EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0392

2005/392/ES: Odločba Komisije z dne 17. maja 2005 o spremembi Odločbe 2004/233/ES glede seznama pooblaščenih laboratorijev za preverjanje učinkovitosti cepljenja proti steklini pri nekaterih domačih mesojedih živalih (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1439) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 130, 24.5.2005, p. 17–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 28–32 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 242 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 242 - 246

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2010; implicitno zavrnjeno 32010D0436

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/392/oj

24.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 130/17


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 17. maja 2005

o spremembi Odločbe 2004/233/ES glede seznama pooblaščenih laboratorijev za preverjanje učinkovitosti cepljenja proti steklini pri nekaterih domačih mesojedih živalih

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1439)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/392/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2000/258/ES z dne 20. marca 2000 o imenovanju posebnega inštituta, pristojnega za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini (1), in zlasti člena 3 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba 2000/258/ES je imenovala laboratorij Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments de Nancy (laboratorij AFSSA iz Nancyja), Francija kot pristojni inštitut za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini. Ta odločba določa, da laboratorij AFSSA iz Nancyja pošlje Komisiji seznam laboratorijev Skupnosti, ki se pooblastijo za opravljanje teh seroloških testov. Skladno s tem laboratorij AFSSA iz Nancyja izvaja uveljavljen preskusni postopek usposobljenosti za oceno laboratorijev, predlaganih za pooblastitev za izvajanje seroloških testov.

(2)

Odločba Komisije 2004/233/ES z dne 4. marca 2004 o odobritvi laboratorijev za preverjanje učinkovitosti cepljenja proti steklini pri nekaterih domačih mesojedih živalih (2), je uvedla seznam odobrenih laboratorijev v državah članicah na podlagi rezultatov testov usposobljenosti, ki jih je posredoval laboratorij AFSSA iz Nancyja.

(3)

Laboratorij AFSSA iz Nancyja je v skladu z Odločbo 2000/258/ES odobril pet laboratorijev, po enega iz Češke, Estonije, Latvije, Litve in Madžarske.

(4)

V skladu s tem je primerno dodati teh pet laboratorijev na seznam odobrenih laboratorijev v državah članicah, uvedenem s Prilogo k Odločbi 2004/233/ES.

(5)

Odločbo 2004/233/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga I k Odločbi 2004/233/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. maja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 79, 30.3.2000, str. 40. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2003/60/ES (UL L 23, 28.1.2003, str. 30).

(2)  UL L 71, 10.3.2004, str. 30. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/693/ES (UL L 315, 14.10.2004, str. 47).


PRILOGA

„PRILOGA I

IMENA LABORATORIJEV

(BE) Belgija

Institut Pasteur de Bruxelles

Rue Engeland/Engelandstraat 642

B-1180 Brussels

(CZ) Češka

State Veterinary Institute, National Reference Laboratory (NRL) for Rabies

U Sila 1139

CZ-463 11 Liberec 30

(DK) Danska

Danish Institute for Food and Veterinary Research

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

(DE) Nemčija

1.

Institut für Virologie, Fachbereich Veterinärmedizin

Justus-Liebig-Universität Gießen

Frankfurter Straße 107

D-35392 Gießen

2.

Eurovir Hygiene-Institut

Im Biotechnologiepark

D-14943 Luckenwalde

3.

Bayrisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Dienststelle Oberschleißheim

Veterinärstraße 2

D-85764 Oberschleißheim

4.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt

Fachbereich 4

Veterinäruntersuchungen und -epidemiologie

Haferbreiter Weg 132-135

D-39576 Stendal

5.

Staatliches Veterinäruntersuchungsamt

Zur Taubeneiche 10-12

D-59821 Arnsberg

6.

Institut für epidemiologische Diagnostik

Friedrich-Loeffler-Institut

Standort Wusterhausen

Seestraße 155

D-16868 Wusterhausen

7.

Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen

Zschopauer Straße 186

D-09126 Chemnitz

(EE) Estonija

Estonian Veterinary and Food Laboratory

Kreutzwaldi 30

EE-51 006 Tartu

(EL) Grčija

Centre of Athens Veterinary Institutions Virus Department

25, Neapoleos Str

GR-153 10 Ag. Paraskevi, Athens

(ES) Španija

Laboratorio Central de Veterinaria de Santa Fe

Camino del Jau s/n

E-18320 Santa Fe (Granada)

(FR) Francija

1.

AFSSA Nancy

Domaine de Pixérécourt

BP 9

F-54220 Malzeville

2.

Laboratoire vétérinaire départemental de la Haute-Garonne

78, rue Boudou

F-31140 Launaguet

3.

Laboratoire départemental de la Sarthe

128, rue de Beaugé

F-72018 Le Mans Cedex 2

4.

Laboratoire départemental d'analyses du Pas-de-Calais

Parc des Bonnettes

2, rue du Genévrier

F-62022 Arras Cedex

(IT) Italija

1.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Via Romea 14/A

I-35020 Legnaro (PD)

2.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise

Via Campo Boario

I-64100 Teramo

3.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana

Via Appia Nuova 1411

I-00178 Roma

(LV) Latvija

State Veterinary Medicine Diagnostic Centre

Food and Veterinary Service

Lejupes iela 3,

LV-1076 Riga

(LT) Litva

National Veterinary Laboratori/Nacionaline Veterinarijos laboratorija

J. Kairiukscio 10

LT-08409 Vilnius

(HU) Madžarska

Central veterinary Institute

Virological Department

Tabornok utca 2

H-1149 Budapest

(NL) Nizozemska

Central Institute for Animal Disease Control (CIDC) Lelystad

P.O. Box 2004

8203 AA Lelystad

Netherlands

(AT) Avstrija

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Robert-Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

(PL) Poljska

National Veterinary Research Institute

al. Partyzantow 57

PL-24-100 Pulawy

(PT) Portugalska

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica 701

P-1500 Lisboa

(SI) Slovenija

National Veterinary Institute

Gerbičeva 60

SLO-1000 Ljubljana

(SK) Slovaška

State Veterinary Institute

Pod drahami 918

SK-960 86 Zvolen

(FI) Finska

National Veterinary and Food Research Institute

PL 45

FIN-00581 Helsinki

(SE) Švedska

National Veterinary Institute

(Department of Virology)

S-751 89 Uppsala

(UK) Združeno kraljestvo

1.

Veterinary Laboratories Agency

Virology Department

Woodham Lane,

New Haw

Addlestone

Surrey KT15 3NB

United Kingdom

2.

Biobest

Pentlands Science Park

Bush Loan

Penicuik

Midlothian

EH26 0PZ

United Kingdom

Opomba: Redno posodobljeni podatki o kontaktnih osebah, številkah telefaksov, telefonskih številkah in elektronskih naslovih zgornjih laboratorijev so na voljo na http://europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm.“


Top