EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0648

2005/648/ES: Odločba Komisije z dne 8. septembra 2005 o zaščitnih ukrepih v zvezi z atipično kokošjo kugo v Bolgariji (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 3389) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 238, 15.9.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 335–336 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; razveljavil 32006R1792 . Latest consolidated version: 19/05/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/648/oj

15.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/16


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. septembra 2005

o zaščitnih ukrepih v zvezi z atipično kokošjo kugo v Bolgariji

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 3389)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/648/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS in 90/675/EGS (1) ter zlasti člena 18 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (2), in zlasti člena 22 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dne 23. avgusta 2005 je Bolgarija potrdila izbruh atipične kokošje kuge v regiji Vratsa v Bolgariji. Atipična kokošja kuga je zelo nalezljiva virusna bolezen pri perutnini in pticah, zato obstaja tveganje, da se povzročitelj bolezni lahko prenese prek mednarodne trgovine z živo perutnino in perutninskimi izdelki.

(2)

Glede na tveganje prenosa bolezni na živali v Skupnosti je zato ustrezno, da se uvedejo ukrepi v zvezi z uvozom žive perutnine, ratitov, pernate divjadi in gojene pernate divjadi ter valilnih jajc teh vrst iz Bolgarije.

(3)

Bolgarija je posredovala nadaljnje podatke o stanju bolezni in zaprosila za regionalizacijo, ki bi začasno ustavila uvoz v Skupnost samo iz regije Vratsa, saj je stanje v drugih delih države zadovoljivo. Podatki, ki so trenutno na voljo, omogočajo omejitev zaščitnih ukrepov na določeno regijo.

(4)

Zato je treba iz bolgarske regije Vratsa v Skupnost začasno ustaviti uvoz sveže perutnine, mesa ratitov ter pernate divjadi in gojene pernate divjadi, mesnih pripravkov in mesnih proizvodov, ki sestojijo iz ali vsebujejo meso tistih vrst, pridobljenih iz ptic, zaklanih po 16. juliju 2005.

(5)

Odločba Komisije 2005/432/ES (3) določa seznam tretjih držav, iz katerih lahko države članice odobrijo uvoz mesnih izdelkov, in predpisuje režime obdelave, da bi preprečili tveganje za prenos bolezni s temi proizvodi. Obdelava, ki jo je treba uporabiti za proizvode, je odvisna od zdravstvenega statusa v državi porekla za vrsto, iz katere je pridobljeno meso; v izogib nepotrebnemu obremenjevanju trgovine, bi bilo treba še naprej odobravati uvoze proizvodov iz perutninskega mesa s poreklom iz Bolgarije, temperaturno obdelane pri vsaj 70 °C, doseženih v celotnem proizvodu.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so skladni z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice začasno ustavijo uvoz žive perutnine, ratitov, pernate divjadi in gojene pernate divjadi ter valilnih jajc teh vrst iz regij v Bolgariji, naštetih v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Države članice začasno ustavijo uvoz iz regij v Bolgariji, naštetih v Prilogi k tej odločbi:

(a)

svežega mesa perutnine, ratitov, pernate divjadi in gojene pernate divjadi; ter

(b)

mesnih pripravkov in mesnih proizvodov, ki sestojijo iz ali vsebujejo meso vrst, navedenih v točki (a).

Člen 3

1.   Z odstopanjem od člena 2(a) in (b) države članice dovolijo uvoz proizvodov iz tega člena, ki so bili pridobljeni iz perutnine, ratitov, pernate divjadi in gojene pernate divjadi iz regij v Bolgariji, naštetih v Prilogi k tej odločbi, ki so bili zaklani ali pokončani pred 16. julijem 2005.

2.   V veterinarska spričevala, ki spremljajo pošiljke proizvodov iz odstavka 1, se vključijo naslednje besede:

„Sveža perutnina/sveže meso ratitov/sveže meso pernate divjadi/sveže meso gojene pernate divjadi/mesni proizvodi, ki sestojijo iz ali vsebujejo perutnino, meso ratitov, pernate divjadi ter gojene pernate divjadi/mesni pripravki, ki sestojijo iz ali vsebujejo perutnino, meso ratitov, pernate divjadi ter gojene pernate divjadi (4), v skladu s členom 3(1) Odločbe 2005/648/ES.

3.   Z odstopanjem od člena 2(b) te odločbe države članice dovolijo uvoz mesnih proizvodov, ki sestojijo iz ali vsebujejo perutnino, meso ratitov, pernate divjadi in gojene pernate divjadi, kadar je bilo meso teh vrst obdelano po posebnem postopku, kakor je navedeno v točkah B, C ali D dela 4 Priloge II k Odločbi 2005/432/ES.

Člen 4

Države članice spremenijo svoje trgovinske predpise tako, da jih uskladijo s to odločbo, in sprejete ukrepe na primeren način takoj objavijo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 5

Ta odločba se uporablja do 23. avgusta 2006.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. septembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(3)  UL L 151, 14.6.2005, str. 3.

(4)  Neustrezno črtati.“


PRILOGA

Regija Vratsa


Top