Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0170

Uredba Komisije (ES) št. 170/2005 z dne 31. januarja 2005 o določitvi zneska pomoči za tržno leto 2005/2006 za paradižnike, namenjene za predelavo

OJ L 28, 1.2.2005, p. 29–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/170/oj

1.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 28/29


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 170/2005

z dne 31. januarja 2005

o določitvi zneska pomoči za tržno leto 2005/2006 za paradižnike, namenjene za predelavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2003 z dne 29. avgusta 2003 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 v zvezi s programom pomoči za proizvode, predelane iz sadja in zelenjave (2), določa, da Komisija pred 31. januarjem objavi višino pomoči za paradižnike, namenjene za predelavo.

(2)

Za države članice Skupnosti v njeni sestavi na dan 30. aprila 2004 se preverjanje skladnosti s pragi Skupnosti in nacionalnimi pragi za predelavo paradižnikov iz člena 5(1) Uredbe št. 2201/96 določi na podlagi količin, za katere je bila odobrena pomoč v zadnjih treh tržnih letih, za katera so na voljo dokončni podatki za vse zadevne države članice.

(3)

Za države članice, ki so k Uniji pristopile 1. maja 2004, se preverjanje skladnosti s pragi Skupnosti in nacionalnimi pragi za predelavo paradižnikov določi na podlagi količin, za katere so bili predloženi zahtevki za pomoč za tržno leto 2004/2005, v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 416/2004 z dne 5. marca 2004 o določitvi prehodnih ukrepov za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 in Uredbe (ES) št. 1535/2003 zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji (3).

(4)

Količina paradižnikov, predelanih v okviru programa pomoči, ki se upošteva pri preverjanju skladnosti z nacionalnimi pragi in pragi Skupnosti, je za 128 640 ton višja od praga Skupnosti. Višina pomoči za paradižnike, namenjene za predelavo, za tržno leto 2005/2006 se mora torej za države članice, ki so presegle svoj prag za predelavo, spremeniti glede na raven, določeno v členu 4(2) Uredbe (ES) št. 2201/96, v skladu s členom 5(2) in (4) navedene uredbe ter členom 3(2) Uredbe (ES) št. 416/2004.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za predelano sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za tržno leto 2005/2006 se znesek pomoči za paradižnike v okviru člena 2 Uredbe (ES) št. 2201/96 določi:

(a)

v Grčiji, Franciji, na Portugalskem, v Italiji, na Češkem, Cipru, Malti, Poljskem in Slovaškem 34,50 EUR/tono;

(b)

v Španiji:

(i)

34,50 EUR/tono za paradižnike, namenjene za predelavo v cele olupljene paradižnike,

(ii)

31,29 EUR/tono za paradižnike, namenjene za drugo predelavo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. januarja 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 386/2004 (UL L 64, 2.3.2004, str. 25).

(2)  UL L 218, 30.8.2003, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2169/2004 (UL L 371, 18.12.2004, str. 18).

(3)  UL L 68, 6.3.2004, str. 12.


Top