Help Print this page 

Document 32005R0569

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 569/2005 z dne 14. aprila 2005 o uvedbi prehodnega ukrepa za tržno leto 2004/2005 v zvezi s financiranjem skladiščenja žit za intervencijo na Češkem, v Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Poljskem, v Sloveniji in na Slovaškem
  • No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005
OJ L 97, 15.4.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/569/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 14/04/2005
  • Date of effect: 01/07/2004; uporaba glej člen 3
  • Date of effect: 18/04/2005; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 3
  • Date of end of validity: 30/06/2005; konec sezone 2004/2005 glej člen 3
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
  • Additional information: veljavnost: do konca sezone žita 2004/2005
Text

15.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 569/2005

z dne 14. aprila 2005

o uvedbi prehodnega ukrepa za tržno leto 2004/2005 v zvezi s financiranjem skladiščenja žit za intervencijo na Češkem, v Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Poljskem, v Sloveniji in na Slovaškem

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti prvega pododstavka člena 41 Akta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na zahtevo nekaterih držav članic Uredba Komisije (ES) št. 495/2005 (2) za tržno leto 2004/2005 za tri mesece podaljša rok za prevzem žit, ponujenih v intervencijo v državah članicah, ki so se priključile Evropski uniji 1. maja 2004, vendar ne dovoljuje prevzema po 31. juliju 2005.

(2)

Ta ukrep lahko povzroči dodatne stroške skladiščenja za žita, prevzeta do tega novega roka, vendar po roku, prvotno določenem v tretjem pododstavku člena 4(3) Uredbe Komisije (ES) št. 824/2000 z dne 19. aprila 2000 o uvedbi postopkov za prevzem žit s strani intervencijskih agencij in določitvi metode analiz za ugotavljanje kakovosti žit (3).

(3)

V skladu s členom 6 Uredbe Sveta (EGS) št. 1883/78 z dne 2. avgusta 1978 o splošnih pravilih za financiranje intervencij s strani Jamstvenega oddelka, Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, EKUJS-a, Jamstveni oddelek (4) pokriva izdatke fizičnega skladiščenja. Izdatke držav članic za morebitno nadomestilo prej navedenih dodatnih stroškov skladiščenja je treba obravnavati kot izdatek za stroške skladiščenja, ki ga običajno krijejo intervencijske agencije, ter predvideti financiranje s strani Jamstvenega oddelka, EKUJS-a na podlagi enakega standardnega zneska ob upoštevanju mesečnega povišanja, prištetega intervencijski ceni, kakor je predvideno v členu 4(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora EKUJS –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Če so bila žita, ponujena v intervencijo na Češkem, v Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Malti, na Poljskem, v Sloveniji in na Slovaški, dejansko prevzeta s strani intervencijske agencije po izteku roka iz tretjega pododstavka člena 4(3) Uredbe (ES) št. 824/2000, se izdatki države članice vezani na stroške skladiščenja, ki so nastali med koncem navedenega roka in datumom dejanskega prevzema v skladišču, določenem v časovnem razporedu prevzema, ki mora biti izveden pred rokom iz Uredbe (ES) št. 495/2005, obravnavajo kot izdatek iz člena 6 Uredbe (EGS) št. 1883/78.

Člen 2

Standardni znesek iz člena 6(1) Uredbe (EGS) št. 1883/78 se izračuna na podlagi standardnega zneska, ki ga Skupnost povrne državam članicam za skladiščenje žit, kupljenih za intervencijo v tržnem letu 2004/2005, določenim z Odločbo Komisije z dne 8. oktobra 2004 (5), to je 1,26 eura/tono/mesec, od katerega se odšteje znesek mesečnega povišanja, kakor je določeno v členu 4(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003, to je 0,46 eura/tono/mesec, ki je bil prištet intervencijski ceni za vsak mesec po preteku roka iz tretjega pododstavka člena 4(3) Uredbe (ES) št. 824/2000.

Ti izdatki se v okviru letnih izdatkov iz člena 1 Uredbe Sveta (EGS) št. 3492/90 (6) upoštevajo kot izdatki za fizične postopke odkupa proizvodov s strani intervencijskih agencij.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za tržno leto 2004/2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. aprila 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 82, 31.3.2005, str. 5.

(3)  UL L 100, 20.3.2000, str. 31. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).

(4)  UL L 216, 5.8.1978, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1259/96 (UL L 163, 2.7.1996, str. 10).

(5)  K (2004) 3706. Odločba ni bila objavljena.

(6)  UL L 337, 4.12.1990, str. 3.


Top