Help Print this page 

Document 32005R0425

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 425/2005 z dne 15. marca 2005 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 glede seznamov držav in ozemeljBesedilo velja za EGP.
  • No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; razveljavil 32013R0576
OJ L 69, 16.3.2005, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 226–228 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/425/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 15/03/2005
  • Date of effect: 19/03/2005; začetek veljavnosti glej člen 2
  • Date of end of validity: 28/12/2014; razveljavil 32013R0576
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

16.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 69/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 425/2005

z dne 15. marca 2005

o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 glede seznamov držav in ozemelj

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS, (1) in zlasti členov 10 in 21 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 998/2003 določa seznam tretjih držav in ozemelj, iz katerih se lahko dovoli vnos hišnih živali v Skupnost, če so upoštevane določene zahteve.

(2)

Začasni seznam je bil določen z Uredbo (ES) št. 998/2003, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 592/2004 (2). Ta seznam vključuje države in ozemlja, proste stekline, ter države, v zvezi s katerimi je bilo ugotovljeno, da tveganje zaradi prenosa stekline v Skupnost, kot posledica premikov z njihovih ozemelj, ni nič večje kakor tveganje, povezano s premiki med državami članicami.

(3)

Iz podatkov, ki jih je posredoval Tajvan, je razvidno, da je Tajvan prost stekline in da tveganje prenosa stekline v Skupnost, kot posledica premikov hišnih živali iz Tajvana, ni nič večje kakor tveganje, povezano s premiki med državami članicami. Zato se Tajvan vključi na seznam držav in ozemelj, določen v Uredbi (ES) št. 998/2003.

(4)

Zaradi jasnosti je treba seznam držav in ozemelj nadomestiti v celoti.

(5)

Uredbo (ES) št. 998/2003 je treba zato ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 998/2003 se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. marca 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. marca 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2054/2004 (UL L 355, 1.12.2004, str. 14).

(2)  UL L 94, 31.3.2004, str. 7.


ANEKS

„PRILOGA II

SEZNAM DRŽAV IN OZEMELJ

DEL A

IE

Irska

MT

Malta

SE

Švedska

UK

Združeno kraljestvo

DEL B

Oddelek 1

(a)

DK –

Danska, vključno z GL – Grenlandijo in FO – Ferskimi otoki;

(b)

ES –

Španija, vključno s celinskim ozemljem, Balearskimi otoki, Kanarskimi otoki ter Ceuto in Melillo;

(c)

FR –

Francija, vključno z GF – Francosko Gvajano, GP – Guadeloupom, MQ – Martinikom in RE – Reunionom;

(d)

GI –

Gibraltar;

(e)

PT –

Portugalska, vključno s celinskim ozemljem, Azorskimi otoki in Madeiro;

(f)

države članice, razen tistih, ki so navedene v delu A in točkah (a), (b), (c), (d) in (e) tega oddelka.

Oddelek 2

AD

Andora

CH

Švica

IS

Islandija

LI

Liechtenstein

MC

Monako

NO

Norveška

SM

San Marino

VA

Vatikanska mestna država

DEL C

AC

otok Ascension

EE

Združeni arabski emirati

AG

Antigva in Barbuda

AN

Nizozemski Antili

AU

Avstralija

AW

Aruba

BB

Barbados

BH

Bahrajn

BM

Bermudi

CA

Kanada

CL

Čile

FJ

Fidži

FK

Falklandski otoki

HK

Hong Kong

HR

Hrvaška

JM

Jamajka

JP

Japonska

KN

Saint Kitts in Nevis

KY

Kajmanski otoki

MS

Monserat

MU

Mauritius

NC

Nova Kaledonija

NZ

Nova Zelandija

PF

Francoska Polinezija

PM

Saint Pierre in Miquelon

RU

Ruska federacija

SG

Singapur

SH

Sveta Helena

TW

Tajvan

US

Združene države Amerike

VC

Saint Vincent in Grenadine

VU

Vanuatu

WF

Wallis in Futuna

YT

Mayotte“


Top