Help Print this page 

Document 32005D0949

Title and reference
2005/949/ES: Sklep Komisije z dne 23. decembra 2005 o nadaljevanju v letu 2006 skupnostnih primerjalnih poskusov in testiranj, začetih v letih 2002, 2003 in 2004, razmnoževalnega in sadilnega materiala Prunus domestica in Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. ter Rubus idaeus L. v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS
OJ L 345, 28.12.2005, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 730–731 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 102 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 102 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 35 - 36

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/949/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 23/12/2005
  • Date of effect: 23/12/2005; začetek veljavnosti datum dokumenta
  • Date of notification: 01/01/1001
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
Text

28.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/28


SKLEP KOMISIJE

z dne 23. decembra 2005

o nadaljevanju v letu 2006 skupnostnih primerjalnih poskusov in testiranj, začetih v letih 2002, 2003 in 2004, razmnoževalnega in sadilnega materiala Prunus domestica in Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. ter Rubus idaeus L. v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS

(2005/949/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/34/EGS z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (1),

ob upoštevanju Odločbe Komisije 2001/896/ES z dne 12. decembra 2001 o postopkih za skupnostne primerjalne poskuse in testiranje razmnoževalnega in sadilnega materiala sadnih rastlin v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS (2), in zlasti člena 2 Odločbe,

ob upoštevanju Odločbe Komisije 2002/745/ES z dne 5. septembra 2002 o postopkih za primerjalne poskuse in testiranje razmnoževalnega in sadilnega materiala sadnih rastlin Skupnosti po Direktivi Sveta 92/34/EGS (3), in zlasti člena 3 Odločbe,

ob upoštevanju Odločbe Komisije 2003/894/ES z dne 11. decembra 2003 o ureditvi primerjalnih poskusov in testov Skupnosti, ki se izvajajo za razmnoževalni in sadilni material vrst Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. in Rubus idaeus L. v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS (4), in zlasti člena 3 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Odločbi 2001/896/ES so določeni postopki za primerjalne poskuse in testiranja, ki se izvajajo v skladu z Direktivo 92/34/EGS za Prunus domestica od leta 2002 do leta 2006.

(2)

Teste in poskuse, ki so se izvajali v letih od 2002 do 2005, je treba nadaljevati v letu 2006.

(3)

V Odločbi 2002/745/ES so določeni postopki za primerjalne poskuse in testiranja, ki se izvajajo v skladu z Direktivo 92/34/EGS za Prunus domestica od leta 2003 do leta 2007.

(4)

Teste in poskuse, ki so se izvajali v letih od 2003 do 2005, je treba nadaljevati v letu 2006.

(5)

V Odločbi 2003/894/ES so določeni postopki za primerjalne poskuse in testiranja, ki se izvajajo v skladu z Direktivo 92/34/EGS za Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. in Rubus idaeus L. v letih od 2004 do 2008.

(6)

Teste in poskuse, ki so se izvajali v letih 2004 in 2005, je treba nadaljevati v letu 2006 –

SKLENILA:

Edini člen

Skupnostni primerjalni poskusi in testiranja razmnoževalnega in sadilnega materiala Prunus domestica, ki so se začeli v letih 2002 in 2003, se nadaljujejo v letu 2006 v skladu z Odločbo 2001/896/ES oziroma 2002/745/ES.

Skupnostni primerjalni poskusi in testiranja razmnoževalnega in sadilnega materiala Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. in Rubus idaeus L., ki so se začeli leta 2004, se nadaljujejo v letu 2006 v skladu z Odločbo 2003/894/ES.

V Bruslju, 23. decembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 157, 10.6.1992, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2005/54/ES (UL L 22, 26.1.2005, str. 16).

(2)  UL L 331, 15.12.2001, str. 95.

(3)  UL L 240, 7.9.2002, str. 65.

(4)  UL L 333, 20.12.2003, str. 88.


Top