Help Print this page 

Document 32005D0653

Title and reference
2005/653/SZVP: Sklep Političnega in varnostnega odbora Darfur/1/2005 z dne 29. julija 2005 o imenovanju vojaškega svetovalca posebnega predstavnika Evropske unije za Sudan
  • In force
OJ L 168M , 21.6.2006, p. 281–281 (MT)
OJ L 241, 17.9.2005, p. 57–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/653/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 29/07/2005
  • Date of effect: 29/07/2005; začetek veljavnosti datum dokumenta glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Politični in varnostni odbor
  • Form: Sklep
  • Additional information: Ta akt se ne uporablja za Dansko
Text

17.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 241/57


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA DARFUR/1/2005

z dne 29. julija 2005

o imenovanju vojaškega svetovalca posebnega predstavnika Evropske unije za Sudan

(2005/653/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega odstavka člena 25 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2005/557/SZVP z dne 18. julija 2005 o civilno-vojaškem podpornem ukrepu Evropske unije misiji Afriške unije v regiji Darfur v Sudanu (1), in zlasti člena 4 Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. julija 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/556/SZVP o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Sudan (2).

(2)

PPEU zagotavlja usklajevanje in doslednost prispevkov EU za AMIS. Celica EU za usklajevanje v Adis Abebi (ACC), ki jo sestavljajo politični, vojaški in policijski svetovalec, pod vodstvom PPEU opravlja vsakodnevno usklajevanje z vsemi zadevnimi akterji EU in s Centrom za upravno kontrolo in upravljanje (ACMC) v okviru strukture poveljevanja Afriške unije v Adis Abebi, z namenom zagotavljanja dosledne in pravočasne pomoči EU misiji AMIS II.

(3)

Vojaški svetovalec PPEU pomaga zagotavljati doslednost vojaške komponente ukrepa podpore EU v Adis Abebi in je odgovoren za opravljanje vsakodnevnega usklajevanja vojaške komponente ukrepa podpore EU z ACMC.

(4)

Generalni sekretar/visoki predstavnik je po priporočilu PPEU predlagal, da se polkovnik Philippe Mendez imenuje za vojaškega svetovalca PPEU.

(5)

V skladu s členom 4 Skupnega ukrepa 2005/557/SZVP je Svet pooblastil Politični in varnostni odbor za imenovanje vojaškega svetovalca PPEU.

(6)

V skladu s členom 6 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejemanju in izvajanju sklepov in ukrepov Evropske unije, ki so obrambnega pomena –

SKLENIL:

Člen 1

Polkovnik Philippe MENDEZ je imenovan za vojaškega svetovalca PPEU za Sudan.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 29. julija 2005

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

J. KING


(1)  UL L 188, 20.7.2005, str. 46.

(2)  UL L 188, 20.7.2005, str. 43.


Top