EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0438

2005/438/ES: Odločba Komisije z dne 10. junija 2005 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1707) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 152, 15.6.2005, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/438/oj

15.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/19


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 10. junija 2005

o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1707)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/438/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (1) in zlasti člena 4(2)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(2)(a) Direktive 2000/53/ES prepoveduje uporabo svinca, živega srebra, kadmija ali šestvalentnega kroma v surovinah in sestavnih delih za vozila, ki se dajo v promet po 1. juliju 2003 pod pogoji, navedenimi v Direktivi, razen v primerih iz Priloge II k Direktivi.

(2)

Ker so ponovna uporaba, prenova in podaljšanje življenjske dobe proizvoda koristni, morajo biti na voljo rezervni deli za popravilo vozil, ki so bila 1. julija 2003 že dana v promet. Uporaba svinca, živega srebra, kadmija ali šestvalentnega kroma v rezervnih delih, danih v promet po 1. juliju 2003 za popravilo takih vozil, mora zato biti dopustna.

(3)

Direktivo 2000/53/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18 Direktive Sveta 75/442/EGS (2)

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V Prilogi II k Direktivi 2000/53/ES se peta alinea v opombah nadomesti z:

„—

rezervni deli, dani v promet po 1. juliju 2003, ki se uporabijo za vozila, dana v promet pred 1. julijem 2003, so izvzeti iz določb člena 4(2)(a) (3).

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. junija 2005

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 269, 21.10.2000, str. 34. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2005/63/ES (UL L 25, 28.1.2005, str. 73).

(2)  UL L 194, 25.7.1975, str. 39. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(3)  Ta določba se ne uporablja za protiuteži za kolesa, grafitne ščetke za elektromotorje in zavorne obloge, saj so ti sestavni deli zajeti v posebnih vpisih.“


Top