EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0495

Uredba Komisije (ES) št. 495/2005 z dne 30. marca 2005 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 824/2000 glede roka za dostavo žit za intervencijo v nekaterih državah članicah za tržno leto 2004/2005

OJ L 82, 31.3.2005, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/495/oj

31.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 82/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 495/2005

z dne 30. marca 2005

o odstopanju od Uredbe (ES) št. 824/2000 glede roka za dostavo žit za intervencijo v nekaterih državah članicah za tržno leto 2004/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 824/2000 z dne 19. aprila 2000 o uvedbi postopkov za prevzem žit s strani intervencijskih agencij in določitvi metode analiz za ugotavljanje kakovosti žit (2) določa, da se ponudnike v primeru, da je ponudba sprejemljiva, čimprej obvesti o časovnem razporedu prevzema. Zato člen 4(3) te uredbe določa, da mora biti končni prevzem v intervencijskem centru, za katerega je bila ponudba narejena, opravljen najkasneje konec četrtega meseca po mesecu, v katerem je bila ponudba prejeta.

(2)

Tržno leto 2004/2005 je prvo leto uporabe intervencijskega mehanizma za žita v državah članicah, ki so v Evropsko skupnost vstopile 1. maja 2004.

(3)

Zahvaljujoč dobrim podnebnim razmeram je bila žetev leta 2004 obilna. Zaradi tega so bile cene na notranjem trgu nižje od intervencijskih cen. Takoj po odprtju intervencijskega obdobja novembra 2004 so bile zato v intervencijo ponujene precej velike količine žit. Zaradi velikih količin žita, ponujenega v intervencijo, ter njegove geografske razpršenosti, se zadevnega roka za dostavo, t.j. 31. marec 2005, ne more spoštovati. Za zagotovitev ustreznega obravnavanja ponudb je treba rok za dostavo podaljšati in torej odstopati od Uredbe (ES) št. 824/2000.

(4)

Ker je položaj na trgu resen in zahteva takojšnje izvajanje ukrepov, je treba določiti takojšnje izvajanje ukrepov iz te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od tretjega pododstavka člena 4(3) Uredbe (ES) št. 824/2000 mora biti za tržno leto 2004/2005 končni prevzem žit, ponujenih v intervencijo, na Cipru, Češkem, v Estoniji, Latviji, Litvi, na Madžarskem, Poljskem, v Sloveniji in na Slovaškem najkasneje konec šestega meseca po mesecu, v katerem je bila ponudba prejeta, in najkasneje 31. julija 2005.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


Top