Help Print this page 

Document 32005E0586

Title and reference
Skupni ukrep Sveta 2005/586/SZVP z dne 28. julija 2005 o podaljšanju in spremembi mandata posebnega predstavnika Evropske unije za območje afriških Velikih jezer
  • No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2006
OJ L 199, 29.7.2005, p. 97–98 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 357–358 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/586/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 28/07/2005
  • Date of effect: 28/07/2005; začetek veljavnosti datum dokumenta glej člen 3
  • Date of effect: 01/09/2005; uporaba glej člen 3
  • Date of end of validity: 28/02/2006; glej 32005E0869
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Skupni ukrep
Relationship between documents
Text

29.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/97


SKUPNI UKREP SVETA 2005/586/SZVP

z dne 28. julija 2005

o podaljšanju in spremembi mandata posebnega predstavnika Evropske unije za območje afriških Velikih jezer

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 8. decembra 2003 sprejel Skupni ukrep 2003/869/SZVP (1) o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za območje afriških Velikih jezer.

(2)

Svet je 28. junija 2004 sprejel Skupni ukrep 2004/530/SZVP (2) o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za območje afriških Velikih jezer in o spremembi Skupnega ukrepa 2003/869/SZVP.

(3)

Svet je 2. februarja 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/96/SZVP (3) o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za območje afriških Velikih jezer do 31. avgusta 2005.

(4)

Svet je 2. maja 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/355/SZVP (4) o misiji Evropske unije za pomoč in svetovanje za reformo varnostnega sektorja v Demokratični republiki Kongo (DRK), ki predvideva posebno vlogo posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU).

(5)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2003/869/SZVP je treba mandat PPEU spremeniti in podaljšati za nadaljnjih šest mesecev.

(6)

PPEU bo svoj mandat opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Gospodu Aldu AJELLU se podaljša mandat posebnega predstavnika Evropske Unije (PPEU) za območje afriških Velikih jezer do 28. februarja 2006.

Člen 2

Skupni ukrep 2003/869/SZVP se spremeni kakor sledi:

1.

Člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Da bi dosegal cilje politike, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

vzpostaviti in vzdrževati tesne stike z vsemi stranmi v mirovnem procesu in procesu tranzicije na območju afriških Velikih jezer, z drugimi državami s tega območja, Združenimi državami Amerike, drugimi relevantnimi državami, prav tako z Združenimi narodi (ZN) in drugimi relevantnimi mednarodnimi organizacijami, Afriško unijo (AU) in podregionalnimi organizacijami in njihovimi predstavniki kot tudi z drugimi vidnejšimi voditelji v regiji, da bi skupaj z njimi krepil mirovni proces iz Lusake in Aruše ter mirovna sporazuma, sklenjena v Pretoriji in Luandi;

(b)

opazovati mirovni proces in proces tranzicije med stranmi ter, če je to primerno, nuditi nasvete Evropske unije oziroma dobre usluge;

(c)

prispevati, če je zaprošen, k izvedbi mirovnih sporazumov in sporazumov o premirju med vpletenimi stranmi ter v primeru, da te ne ravnajo skladno s pogoji iz teh sporazumov, stopiti v stik z njimi po diplomatski poti;

(d)

biti v konstruktivnih stikih s podpisnicami sporazumov v okviru mirovnega procesa, da bi tako podprl ravnanje, ki je v skladu z osnovnimi pravili demokracije in dobrega upravljanja, vključno s spoštovanjem človekovih pravic in pravne države;

(e)

prispevati k izvajanju smernic EU glede otrok in oboroženih spopadov;

(f)

prispevati k delu posebnega predstavnika generalnega sekretarja ZN za območje Velikih jezer in posebnega odposlanca predsedujočega AU ter sodelovati z njima pri pripravah za konferenco o miru, varnosti, demokraciji in razvoju na območju Velikih jezer;

(g)

poročati o možnostih za podporo mirovnemu procesu in procesu tranzicije s strani Evropske unije ter o najboljšem načinu za uresničevanje pobud Evropske unije;

(h)

spremljati ukrepanje sprtih strani, ki bi lahko vplivalo na izid potekajočih mirovnih procesov;

(i)

prispevati k boljšemu razumevanju vloge Evropske unije med mnenjskimi voditelji na tem območju;

(j)

po potrebi nuditi svetovanje in pomoč pri reformi varnostnega sektorja v Demokratični republiki Kongo, zlasti podati politične smernice vodjema Policijske misije EU (‚EUPOL Kinshasa‘) in Misije EU za pomoč in svetovanje oblastem v Kongu pri reformi varnostnega sektorja (‚EUSEC RD Congo‘), da bi izpolnjevala svoje dolžnosti na lokalni ravni.“;

2.

Člen 5(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, je 460 000 EUR.“.

Člen 3

Ta Skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Uporablja se od 1. septembra 2005.

Člen 4

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. julija 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  UL L 326, 13.12.2003, str. 37.

(2)  UL L 234, 3.7.2004, str. 13.

(3)  UL L 31, 4.2.2005, str. 70.

(4)  UL L 112, 3.5.2005, str. 20.


Top