Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0686

2005/686/ES: Odločba Komisije z dne 22. julija 2005 o odobritvi odstopanj nekaterim državam članicam glede statističnih podatkov, ki se pripravijo za referenčna leta 2003, 2004 in 2005 v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 753/2004 (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 2773) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 264, 8.10.2005, p. 3–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/686/oj

8.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 264/3


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. julija 2005

o odobritvi odstopanj nekaterim državam članicam glede statističnih podatkov, ki se pripravijo za referenčna leta 2003, 2004 in 2005 v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 753/2004

(notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 2773)

(Besedila v nemškem, angleškem, estonskem, francoskem, grškem, madžarskem, italijanskem, litovskem, latvijskem, malteškem, nizozemskem in švedskem jeziku so edina verodostojna)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/686/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 753/2004 z dne 22. aprila 2004 o izvajanju Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 1608/2003/ES glede statistike o znanosti in tehnologiji (1) in zlasti oddelkov 1 in 2 Priloge Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 753/2004 vsebuje referenčni okvir za skupne standarde, opredelitve in klasifikacije za pripravo statističnih podatkov Skupnosti o znanosti in tehnologiji, da bi se dobilo kakovostne statistične rezultate od držav članic v skladu s temi standardi, opredelitvami in klasifikacijami.

(2)

Točka 3 oddelka 1 Priloge k Uredbi (ES) št. 753/2004 določa, da lahko Komisija, če je treba opraviti večje prilagoditve nacionalnih statističnih sistemov, državam članicam odobri odstopanja v zvezi s statističnimi podatki o raziskavah in razvoju, ki jih je treba pripraviti za referenčno leto 2003. Samo v takih izjemnih primerih se to obdobje odstopanja lahko podaljša zaradi regionalne razčlenitve nekaterih spremenljivk.

(3)

Točka 3 oddelka 2 Priloge k Uredbi (ES) št. 753/2004 določa, da lahko Komisija, če je treba opraviti večje prilagoditve nacionalnih statističnih sistemov, državam članicam odobri odstopanja v zvezi s statističnimi podatki o državnih proračunskih sredstvih ali postavkah za raziskave in razvoj (GBAORD), ki jih je treba pripraviti za prvo referenčno leto 2004.

(4)

Takšna odstopanja so zahtevali zadevni organi oblasti Belgije, Estonije, Grčije, Francije, Irske, Italije, Luksemburga, Madžarske, Malte, Nizozemske, Avstrije, Švedske in Združenega kraljestva.

(5)

V skladu z informacijami, ki jih je prejela Komisija (Eurostat), so zahtevki zadevnih držav članic nastali zaradi potrebe po pomembnih spremembah v njihovih statističnih sistemih.

(6)

Zato je treba zahtevana odstopanja odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odstopanja so odobrena Belgiji, Estoniji, Grčiji, Franciji, Irski, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Madžarski, Malti, Nizozemski, Avstriji, Švedski in Združenemu kraljestvu, kakor je določeno v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Belgijo, Republiko Estonijo, Helensko republiko, Francosko republiko, Republiko Irsko, Italijansko republiko, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Kraljevino Švedsko ter Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 22. julija 2005

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 118, 23.4.2004, str. 23.


PRILOGA

ODOBRENA ODSTOPANJA

Statistični podatki o raziskavah in razvoju

Spremenljivke

Razčlenitve, za katere je odstopanje odobreno

Belgija

Število osebja za R in R med zaposlenimi

Po regiji (NUTS 2): 1.11.5.0, 1.11.5.2, 1.11.5.3, 1.11.5.4; po poklicu in spolu 1.11.1.0, 1.11.1.2; po poklicu in spolu: 1.11.2.0, 1.11.2.2; po glavnem znanstvenem področju in spolu: 1.11.4.2

Število raziskovalcev med zaposlenimi

Po regiji (NUTS 2): 1.12.5.0, 1.12.5.2, 1.12.5.3, 1.12.5.4; po spolu: 1.12.1.0, 1.12.1.2; po glavnem znanstvenem področju in spolu: 1.12.4.2

Število osebja za R in R v ekvivalentu polnega delovnega časa (FTE)

