Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0077

Direktiva Komisije 2005/77/ES z dne 11. novembra 2005 o spremembi Priloge V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

OJ L 296, 12.11.2005, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 144–144 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 066 P. 250 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 066 P. 250 - 250
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 29 - 29

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/77/oj

12.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/17


DIREKTIVA KOMISIJE 2005/77/ES

z dne 11. novembra 2005

o spremembi Priloge V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1), in zlasti točke (d) drugega odstavka člena 14 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2000/29/ES predvideva nekatere ukrepe proti širjenju organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnosti. Prav tako predvideva uporabo potnih listov za rastline za dokaz, da so rastline ali rastlinski proizvodi uspešno prestali kontrolni sistem Skupnosti.

(2)

Potni listi za rastline se trenutno zahtevajo za certificirana semena Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. in Phaseolus L., ki se gibljejo v Skupnosti, razen lokalno.

(3)

Za izboljšanje fitosanitarne zaščite semen Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. in Phaseolus L., je treba zahtevo, da mora semena spremljati potni list za rastline, kadar se gibljejo znotraj Skupnosti, razen lokalno, uporabljati za vsa semena navedenih vrst.

(4)

Zato je treba Prilogo V k Direktivi 2000/29/ES ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te direktive, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravje rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V točki 2.4 oddelka I dela A Priloge V k Direktivi 2000/29/ES se zadnja alinea nadomesti z:

„—

Semena Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. in Phaseolus L.“

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. aprila 2006. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih predpisov in primerjalno tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Te predpise začnejo uporabljati od 1. maja 2006.

Ko države članice sprejmejo navedene predpise, morajo ti vsebovati sklic na to direktivo ali pa morajo biti ob njihovi uradni objavi opremljeni s sklicem. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. novembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/16/ES (UL L 57, 3.3.2005, str. 19).


Top