EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0661

2005/661/ES: Odločba Komisije z dne 16. septembra 2005 o spremembi Dodatka k Prilogi XIV k Aktu o pristopu iz leta 2003 glede nekaterih predelovalnih obratov v sektorju mesa na Slovaškem (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 3451) Besedilo velja za EGP.

OJ L 349M , 12.12.2006, p. 407–409 (MT)
OJ L 245, 21.9.2005, p. 18–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/661/oj

21.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 245/18


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 16. septembra 2005

o spremembi Dodatka k Prilogi XIV k Aktu o pristopu iz leta 2003 glede nekaterih predelovalnih obratov v sektorju mesa na Slovaškem

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 3451)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/661/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (1), in zlasti odstavka (d) oddelka B poglavja 5 Priloge XIV k Aktu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odstavek (a) oddelka B poglavja 5 Priloge XIV k Aktu o pristopu iz leta 2003 določa, da strukturne zahteve iz Priloge I k Direktivi Sveta 64/433/EGS z dne 26. junija 1964 o zdravstvenih težavah, ki vplivajo na trgovanje s svežim mesom znotraj Skupnosti (2), ter v prilogah A in B k Direktivi Sveta 77/99/EGS z dne 21. decembra 1976 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino z mesnimi izdelki znotraj Skupnosti (3), do 31. decembra 2006 pod nekaterimi pogoji ne veljajo za predelovalne obrate na Slovaškem, ki so navedeni v Dodatku (4) k Prilogi XIV k Aktu o pristopu.

(2)

Dodatek k Prilogi XIV k Aktu o pristopu iz leta 2003 je bil spremenjen z odločbama Komisije 2004/463/ES (5) in 2005/189/ES (6).

(3)

Glede na uradno izjavo slovaškega pristojnega organa, so trije obrati za meso zaključili postopek posodabljanja in so sedaj v celoti usklajeni s pravnimi akti Skupnosti. Ti obrati se zato črtajo s seznama obratov na prehodu.

(4)

En obrat za meso s seznama obratov na prehodu je vložil precej truda, da bi izpolnil strukturne zahteve iz pravnih aktov Skupnosti. Vendar ta obrat zaradi izjemnih tehničnih omejitev ne bo mogel zaključiti postopka posodabljanja v predpisanem roku. Zato je upravičeno, da se mu da več časa za zaključitev postopka posodabljanja.

(5)

Dodatek k Prilogi XIV k Aktu o pristopu iz leta 2003 je zato treba ustrezno spremeniti. Zaradi jasnosti ga je treba nadomestiti.

(6)

Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali je bil obveščen o ukrepih, predvidenih s to odločbo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Dodatek k Prilogi XIV k Aktu o pristopu iz leta 2003 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. septembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 236, 23.9.2003, str. 33.

(2)  UL 121, 29.7.1964, str. 2012. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 157, 30.4.2004, str. 33; popravljena različica v UL L 195, 2.6.2004, str. 12).

(3)  UL L 26, 31.1.1977, str. 85. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES.

(4)  UL C 227 E, 23.9.2003, str. 1654.

(5)  UL L 156, 30.4.2004, str. 138; popravljena različica v UL L 202, 7.6.2004, str. 95.

(6)  UL L 62, 9.3.2005, str. 34.


PRILOGA

„Dodatek

iz oddelka B poglavja 5 Priloge XIV (1)

Seznam obratov, vključno s pomanjkljivostmi in roki za njihovo odpravo

Številka veterinarske odobritve

Ime obrata

Pomanjkljivosti

Datum popolne usklajenosti

GA 6-2

Sered'ský MP a.s., Bratislavská 385, Sered'

Direktiva Sveta 64/433/EGS:

 

točka 1(a), (b) in (g)

 

poglavja I Priloge I, točka 11

 

poglavja I Priloge I, točka 14(a)

Direktiva Sveta 77/99/EGS:

 

točka 2(a), (b) in (c) poglavja I Priloge A,

 

točka 11 poglavja I Priloge A

31.12.2006

PB 5-6-1

Slovryb a.s., Príbovce Hospodárske stredisko Považská Bystrica-Rybníky, Žilinská 776/3, 017 01

Direktiva Sveta 91/493/EGS:

 

točka 1 poglavja III.I Priloge,

 

točka 2(a), (b), (c), (d), (e) in (g) poglavja III.I Priloge,

 

točka 9 poglavja III.I Priloge

30.11.2006


Številka veterinarske odobritve

Ime in naslov obrata

Sektor: Meso

Datum usklajenosti

Dejavnost obratov

Sveže meso, zakol, razsek

Mesni izdelki

Hladilnica

PE 6-10

Colagen Slovakia, s.r.o. Kúpeľná 193 958 04 Partizánske

x

x

 

30.11.2005


(1)  Za besedilo Priloge XIV glej UL L 236, 23.9.2003, str. 915.“


Top