Po regiji (NUTS 2): 1.13.5.0, 1.13.5.2, 1.13.5.3, 1.13.5.4

Število raziskovalcev v ekvivalentu polnega delovnega časa

Po regiji (NUTS 2): 1.14.5.0, 1.14.5.2, 1.14.5.3, 1.14.5.4

Skupni notranji izdatki za R in R

Po regiji (NUTS 2): 1.20.10.0, 1.20.10.2, 1.20.10.3, 1.20.10.4

Grčija

Število osebja za R in R med zaposlenimi

Po poklicu in spolu: 1.11.1; po kvalifikaciji in spolu: 1.11.2; po gospodarski dejavnosti: 1.11.13; po glavnem znanstvenem področju in spolu: 1.11.4; po regiji (NUTS 2): 1.11.5; po gospodarski dejavnosti in spolu: 1.11.7

Število raziskovalcev med zaposlenimi

Po spolu: 1.12.1; po gospodarski dejavnosti: 1.12.3; po glavnem znanstvenem področju in spolu: 1.12.4; po regiji (NUTS 2): 1.12.5

Število osebja za R in R v ekvivalentu polnega delovnega časa

1.13.0.0–1.13.0.4 (predhodni rezultati)

Po poklicu: 1.13.1; po kvalifikaciji: 1.13.2; po gospodarski dejavnosti: 1.13.3; po regiji (NUTS 2): 1.13.5; po velikostnem razredu: 1.13.6

Število raziskovalcev v ekvivalentu polnega delovnega časa

1.14.0.0–1.14.0.4 (predhodni rezultati)

Po gospodarski dejavnosti: 1.14.3; po regiji (NUTS 2): 1.14.5; po velikostnem razredu: 1.14.7

Skupni notranji izdatki za R in R

1.20.0.0, 1.20.0.2, 1.20.0.3, 1.20.0.4 (predhodni rezultati)

Po viru sredstev: 1.20.1; po vrsti stroškov: 1.20.4; po gospodarski dejavnosti: 1.20.5; po velikostnem razredu: 1.20.6; po viru sredstev in velikostnem razredu: 1.20.7; po regiji (NUTS 2): 1.20.10

Francija

Število osebja za R in R med zaposlenimi

Brez razčlenitve: 1.11.1; po regiji (NUTS 2): 1.11.5; po glavnem znanstvenem področju in spolu: 1.11.4; po gospodarski dejavnosti in spolu: 1.11.7

Za rezultata 1.11.5 in 1.11.7: rok za pošiljanje podatkov je 20 mesecev namesto 18 mesecev.

Število raziskovalcev med zaposlenimi

Po gospodarski dejavnosti: 1.12.3; po regiji (NUTS 2): 1.12.5;

Za rezultate 1.12.3 in 1.12.5 je rok za posredovanje 20 mesecev namesto 18 mesecev.

Število osebja za R in R v RTR

1.13.0.0–1.13.0.4 (predhodni rezultati)

Po regiji (NUTS 2): 1.13.5

Za rezultate 1.13.5 je rok za pošiljanje 20 mesecev namesto 18 mesecev

Število raziskovalcev v ekvivalentu polnega delovnega časa

1.14.0.0–1.14.0.4 (predhodni rezultati)

Po gospodarski dejavnosti: 1.14.3; po regiji (NUTS 2): 1.14.5

Za rezultate 1.14.3–1.14.5 je rok za pošiljanje 20 mesecev namesto 18 mesecev

Skupni notranji izdatki za R in R

Po regiji (NUTS 2): 1.20.10

Za rezultate 1.13.5 je rok za pošiljanje 20 mesecev namesto 18 mesecev

Irska

Število osebja za R in R med zaposlenimi

Po glavnem znanstvenem področju in spolu: 1.11.4.2, 1.11.4.3

Število raziskovalcev med zaposlenimi

Po glavnem znanstvenem področju in spolu: 1.12.4.2, 1.12.4.3

Italija

Število osebja za R in R med zaposlenimi

Po glavnem znanstvenem področju in spolu: 1.11.4.2

Število raziskovalcev med zaposlenimi

Po glavnem znanstvenem področju in spolu: 1.12.4.2

Število osebja za R in R v ekvivalentu polnega delovnega časa

1.13.0.0, 1.13.0.2

Število raziskovalcev v ekvivalentu polnega časa

1.14.0.0,1.14.0.2

Notranji izdatki za R in R

1.20.0.0, 1.20.0.2; po viru sredstev: 1.20.1.0, 1.20.1.2

Luksemburg

Število osebja za R in R v RTR

1.13.0.0–1.13.0.4 (predhodni rezultati)

