EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0704

Uredba Komisije (ES) št. 704/2005 z dne 4. maja 2005 o spremembah elementov specifikacije označbe porekla iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1107/96 (Mel de Barroso) (ZOP)

UL L 118, 5.5.2005, p. 14–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
UL L 330M, 9.12.2008, p. 160–163 (MT)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/704/oj

5.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 704/2005

z dne 4. maja 2005

o spremembah elementov specifikacije označbe porekla iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1107/96 (Mel de Barroso) (ZOP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) in zlasti člena 9 ter druge alinee člena 6(3)(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 je zahtevek Portugalske za spremembe elementov specifikacije zaščitene označbe porekla „Mel de Barroso“, evidentirane z Uredbo Komisije (ES) št. 1107/96 (2), objavljen v Uradnem listu Evropske unije  (3).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobenega ugovora v skladu s členom 7 Uredbe (EGS) št. 2081/92, je treba te spremembe evidentirati in objaviti v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Specifikacija označbe porekla „Mel de Barroso“ se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Usklajena listina, ki povzema glavne elemente specifikacije, je v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. maja 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 208, 24.7.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 148, 21.6.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1345/2004 (UL L 249, 23.7.2004, str. 14).

(3)  UL C 262, 31.10.2003, str. 16 („Mel de Barroso“).


PRILOGA I

PORTUGALSKA

„Mel de Barroso“

Uvedene spremembe:

Poglavje zadevne specifikacije:

Image

Ime

Image

Opis

Image

Geografsko območje

Image

Dokaz o poreklu

Image

Metoda pridobivanja

Image

Povezava

Image

Označevanje z nalepkami

Image

Nacionalne zahteve

Sprememba:

Širitev geografskega območja proizvodnje na občine Chaves in Vila Pouca de Aguiar in na freguesias (župnije) Jou in Valongo de Milhais, občina Murça.

Navedena območja imajo iste podnebne pogoje in pogoje tal ter proizvajajo med z enakimi značilnostmi, kakor jih ima med dejanskega geografskega območja, po enakih proizvodnih predpisih in z zajamčeno sledljivostjo.


PRILOGA II

UREDBA SVETA (EGS) št. 2081/92

„MEL DE BARROSO“

(ŠT. ES: PT/0229/24.1.1994)

ZOP (X) ZGO ( )

Ta povzetek je informativne narave. Za podrobnejše informacije so zlasti proizvajalci zadevnih ZOP ali ZGO vabljeni, da si ogledajo celotno različico specifikacije na nacionalni ravni ali pri pristojnih službah Evropske komisije (1).

1.

    Pristojni urad države članice

Ime

:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Naslov

:

Av. Afonso Costa, 3

P-1949-002 Lisbonne

Telefon

:

(351-21) 844 22 00

Telefaks

:

(351-21) 844 22 02

Elektronski naslov

:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.

    Skupina

2.1

Ime

:

Capolib — Cooperativa Agrícola de Boticas, CRL

2.2

Naslov

:

Av. do Eiró

P-5460 BOTICAS

Telefon

:

(351-276) 41 81 70

Telefaks

:

(351-276) 41 57 34

Elektronski naslov

:

capolib@mail.telepac.pt

2.3

Sestava

:

proizvajalec/predelovalec (X) drugo ( )

3.

    Vrsta proizvoda Razred 1.4: Drugi proizvodi živalskega porekla – med.

4.

    Opis specifikacije (povzetek pogojev iz člena 4(2))

4.1    Ime „Mel de Barroso“

4.2    Opis med lokalne čebele Apis mellifera (sp. iberica) iz cvetličnega nektarja, kjer prevladuje cvetni prah vresnic, ki so del regionalne medonosne flore.

4.3    Geografsko območje sestavljajo občine Boticas, Chaves, Montalegre in Vila Pouca de Aguiar ter freguesias (župnije) Jou in Valongo de Milhais v občini Murça (okrožje Vila Real).

4.4    Dokaz o poreklu poreklo uveljavljeno glede na rabo in zlasti glede na fizične reference, pisne in celo ustne, na proizvodne možnosti regije ter na pomembnost medu in čebel v grbih in v toponomiji regije.

4.5    Metode pridobivanja med se lahko toči samo v odobrenih prostorih za točenje, postopek točenja in dekantacije mora obvezno potekati na območju proizvodnje. Ker je med iz Barrosa proizvod, ki se lahko meša, ga lahko pakirajo samo izvajalci znotraj geografskega območja porekla, ki so ustrezno pooblaščeni, da bi se tako izognili kakršni koli prekinitvi v verigi sledljivosti in nadzora ter obenem zagotovili kakovost in pristnost proizvoda ter ne bi zavajali potrošnika. Proizvodnja, točenje in pakiranje se lahko izvajajo samo na določenem geografskem območju. Med iz Barrosa se lahko prodaja v tekočem stanju, kristaliziran ali v satju (pod pogojem, da ima satje povsod pokrovčke in ne vsebuje zalege); treba ga je pakirati v embalaži iz snovi, ki kemično ne reagira, je neškodljiva in je primerna za prehrambne izdelke; modele in nalepke predhodno odobri skupina proizvajalcev.

4.6    Povezava med iz Barrosa se proizvaja v najvišje ležečih regijah Barrosa. To je med s posebnimi lastnostmi, ki izhajajo iz rastlinske odeje, povečini sestavljene iz vresnic.

4.7    Nadzorna struktura

Ime

:

TRADIÇÃO E QUALIDADE — Associação Interprofissional para os Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes

Naslov

:

Av. 25 de Abril 273, S/L

P-5370 MIRANDELA

Telefon

:

(351-278) 26 14 10

Telefaks

:

(351-278) 26 14 10

Elektronski naslov

:

tradicao-qualidade@clix.pt

4.8    Označevanje z nalepkami MEL DE BARROSO — Denominação de Origem Protegida

4.9    Nacionalne zahteve


(1)  Evropska komisija – Generalni direktorat za kmetijstvo – Enota za kakovost kmetijskih proizvodov – B-1049 Bruselj.


Top