, ki nastopa kot uvoznik.

A518

Ruska federacija

Proizvaja JSC Silvinit, Solikamsk, Rusija in prodaja JSC International Potash Company, Moskva, Rusija ali Belurs Handelsgesellschaft mbH, Dunaj, Avstrija prvemu neodvisnemu kupcu v Skupnosti, ki nastopa kot uvoznik.

A519

Ruska federacija

Proizvaja in prodaja JSC Uralkali, Berezniki, Rusija ali proizvaja JSC Uralkali, Berezniki, Rusija in prodaja Uralkali Trading SA, Ženeva, Švica prvemu neodvisnemu kupcu v Skupnosti, ki nastopa kot uvoznik.

A520

Člen 2

Carinskim organom se zato odreja, da na podlagi člena 14(5) Uredbe (ES) št. 384/96 storijo vse potrebno za registracijo uvoza kalijevega klorida v Skupnost s poreklom iz Republike Belorusije in Ruske federacije, ki spada pod oznake KN 3104 20 10 (oznaki TARIC 3104201010 in 3104201090), 3104 20 50 (oznaki TARIC 3104205010 in 3104205090), 3104 20 90, ex 3105 20 10 (oznaki TARIC 3105201010 in 3105201020), ex 3105 20 90 (oznaki TARIC 3105209010 in 3105209020), ex 3105 60 90 (oznaki TARIC 3105609010 in 3105609020), ex 3105 90 91 (oznaki TARIC 3105909110 in 3105909120), ex 3105 90 99 (oznaki TARIC 3105909910 in 3105909920), ki ga proizvedejo in prodajo ali proizvedejo in izvozijo podjetja, navedena v členu 1, za katera se je zahtevalo izvzetje od protidampinških dajatev, uvedenih z Uredbo (EGS) št. 3068/92, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 992/2004.

Registracija preneha veljati devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in ostane v veljavi do 13. aprila 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. junija 2005

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).

(2)  UL L 182, 19.5.2004, str. 23.

(3)  UL L 183, 20.5.2004, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 588/2005 (UL L 98, 16.4.2005, str. 11).

(4)  UL L 308, 24.10.1992, str. 41. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 992/2004.

(5)  UL L 112, 11.5.2000, str. 4. Popravek: UL L 2, 5.1.2001, str. 42.

(6)  UL C 70, 20.3.2004, str. 15.

(7)  UL C 93, 17.4.2004, str. 2 in 3.

(8)  UL C 89, 13.4.2005, str. 3.

(9)  UL C 89, 13.4.2005, str. 7.


Top