Število raziskovalcev v RTR

1.14.0.0–1.14.0.4 (predhodni rezultati)

Notranji izdatki za R in R

1.20.0.0–1.20.0.4 (predhodni rezultati)

Malta

Število osebja za R in R med zaposlenimi

Vsi rezultati razen rezultati 1.11.0.0–1.11.0.4

Število raziskovalcev med zaposlenimi

Vsi rezultati razen rezultati 1.12.0.0–1.12.0.4

Število osebja za R in R v ekvivalentu polnega delovnega časa

1.13.0.0–1.13.0.4 (predhodni rezultati)

Vsi rezultati razen rezultati 1.13.0.0 – 1.13.0.4

Število raziskovalcev v ekvivalentu polnega delovnega časa

1.14.0.0–1.14.0.4 (predhodni rezultati)

Vsi rezultati razen rezultati 1.14.0.0 – 1.14.0.4

Notranji izdatki za R in R

1.20.0.0–1.20.0.4 (predhodni rezultati)

Vsi rezultati razen rezultati 1.12.0.0 – 1.12.0.4

Nizozemska

Število osebja za R in R v ekvivalentu polnega delovnega časa

1.13.0.0–1.13.0.4 (predhodni rezultati)

Število raziskovalcev v ekvivalentu polnega delovnega časa

1.14.0.0–1.14.0.4 (predhodni rezultati)

Skupni notranji izdatki za R in R

1.20.0.0–1.20.0.4 (predhodni rezultati)

Avstrija

Število osebja za R in R med zaposlenimi, število raziskovalcev med zaposlenimi, število osebja za R in R v ekvivalentu polnega delovnega časa, število raziskovalcev v ekvivalentu polnega delovnega časa, notranji izdatki za R in R

Za rezultate bo prvo referenčno leto 2004 namesto leta 2003. Tudi za vse predhodne rezultate bo prvo referenčno leto 2004 namesto leta 2003

Švedska

Število osebja za R in R med zaposlenimi

Po glavnem znanstvenem področju in spolu: 1.11.4.3; po regiji (NUTS 2): 1.11.5.0, 1.11.5.2, 1.11.5.4

Število raziskovalcev med zaposlenimi

Po glavnem znanstvenem področju in spolu: 1.12.5.3; po regiji (NUTS 2): 1.12.5.0, 1.12.5.2, 1.12.5.4

Število osebja za R in R v ekvivalentu polnega delovnega časa

1.13.0.0–1.13.0.4 (predhodni rezultati);

po regiji: 1.13.5.0, 1.13.5.2, 1.13.5.4

Število raziskovalcev v ekvivalentu polnega delovnega časa

1.14.0.0–1.14.0.4 (predhodni rezultati);

po regiji: 1.14.5.0, 1.14.5.2, 1.14.5.4

Notranji izdatki za R in R

1.20.0.0–1.20.0.4 (predhodni rezultati);

po regiji: 1.20.10.0, 1.20.10.2, 1.20.10.4

Statistični podatki za R in R v gospodarskem podjetniškem sektorju

Za vse rezultate se vključijo le podjetja s 50 ali več zaposlenimi

Statistični podatki za R in R v državnem sektorju

Za vse rezultate: regionalna in lokalna uprava sta izključeni

Združeno kraljestvo

Število osebja za R in R med zaposlenimi

Brez razčlenitve: 1.11.0.0, 1.11.0.1, 1.11.0.2, 1.11.0.4; po spolu: 1.11.1.0, 1.11.1.1, 1.11.1.2, 1.11.1.4; po kvalifikaciji in spolu: 1.11.2.0, 1.11.2.1, 1.11.2.2, 1.11.2.4; po gospodarski dejavnosti: 1.12.1.1; po glavnem znanstvenem področju in spolu: 1.11.4; po gospodarski dejavnosti in spolu: 1.11.7

