EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005O0015

Smernica Evropske centralne banke z dne 15. decembra 2005 o spremembi Smernice ECB/2000/1 o upravljanju deviznih rezerv Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank in pravne dokumentacije za posle, ki vključujejo devizne rezerve Evropske centralne banke (ECB/2005/15)

OJ L 345, 28.12.2005, p. 33–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 735–736 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2005/951/oj

28.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/33


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 15. decembra 2005

o spremembi Smernice ECB/2000/1 o upravljanju deviznih rezerv Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank in pravne dokumentacije za posle, ki vključujejo devizne rezerve Evropske centralne banke

(ECB/2005/15)

(2005/951/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti tretje alinee člena 105(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti tretje alinee člena 3.1 in členov 12.1, 14.3 in 30.6 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Smernica ECB/2000/1 z dne 3. februarja 2000 o upravljanju deviznih rezerv Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank in pravne dokumentacije za posle, ki vključujejo devizne rezerve Evropske centralne banke (1), med drugim določa, katero pravno dokumentacijo je treba uporabiti za take posle.

(2)

Smernica ECB/2000/1 je bila spremenjena 11. marca 2005 v odraz odločitve ECB, da uporabi Okvirni sporazum za finančne transakcije (izdaja 2004) Zveze bank Evropske unije (Fédération Bancaire Européenne) (FBE) za zavarovane posle in posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na prostem trgu, ki vključujejo devizne rezerve ECB, kadar so sodelujoče stranke ustanovljene ali organizirane po pravu določenih evropskih jurisdikcij.

(3)

V zvezi s sodelujočimi strankami, ki so ustanovljene ali organizirane po švedskem pravu ECB sedaj meni, da bi bilo primerno, če bi se uporabljal Okvirni sporazum FBE za finančne transakcije (izdaja 2004):

(i)

za vse posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na prostem trgu, ki vključujejo devizne rezerve ECB, s temi sodelujočimi strankami; in

(ii)

za dokumentiranje depozitnih poslov, ki vključujejo devizne rezerve ECB, s temi sodelujočimi strankami pod pogojem, da so le-te primerne tako za depozitne posle kot tudi za repoje in/ali devizne transakcije.

(4)

Smernico ECB/2000/1 je zato treba spremeniti, da se določi uporaba Okvirnega sporazuma FBE za finančne transakcije (izdaja 2004) za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na prostem trgu, in depozitne posle s sodelujočimi strankami, ki so ustanovljene ali organizirane po švedskem pravu, ter da se tako odrazi odločitev ECB, da s temi sodelujočimi strankami nič več ne uporablja Okvirnega sporazuma ECB o neto poravnavi.

(5)

V skladu s členom 12.1 in členom 14.3 Statuta so smernice ECB sestavni del prava Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Smernica ECB/2000/1 se spremeni, kot sledi:

1.

Člen 3(3) se nadomesti z naslednjim:

„Z vsemi sodelujočimi strankami se sklene okvirni sporazum o neto poravnavi v eni izmed oblik iz Priloge 2 k tej smernici, razen s sodelujočimi strankami, s katerimi je ECB sklenila Okvirni sporazum FBE za finančne transakcije (izdaja 2004) in so organizirane ali ustanovljene po pravu katere izmed naslednjih jurisdikcij: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo (samo Anglija in Wales) ali Švica.“

2.

Naslov Priloge 2a se nadomesti z naslednjim:

„Okvirni sporazum o neto poravnavi po angleškem pravu in sestavljen v angleškem jeziku (za uporabo z vsemi sodelujočimi strankami, razen s sodelujočimi strankami:

(i)

ustanovljenimi v Združenih državah Amerike; ali

(ii)

ustanovljenimi v Franciji in Nemčiji, ki so primerne samo za depozitne posle; ali

(iii)

s katerimi je ECB podpisala Okvirni sporazum FBE za finančne transakcije (izdaja 2004) in ki so organizirane ali ustanovljene po pravu katere izmed naslednjih jurisdikcij: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo (samo Anglija in Wales) ali Švica.“

3.

Odstavek 2(a) Priloge 3 se nadomesti z naslednjim:

„Okvirni sporazum FBE za finančne transakcije (izdaja 2004) za posle s sodelujočimi strankami, organiziranimi ali ustanovljenimi po pravu katere izmed naslednjih jurisdikcij: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo (samo Anglija in Wales) ali Švica.“

4.

Odstavek 3 Priloge 3 se nadomesti z naslednjim:

„Vsi depozitni posli, ki vključujejo devizne rezerve ECB, s sodelujočimi strankami, ki so primerne za zavarovane posle, opisane v odstavku 1, in/ali posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na prostem trgu, opisane v odstavku 2, in so organizirane ali ustanovljene po pravu katere izmed naslednjih jurisdikcij, morajo biti dokumentirani z Okvirnim sporazumom FBE za finančne transakcije (izdaja 2004) v takšni obliki, kot jo ECB vsakokrat odobri ali spremeni: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo (samo Anglija in Wales) ali Švica.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta smernica začne veljati 15. marca 2006.

Člen 3

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na nacionalne centralne banke držav članic, ki so sprejele euro v skladu s Pogodbo.

V Frankfurtu na Majni, 15. decembra 2005

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 207, 17.8.2000, str. 24. Smernica, kakor je bila nazadnje spremenjena s Smernico ECB/2005/6 (UL L 109, 29.4.2005, str. 107).


Top