EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0240

Uredba Komisije (ES) št. 240/2005 z dne 11. februarja 2005 o razveljavitvi Uredb (ES) št. 2294/2000 in (ES) št. 1369/2002 v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

UL L 42, 12.2.2005, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/240/oj

12.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 42/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 240/2005

z dne 11. februarja 2005

o razveljavitvi Uredb (ES) št. 2294/2000 in (ES) št. 1369/2002 v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1) in zlasti tretje alinee člena 31(10) in člena 31(14) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Tretja alinea člena 31(10) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da se v primeru diferenciranih nadomestil nadomestilo izplača ob predložitvi dokazila, da so izdelki dosegli namembni kraj, naveden v dovoljenju, ali drug namembni kraj, za katerega je bilo določeno nadomestilo. Izjeme od tega pravila so mogoče, če se predpišejo pogoji, ki dajejo enakovredna jamstva.

(2)

Takšne izjeme so predvidene v Uredbi Komisije (ES) št. 2294/2000 z dne 16. oktobra 2000 o odstopanju od člena 31(10) Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke glede dokazila o prispetju na namembni kraj v primeru diferenciranih nadomestil ter o določitvi podrobnih pravil za uporabo najnižje stopnje izvoznega nadomestila za nekatere mlečne izdelke (2) in v Uredbi Komisije (ES) št. 1369/2002 z dne 26. julija 2002 o odstopanju od člena 31(10) Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede dokazila o prispetju na namembni kraj v primeru diferenciranih nadomestil in o določitvi podrobnih pravil za uporabo najnižje stopnje izvoznega nadomestila za nekatere mlečne izdelke (3).

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 351/2004 z dne 26. februarja 2004 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (4) je uvedla diferencirana nadomestila glede na namembni kraj za vse mlečne izdelke od 27. februarja 2004 dalje. Z veljavnostjo od prav tega datuma dalje je Uredba Komisije (ES) št. 519/2004 z dne 19. marca 2004 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 800/1999 glede izvoza mleka in mlečnih izdelkov (5) opredelila določbe glede dokazila, da so bile carinske uvozne formalnosti opravljene v tretji državi.

(4)

Uredbi Komisije (ES) št. 2294/2000 in (ES) št. 1369/2002 ne ustrezata več in ju je zato treba razveljaviti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredbi (ES) št. 2294/2000 in (ES) št. 1369/2002 se razveljavita.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. februarja 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 262, 17.10.2000, str. 14.

(3)  UL L 198, 27.7.2002, str. 37.

(4)  UL L 60, 27.2.2004, str. 46.

(5)  UL L 83, 20.3.2004, str. 4.


Top