Odstopanja za leti 2003 in 2005 po regiji (NUTS 2): 1.11.5.0, 1.11.5.1, 1.11.5.2, 1.11.5.4

Število raziskovalcev med zaposlenimi

Brez razčlenitve: 1.12.0.0, 1.12.0.1, 1.12.0.2, 1.12.0.4; po poklicu in spolu: 11.12.1.0, 1.12.1.1, 1.12.1.2, 1.12.1.4; po kvalifikaciji in spolu: 1.12.2.0, 1.12.2.1, 1.12.2.2, 1.12.2.4; po gospodarski dejavnosti: 1.12.13; po glavnem znanstvenem področju in spolu: 1.12.4

Odstopanja za leti 2003 in 2005: po regiji (NUTS 2): 1.12.5.0, 1.12.5.1, 1.12.5.2, 1.12.5.4

Število osebja za R in R v ekivalentu polnega delovnega časa

Za predhodne rezultate brez razčlenitve 1.13.0: podatke je treba sporočiti v 15 mesecih od konca koledarskega leta referenčnega obdobja

Brez razčlenitve: 1.13.0.0, 1.13.0.2; po poklicu: 1.13.1.0, 1.13.1.2; po kvalifikaciji in spolu: 1.13.2.0, 1.13.2.2

Odstopanja za leti 2003 in 2005: po regiji (NUTS 2): 1.13.5.0, 1.13.5.2, 1.13.5.4

Število raziskovalcev v ekvivalentu polnega delovnega časa

Za letne rezultate brez razčlenitve 1.14.0: podatke je treba sporočiti v 15 mesecih od konca koledarskega leta referenčnega obdobja

Brez razčlenitve: 1.14.0.0, 1.14.0.2

Odstopanja za leti 2003 in 2005 po regiji (NUTS 2): 1.14.5.0, 1.4.5.2, 1.14.5.4

Notranji izdatki za R in R

Za letne rezultate brez razčlenitve 1.20.0: podatke je treba sporočiti v 15 mesecih od konca koledarskega leta referenčnega obdobja

Po vrsti stroškov: 1.20.4.0, 1.20.4.2, 1.20.4.4

Odstopanja za leti 2003 in 2005 po regiji (NUTS 2): 1.20.10.0, 1.20.10.2, 1.20.10.4

Statistični podatki o državnih proračunskih sredstvih ali postavkah za raziskave in razvoj (GBAORD)

Spremenljivke

Estonija

Državni izdatki za R in R v začasnem proračunu (21.0)

Državni izdatki za R in R v končnem proračunu (21.1)

Grčija

Državni izdatki za R in R v začasnem proračunu (21.0); podatke je treba sporočiti v 8 mesecih od konca koledarskega leta referenčnega obdobja

Državni izdatki za R in R v končnem proračunu (21.1); podatke je treba sporočiti v 14 mesecih od konca koledarskega leta referenčnega obdobja

Francija

Državni izdatki za R in R v začasnem proračunu (21.0)

Italija

Državni izdatki za R in R v začasnem proračunu (21.0)

Državni izdatki za R in R v končnem proračunu (21.1)

Latvija

Državni izdatki za R in R v začasnem proračunu (21.0)

Državni izdatki za R in R v končnem proračunu (21.1)

Litva

Državni izdatki za R in R v začasnem proračunu (21.0)

Državni izdatki za R in R v končnem proračunu (21.1)

Luksemburg

Državni izdatki za R in R v začasnem proračunu (21.0)

Državni izdatki za R in R v končnem proračunu (21.1)

Madžarska

Državni izdatki za R in R v začasnem proračunu (21.0)

Državni izdatki za R in R v končnem proračunu (21.1)

Malta

Državni izdatki za R in R v začasnem proračunu (21.0)

Državni izdatki za R in R v končnem proračunu (21.1)


Top