EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0375

2005/375/ES: Odločba Komisije z dne 11. maja 2005 o spremembi Odločbe 90/255/EGS glede vpisa ovc moškega spola in koz v prilogo k rodovniški knjigi (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1409) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 121, 13.5.2005, p. 87–89 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 4–6 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 237 - 239
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 237 - 239
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 75 - 77

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; implicitno zavrnjeno 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/375/oj

13.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 121/87


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 11. maja 2005

o spremembi Odločbe 90/255/EGS glede vpisa ovc moškega spola in koz v prilogo k rodovniški knjigi

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1409)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/375/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/361/EGS z dne 30. maja 1989 v zvezi s čistopasemskimi plemenskimi ovcami in kozami (1) in zlasti drugo alineo člena 4 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 90/255/EGS z dne 10. maja 1990 o določitvi pogojev za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniške knjige (2) določa, da se rejska združenja in organizacije lahko odločijo za vpis živali moškega spola določenih pasem, ki so naštete v zaprtem seznamu, v prilogo rodovniške knjige.

(2)

Izkazalo se je, da je navedeni seznam nepraktičen ter neprilagodljiv in da ga je treba nadomestiti s prilagodljivim postopkom, po katerem se lahko organizacije za gojenje odločijo za uporabo potrebnih genskih virov v okviru jasno določenega in nadzorovanega programa za rejo.

(3)

V interesu zaščite živalskih genskih virov je dovoliti odobrenim rejskim organizacijam ali združenjem, da v ustreznih primerih uvedejo priloge k rodovniškim knjigam za živali moškega spola, ki ne izpolnjujejo meril za vpis v glavni del, vendar so koristni za ohranitev pasme.

(4)

Pravila o vpisu določenih živali moškega spola v prilogo k rodovniški knjigi in dovoljenje za vpis potomcev teh živali moškega spola v glavni del rodovniške knjige morajo biti dovolj stroga in nediskriminacijska; zato morajo biti predložena v predhodno odobritev pristojnemu organu iz Odločbe Komisije 90/254/EGS z dne 10. maja 1990 o določitvi pogojev za priznanje rejskih organizacij in združenj, ki vzpostavljajo ali vodijo rodovniške knjige za čistopasemske plemenske ovce in koze (3).

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zootehniko –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 90/255/EGS se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. maja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 153, 6.6.1989, str. 30.

(2)  UL L 145, 8.6.1990, str. 32.

(3)  UL L 145, 8.6.1990, str. 30.


PRILOGA

„PRILOGA

Pogoji, predvideni v četrti alinei člena 4

1.

Rodovniška knjiga se mora sklicevati na ‚težko’ pasmo, ki običajno ni namenjena intenzivni proizvodnji. Rejsko združenje ali organizacija je morala izkazati pomanjkanje živali moškega spola v glavnem delu rodovniške knjige, ki so dostopne za rejo v skladu s programom za rejo.

2.

Rejsko združenje ali organizacija je morala upravičiti potrebo po prilogi k rodovniški knjigi za živali moškega spola v okviru programa za rejo.

3.

Pogoji, pod katerimi se potomec živali moškega spola, vpisan v prilogo k rodovniški knjigi, lahko zapiše v glavni del rodovniške knjige, morajo biti določeni in najmanj tako strogi kot tisti, ki veljajo za živali ženskega spola. Zato pridobi rejsko združenje ali organizacija predhodno odobritev navedenih pogojev pri pristojnem organu, ki odobri navedeno organizacijo v skladu z Odločbo Komisije 90/254/EGS.“


Top